Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Celvapan (whole virion, inactivated containing...) – Označavanje - J07BB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCelvapan
ATK šifraJ07BB01
Tvarwhole virion, inactivated containing antigen: A/California/07/2009 (H1N1)v
ProizvođačNanotherapeutics Bohumil, s.r.o.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Celvapan suspenzija za injekciju

Cjepivo protiv influence (H1N1)v (cijeli virion, iz Vero stanica, inaktivirano)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Cjepivo protiv influence (cijeli virus), inaktivirano, koje sadrži antigen soja*:

A/California/07/2009 (H1N1)v

7,5 mikrograma**

po dozi od 0,5 ml

 

*

umnožen u Vero stanicama (kontinuirana stanična linija porijekl modobrensisavaca)

**izraženo u mikrogramima hemaglutinina

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

trometamol,

 

nije

natrijev klorid,

 

voda za injekcije,

 

polisorbat 80

 

 

 

 

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

 

više

 

 

 

 

Suspenzija za injekciju.

20 višedoznih bočica (10 doza po bočici – 0,5 ml po dozi)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

 

Primjena u mišić.

 

Prije uporabe cjepivo treba pustiti da dosegne sobnu temperaturu.

Lijek

 

Protresti prije uporabe.

 

Na on prvogkojiotvaranja, bočica se mora iskoristiti u roku od najviše 3 sata.

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

 

 

DJECE

 

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

 

 

 

7.

DRUGO POSEBNO UPOZORENJE, AKO JE POTREBNO

Ne injicirati u krvnu žilu.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10.

POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

 

 

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, OKA JE POTREBNO

 

Zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

 

 

 

 

 

11.

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

Nanotherapeutics Bohumil, s.r.o.

 

odobren

Bohumil 138

 

28163 Jevany

 

 

 

Češka Republika

 

 

 

 

 

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

nije

 

 

EU/1/08/506/001

13.BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

koji

 

 

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

Lijek

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE NALJEPNICA ZA BOČICU OD 10 DOZA

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Celvapan suspenzija za injekciju

odobren

 

 

 

 

Cjepivo protiv influence (H1N1)v (cijeli virion, iz Vero stanica, inaktivirano)

 

Primjena u mišić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAČIN PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

Protresti prije uporabe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

Serija

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

više

 

 

 

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

 

 

Višedozna bočica (10 doza od 0,5 ml po bočici)

 

 

 

6.

DRUGO

 

 

 

 

 

koji

 

 

 

 

Nakon prvog otvaran a, boč ca se mora iskoristiti u roku od najviše 3 sata.

 

Nanotherapeutics B humil, s.r.o.

 

 

 

Bohumil 138

 

 

 

 

28163 Jevany

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

Češ a Republi a

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept