Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cayston (aztreonam lysine) – Uputa o lijeku - J01DF01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCayston
ATK šifraJ01DF01
Tvaraztreonam lysine
ProizvođačGilead Sciences International Limited

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Cayston 75 mg prašak i otapalo za otopinu za atomizator aztreonam

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Cayston i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Cayston

3.Kako uzimati Cayston

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Cayston

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Cayston i za što se koristi

Cayston sadrži djelatnu tvar aztreonam. Cayston je antibiotik koji se primjenjuje u bolesnika s cističnom fibrozom u dobi od 6 godina i starijih za suzbijanje kronične infekcije pluća koju uzrokuje bakterija Pseudomonas aeruginosa. Cistična fibroza, poznata i pod nazivom mukoviscidoza, po život je opasna nasljedna bolest koja zahvaća sluzne žlijezde unutarnjih organa, osobito pluća, ali i jetre, gušterače i probavnog sustava. Cistična fibroza pluća dovodi do njihova začepljenja gustom, ljepljivom sluzi. To otežava disanje.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Cayston

Nemojte uzimati Cayston

-ako ste alergični na aztreonam ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Cayston:

-ako ste alergični na bilo koje druge antibiotike (primjerice peniciline, cefalosporine i/ili karbapeneme)

-ako ne podnosite ili osjećate stezanje u prsištu kod uzimanja drugih lijekova za udisanje

-ako imate tegobe s bubrezima

-ako ste ikada iskašljavali krv

-ako ste ikada imali loše rezultate testiranja plućne funkcije

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, prije uzimanja Caystona obavijestite svog liječnika.

S obzirom da je to lijek za inhaliranje, Cayston može uzrokovati kašalj i to može dovesti do iskašljavanja krvi. Ako ste ikada iskašljavali krv, smijete primijeniti Cayston samo ako Vaš liječnik smatra da su prednosti uzimanja ovog lijeka veće od rizika iskašljavanja krvi.

Možda ćete iskusiti privremeno smanjenje rezultata testiranja funkcije pluća tijekom liječenja Caystonom, no to obično ne traje dugo.

Djeca

Cayston nije namijenjen djeci mlađoj od 6 godina.

Drugi lijekovi i Cayston

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne postoje klinički podaci o primjeni Caystona u trudnica pa taj lijek ne biste smjeli uzimati tijekom trudnoće, osim ako to niste izričito razmotrili s liječnikom.

Ako planirate dojiti, prije uzimanja Caystona potražite savjet liječnika. Tijekom liječenja Caystonom smijete dojiti, jer je količina Caystona koja će se vjerojatno prenijeti Vašem djetetu tijekom dojenja iznimno mala.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da bi Cayston mogao utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

3.Kako uzimati Cayston

Uvijek uzmite ovaj lijek točno kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

-Cayston uzimajte 3 puta na dan u ponavljanim ciklusima od 28 dana terapije nakon čega slijedi 28 dana bez terapije Caystonom. Svaku od triju doza treba uzeti inhalacijom u razmaku od najmanje četiri sata pomoću ručnog atomizatora Altera. S ručnim atomizatorom

Altera možete koristiti i eBase Controller i kontrolnu jedinicu eFlow rapid.

-Svaka se doza sastoji od jedne bočice Caystona pomiješane s jednom ampulom otapala. Cayston je prije inhalacije pomoću atomizatora Altera potrebno pomiješati s otapalom.

Pripravljenu otopinu Caystona stavite u ručni atomizator Altera (vidjeti dolje). Za inhaliranje svake doze potrebno je otprilike 2 do 3 minute.

Prije svake doze Caystona uzmite bronhodilatator. Bronhodilatatori kratkog djelovanja mogu se uzeti između 15 minuta i 4 sata, a bronhodilatatore dugog djelovanja između 30 minuta i 12 sati prije doze Caystona.

Ako cističnu fibrozu liječite drugim inhalacijskim terapijama, preporučeni je redoslijed primjene sljedeći:

1.bronhodilatator

2.mukolitici (lijek koji pridonosi rastapanju guste sluzi koju proizvode pluća)

ina kraju:

3.Cayston.

Nemojte miješati Cayston ni s kojim drugim lijekovima u ručnom atomizatoru Altera.

-U ručni atomizator Altera nemojte stavljati nikakve druge lijekove.

-U ručni atomizator Altera nemojte stavljati intravenski (za injekciju) oblik aztreonama. Intravenski aztreonam nije prikladan za inhalaciju.

Kako uzeti Cayston pomoću ručnog atomizatora Altera

Trebat će vam sljedeće:

jedna bočica smeđe boje Caystona, s plavim zatvaračem ili bez njega.

jedna plastična ampula s otapalom (natrijev klorid masene koncentracije 0,17%). Informacija koja se nalazi na ampuli otapala dostupna je samo na engleskom jeziku (vidjeti dio 6).

ručni atomizator Altera koji sadrži glavu za aerosol Altera priključenu na kontrolnu jedinicu eFlow tipa 178 (eFlow rapid) ili tip 678 (eBase Controller).

Morate koristiti posebni ručni atomizator Altera za Cayston koji sadrži glavu za aerosol Altera.

Nemojte pokušavati uzeti Cayston pomoću neke druge vrste ručnog atomizatora (uključujući atomizator eFlow rapid).

Provjerite radi li atomizator ispravno prije početka liječenja Caystonom. Pažljivo pročitajte proizvođačeve upute za upotrebu koje ste dobili uz sustav za atomiziranje Altera.

Priprema Vašeg Caystona za inhalaciju

-Nemojte pripremati Cayston dok ne budete spremni za primjenu doze.

-Cayston nemojte primjenjivati ako primijetite da je pakiranje oštećeno.

-Cayston nemojte primjenjivati ako se dulje od 28 dana čuvao izvan hladnjaka.

-Otapalo ili pripravljeni Cayston nemojte primjenjivati ako su mutni ili ako u otopini ima čestica.

1.Uzmite jednu smeđu bočicu Caystona i jednu ampulu s otapalom iz kutije. Ampule s otapalom moraju se nježno razdvojiti jedna od druge.

2.Lagano kucnite smeđu bočicu koja sadrži Cayston tako da se prašak slegne na dno. Tako ćete biti sigurni da ćete dobiti pravilnu dozu lijeka.

3.Otvorite smeđu bočicu: pokidajte i podignite plavi zatvarač ili podignite metalni jezičac na vrhu

(Slika 1a) i, povlačeći ga prema dolje (Slika 1b), oprezno uklonite cijeli metalni prsten i poklopac s bočice (Slika 1c). Na siguran način odložite prsten u otpad. Oprezno skinite gumeni čep.

4.Otvorite ampulu s otapalom tako što ćete odvrnuti vrh. Istisnite cijeli sadržaj u bočicu (Slika 1d). Zatim lagano okrećite bočicu dok se prašak u potpunosti ne otopi i dok tekućina ne postane bistra.

Cayston je najbolje primijeniti odmah nakon priprave otopine. No ako pripravljenu dozu ne možete primijeniti odmah, čepom ponovno zatvorite bočicu i spremite je u hladnjak. Pripravljenu otopinu primijenite u roku od 8 sati.

Slika 1a

Slika 1b

Slika 1c

Slika 1d

Priprema atomizatora Altera za uzimanje Caystona

1.Provjerite je li ručni atomizator Altera na ravnoj, stabilnoj podlozi.

2.Skinite čep za lijek okrećući ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

3.Izlijte sav pripravljeni Cayston iz bočice u spremnik za lijek ručnog atomizatora Altera

(Slika 2a). Provjerite jeste li potpuno ispraznili bočicu. Po potrebi, lagano kucnite bočicom o rub spremnika za lijek.

4.Zatvorite spremnik za lijek tako što ćete poravnati jezičce čepa za lijek s utorima na spremniku. Pritisnite čep i zakrenite ga u smjeru kazaljke na satu koliko god je to moguće (Slika 2b).

 

 

 

 

Slika 2a

 

Slika 2b

 

 

Upotreba atomizatora Altera za uzimanje Caystona

1.Početak liječenja. Sjednite u opuštenom, uspravnom položaju. Ravno držeći ručnu napravu, stavite nastavak za usta u usta i priljubite usne oko njega (Slika 3).

Slika 3

Držite ručnu napravu ravno.

2.Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na kontrolnoj jedinici na nekoliko sekundi. Začut ćete jedan zvučni signal, a žaruljica stanja zasvijetlit će zeleno.

3.Nakon nekoliko sekundi aerosolna para počet će teći u komoru za aerosol ručnog atomizatora Altera. Ako aerosolna para ne počne teći, dodatne informacije potražite u Alterinu priručniku.

4.Normalno dišite (udišite i izdišite) kroz nastavak za usta. Izbjegavajte disanje kroz nos. Nastavite udisati i izdisati bez naprezanja dok se tretman ne završi.

5.Nakon primjene cijelog lijeka začut ćete ton koji označava da je liječenje završeno (dva zvučna signala).

6.Po završetku liječenja otvorite čep za lijek da biste provjerili je li primijenjen sav lijek. Na kraju liječenja u spremniku može ostati nekoliko kapi lijeka. Ako je ostalo više od nekoliko kapi tekućine, vratite čep za lijek i nastavite s liječenjem.

7.Po dovršetku liječenja odvojite kontrolnu jedinicu i rastavite ručni atomizator Altera radi čišćenja i dezinfekcije. Podrobne pojedinosti o čišćenju i dezinficiranju potražite u proizvođačevim uputama za upotrebu koje ste dobili uz ručni atomizator Altera.

Što ako moram prekinuti liječenje prije dovršetka?

8.Ako iz bilo kojeg razloga morate prekinuti liječenje prije završetka, pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje jednu punu sekundu. Da biste nastavili s liječenjem, pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje jednu punu sekundu, a zatim nastavite s liječenjem.

Zamjena ručnog atomizatora Altera

Ručni atomizator Altera osmišljen je tako da traje tijekom tri 28-dnevne kure liječenja Caystonom ako se koristi u skladu s uputama. Nakon toga zamijenite ručni atomizator Altera, uključujući glavu za aerosol. Ako primijetite kakve promjene u radu prije isteka tog vremena (ako, primjerice, stvaranje pare traje dulje, više od 5 minuta), pogledajte upute za upotrebu atomizatora Altera.

Ako uzmete više Caystona nego što ste trebali

Ako uzmete više Caystona nego što ste trebali, smjesta se obratite liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti Cayston

Ako propustite dozu, i dalje možete uzeti sve 3 dnevne doze dokle god ih uzimate u razmacima od najmanje od 4 sata. Ako ne možete održati razmak od 4 sata, samo preskočite propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati Cayston

Nemojte prestati uzimati Cayston dok se ne posavjetujete s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako dobijete osip, smjesta se obratite liječniku jer to može značiti da imate alergijsku reakciju na Cayston.

Vrlo česte nuspojave (javljaju se u više od 1 korisnika na 10)

-kašalj začepljen nos

-piskanje pri disanju

-grlobolja

-nedostatak zraka

-povišena temperatura. Javlja se češće u djece nego u odraslih.

Česte nuspojave (javljaju se u od 1 do 10 korisnika na 100)

-otežano disanje

-nelagodan osjećaj u prsnom košu

-curenje iz nosa

-iskašljavanje krvi

-osip

-bol u zglobovima

-smanjenje rezultata testova funkcije pluća

Manje česte nuspojave (javljaju se u 1 do 10 korisnika na 1000)

-oticanje zglobova

Sljedeće su nuspojave primijećene nakon primjene aztreonama za injekciju, ali ne i nakon primjene Caystona: natečenost lica, usana, jezika i/ili grla uz otežano gutanje ili disanje, znojenje, nadraženost i ljuštenje kože, osip sa svrbežom, crvenilo, male crvene točkice i, vrlo rijetko, pojava mjehurića na koži. Sve to mogu biti znakovi alergijske reakcije.

Ako imate bilo koju od ovih pojava, obavijestite svog liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Cayston

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici na bočici, ampuli s otapalom i pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Bočica s praškom i ampula s otapalom:

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Neotvorene bočice mogu se čuvati i izvan hladnjaka, ali na temperaturi ispod 25°C do 28 dana.

Primijenite ovaj lijek neposredno nakon priprave. Ako se ne primijeni odmah, pripravljena otopina mora se čuvati na temperaturi između 2°C - 8°C i primijeniti u roku od 8 sati. Nemojte pripravljati više doza odjednom.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ukoliko primijetite bilo kakve znakove otvaranja pakiranja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako se dulje od 28 dana čuvao izvan hladnjaka.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cayston i otapalo sadrže

-Bočica s praškom sadrži 75 mg aztreonama (u obliku aztreonamlizina).

-Ampula s otapalom sadrži vodu za injekcije i natrijev klorid. Podaci na ampuli su tiskani samo na engleskom jeziku. Podaci koji se pojavljuju na ampuli slijede u nastavku:

Otapalo za Cayston natrijev klorid 0,17%

Samo za primjenu u dišne putove 1 ml

GILEAD SCIENCES

Kako Cayston izgleda i sadržaj pakiranja

Cayston je bijeli do bjelkasti prašak i otapalo za otopinu za atomizator.

Cayston se nalazi u smeđoj staklenoj bočici volumena 2 ml sa sivim gumenim čepom i aluminijskim zatvaračem s plavim poklopcem ili bez njega.

1 ml otapala nalazi se u plastičnoj ampuli.

Svako pakiranje Caystona za 28-dnevnu primjenu sadrži 84 bočice liofiliziranog Caystona i 88 ampula s otapalom. Četiri dodatne ampule s otapalom isporučuju se za slučaj prolijevanja.

Dostupna su pakiranja sljedećih veličina:

pakiranje Caystona za 28-dnevnu primjenu

pakiranje koje sadrži jedno pakiranje Caystona za 28-dnevnu primjenu te jedan ručni atomizator Altera

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Gilead Sciences International Ltd

Granta Park

Abington

Cambridge

CB21 6GT

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Gilead Sciences Sweden AB

Tél/Tel: + 32 (0) 2 401 35 50

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

България

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Teл.: + 44 (0) 20 7136 8820

Tél/Tel: + 32 (0) 2 401 35 79

Česká republika

Magyarország

Gilead Sciences s.r.o

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 420 910 871 9862

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Malta

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Deutschland

Nederland

Gilead Sciences GmbH

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Österreich

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences GesmbH

Τηλ: +30 210 8930 100

Tel: + 43 1 260 830

España

Polska

Gilead Sciences, S.L.

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 378 98 30

Tel: + 48 22 262 8702

France

Portugal

Gilead Sciences

Gilead Sciences, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

România

Gilead Sciences International Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Slovenija

Gilead Sciences Ltd

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Slovenská republika

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences International Ltd

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Suomi/Finland

Gilead Sciences S.r.l.

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 39 02 439201

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Sverige

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Gilead Sciences Sweden AB

Τηλ: + 30 210 8930 100

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

 

Latvija

United Kingdom

Gilead Sciences Sweden AB

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Ova uputa je zadnji puta revidirana u .

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept