Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ceplene (histamine dihydrochloride) – Uputa o lijeku - L03AX14

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCeplene
ATK šifraL03AX14
Tvarhistamine dihydrochloride
ProizvođačMeda AB

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Ceplene 0,5 mg/0,5 mL otopina za injekciju histamindiklorid

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje bruo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Ceplene i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Ceplene

3.Kako primjenjivati Ceplene

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Ceplene

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Ceplene i za što se koristi

Ceplene pripada skupini lijekova pod nazivom imunomodulatorni lijekovi. Ovi lijekovi pomažu imunološkom sustavu tijela u borbi protiv bolesti poput raka, poboljšanjem prirodne uloge imunološkog sustava u borbi protiv bolesti. Djelatna tvar u Cepleneu je histamindiklorid; identičan je tvari koja prirodno nastaje u tijelu. Primjenjuje se zajedno s niskom dozom interleukina-2 (IL-2), drugim lijekom koji pomaže imunološkom sustavu u borbi protiv bolesti poput raka.

Ceplene se, zajedno s IL-2, koristi za liječenje određenog tipa leukemije pod nazivom akutna mijeloična leukemija (AML), raka stanica u koštanoj srži koje stvaraju krv. Koristi se za održavanje remisije (razdoblja tijekom kojeg je bolest manje teška ili se ne može otkriti). Ceplene i IL-2 pomoći će Vašem imunološkom sustavu u borbi protiv preostalih stanica raka nakon prethodnog liječenja raka.

Tijekom Vašeg liječenja, uvijek ćete koristiti IL-2 UZ Ceplene. Ako imate bilo kakvih pitanja o Cepleneu ili IL-2, upitajte svog liječnika.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Ceplene

Nemojte primjenjivati Ceplene

Ako ste alergični (preosjetljivi) na histamin ili bilo koji od drugih sastojaka ovog lijeka (navedenih u dijelu 6).

Ako imate teške probleme sa srcem.

Ako uzimate jedan od sljedećih lijekova:

-steroide poput prednizona i deksametazona. Oni se upotrebljavaju za inhibiranje aktivnosti imunološkog sustava (imunosupresivi) i smanjenje upale.

-klonidin, lijek koji se koristi za snižavanje visokog krvnog tlaka.

-H2 blokatore poput cimetidina, ranitidina, famotidina ili nizatidina koji se koriste za liječenje čireva u želucu, probavnih tegoba (dispepsije) ili žgaravice.

Ako su Vam presadili matične stanice (vrsta presađivanja koštane srži) od donora.

Ako ste trudni.

Ako dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Ceplene.

Ceplene i IL-2 ne smiju se ubrizgavati u isto vrijeme. IL-2 se mora prvi ubrizgati. Ceplene se mora ubrizgati 1 do 3 minute kasnije.

Ceplene se mora ubrizgavati polagano, u sloj tkiva odmah ispod kože (potkožno), tijekom razdoblja od približno 5 do 15 minuta. Brzo ubrizgavanje može uzrokovati pad krvnog tlaka te možete osjetiti nesvjesticu ili se čak onesvijestiti.

Svoje liječenje Cepleneom započet ćete u klinici pod nadzorom liječnika. Mora Vas se nadzirati kako bi se provjerilo kako reagirate na liječenje. Vaš Liječnik će Vam izmjeriti krvni tlak, brzinu pulsa i funkciju pluća. Tijekom liječenja, liječnik će Vam također izvršiti neke pretrage krvi.

Ako ste imali jedno od sljedećih stanja, tijekom sljedećih nekoliko dana liječenja ili sljedećeg ciklusa liječenja nadzirat će Vas u bolnici:

čirevi koji krvare,

moždani udar,

suženje arterija (sistemska bolest perifernih arterija),

bolest srca (za teške probleme sa srcem pogledajte gore navedeno “Nemojte primjenjivati Ceplene”),

anamnezu autoimune bolesti (bolest u kojoj imunološki sustav napada stanice vlastitog tijela ili tkiva, poput sistemskog lupusa, reumatoidnog artritisa, upalne bolesti crijeva ili psorijaze).

Ako uzimate bilo koji drugi lijek spomenut pod “Drugi lijekovi i Ceplene” ili ako se spremate na operativni zahvat ili ako posebno ispitivanje rendgenskim zrakama zahtijeva injekciju, obratite se svom liječniku.

Ako imate infekciju liječnik će Vas pažljivo nadzirati. Ako ste unutar 14 dana od početka ovog liječenja imali infekciju zbog koje ste trebali uzimati lijekove za liječenje infekcija (antibiotike, lijekove protiv gljivica ili virusa), liječnik će Vas pažljivo nadzirati.

Ako imate problema s bubrezima, prije uzimanja ovog lijeka obratite se svom liječniku. Može doći do smanjenja krvnog tlaka.

Ako imate problema s jetrom, prije uzimanja ovog lijeka obratite se svom liječniku. Liječnik će Vam možda promijeniti dozu.

Djeca i adolescenti

Ceplene se ne preporučuje za primjenu u djece i adolescenata, jer nema dostupnih informacija o primjeni ovog lijeka u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Ceplene

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove dobivene bez recepta.

Ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, prije primjene Ceplenea molimo o tome porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Neki od njih se ne smiju uzimati tijekom liječenja Cepleneom ili će možda biti potrebne posebne mjere opreza:

steroidi poput prednizona i deksametazona. Oni se uzimaju za inhibiranje aktivnosti imunološkog sustava (imunosupresivi) i smanjenje upale (pogledajte gore navedeno “Nemojte primjenjivati Ceplene”).

H2 blokatori poput cimetidina, ranitidina, famotidina ili nizatidina. Koriste se za liječenje čireva želuca, probavnih tegoba (dispepsija) ili žgaravice (pogledajte gore navedeno “Nemojte primjenjivati Ceplene”).

antihistaminici koji se koriste za liječenje alergije.

određeni antipsihotici poput klorpromazina, flupentiksola, toridazina, klozapina i risperidona.

Oni se koriste za liječenje duševnih bolesti.

triciklički antidepresivi poput amitriptilina, imipramina ili inhibitora monoaminooksidaze, poput fenelzina, izokarboksazida, tranilcipromina ili moklobemida. Oni se koriste za liječenje depresije.

lijekovi protiv malarije ili lijekovi korišteni za liječenje infekcija odgovornih za bolest spavanja.

beta-blokatori, poput propranolola, metoprolola, atenolola. Oni se koriste za anginu pektoris i poremećaje otkucaja srca.

bilo kakvo liječenje visokog krvnog tlaka (na primjer tiazidni diuretici [bendrofluazid], ACE inhibitori [kaptopril], antagonisti kalcija [nifedipin] i alfa-blokatori [prazosin]).

Također, ako ćete se podvrgavati operativnom zahvatu ili posebnoj pretrazi rendgenskim zrakama koje zahtijeva injekciju, prvo provjerite zna li Vaš liječnik da primate Ceplene. Određeni lijekovi korišteni za operativni zahvat (na primjer neuromuskularni blokatori i narkotici protiv boli) ili boje korištene za određene rendgenske zrake mogu utjecati na ovaj lijek.

Ceplene s hranom, pićem i alkoholom

Nema dostupnih podataka o interakcijama Ceplenea s hranom, pićem i alkoholom. Ceplene se ubrizgava potkožno pa na apsorpciju iz probavnog sustava ne utječu hrana ili piće.

Trudnoća i dojenje

Nema podataka o primjeni Ceplenea kod trudnica. Stoga se Ceplene i IL-2 ne smiju primjenjivati tijekom trudnoće.

I muškarci i žene koji primjenjuju ovo liječenje moraju primjenjivati učinkovitu metodu kontracepcije, jer je važno ne začeti dijete tijekom liječenja Cepleneom i IL-2.

Nije poznato pojavljuje li se Ceplene u majčinu mlijeku. Stoga se Ceplene i IL-2 ne smiju primjenjivati tijekom dojenja.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Upravljanje vozilima i rad sa strojevima

Ne upravljajte vozilima niti radite sa strojevima unutar sat vremena od primitka injekcije Ceplenea jer može sniziti krvni tlak i uzrokovati omaglicu, ošamućenost i zamagljen vid. Ovo može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3.Kako uzimati Ceplene

Uvijek uzmite Ceplene točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Ovo liječenje mora propisati i nadzirati liječnik s poznavanjem akutne mijeloične leukemije.

Doziranje

S obzirom da ćete u kombiniranom liječenju primjenjivati IL-2 i Ceplene, osigurane su informacije o oba doziranja:

Interleukin-2 (IL-2)

IL-2 se ubrizgava dvaput dnevno kao potkožna injekcija (u sloj tkiva odmah ispod kože) 1do 3 minute prije ubrizgavanja Ceplenea. Svaka doza se izračunava prema Vašoj tjelesnoj težini. Liječnik će Vam reći njenu količinu i kako ju ubrizgavati.

Ceplene

Uobičajena doza Ceplenea je 0,5 mL otopine dvaput dnevno davana kao spora potkožna injekcija (u sloj tkiva odmah ispod kože).

Ceplene se mora ubrizgavati 1 do 3 minute nakon IL-2.

Oba lijeka, IL-2 i Ceplene, ubrizgavaju se dvaput dnevno, s najmanje 6 sati razmaka između injekcija.

Razdoblja liječenja i razdoblja prekida

Liječenje s IL-2 i Cepleneom traje 81 tjedan i provodi se u ciklusima.

prvih 18 tjedana: IL-2 i Ceplene primjenjivat ćete svakodnevno kroz 3 tjedna, nakon čega slijedi 3 tjedna prekida (bez liječenja).

sljedeća 63 tjedna: IL-2 i Ceplene primjenjivat ćete svakodnevno kroz 3 tjedna, nakon čega slijedi 6 tjedana prekida (bez liječenja).

Samoinjiciranje Ceplenea

Liječnik može odlučiti kako je pogodnije da si sami injicirate IL-2 i Ceplene.

Liječnik ili medicinska sestra pokazat će Vam kako da sami injicirate lijek. Ne pokušavajte samoinjiciranje osim ako Vas je kvalificirani zdravstveni djelatnik obučio.

Preporučuje se da uz Vas uvijek bude netko pri ubrizgavanju ovog lijeka, poput odraslog člana obitelji, prijatelja ili zdravstvenog djelatnika koji Vam mogu pomoći ako osjetite ošamućenost ili nesvjesticu.

Za dodatne upute o samoinjiciranju lijeka molimo pročitajte dio “UPUTE ZA SAMOINJICIRANJE CEPLENEA” na kraju ove upute.

Liječnik Vam može savjetovati da je prikladno upotrebljavati pumpu za štrcaljku za reguliranje ubrizgavanja Ceplenea. Ako koristite pumpu za štrcaljku potrebno je pogledati upute osigurane od strane proizvođača pumpe te proći obučavanje osigurano od strane Vašeg liječnika ili medicinske sestre.

Ako uzmete više Ceplenea nego što ste trebali

Ovaj lijek morate primjenjivati točno onako kako Vam je propisano. Ako nehotično ubrizgate više lijeka nego što ste trebali, odmah se obratite svojem liječniku ili ljekarniku.

Ako zaboravite uzeti Ceplene

Nemojte uzeti dodatnu dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu. Nastavite s liječenjem kao što Vam je propisano. Ako ste u danu propustili jednu dozu, obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.

Ako prestanete uzimati Ceplene

Ako želite prestati uzimati Ceplene, unaprijed se posavjetujte sa svojim liječnikom. Molimo odmah obavijestite svojeg liječnika ako ste Ceplene prestali uzimati po vlastitom nahođenju.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Uočene nuspojave kada se Ceplene uzima kao što je opisano u ovoj uputi o lijeku:

Hipotenzija (nizak krvni tlak) može se pojaviti vrlo često i može dovesti do ošamućenosti i nesvjestice. Ako primijetite jaki pad krvnog tlaka nakon primjenjivanja Ceplenea, molimo odmah se obratite svom liječniku ili barem prije primjene sljedeće injekcije Ceplenea.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na10 osoba)

povećanje broja određenog tipa bijelih krvnih stanica u krvi (eozinofilija) i smanjenje broja krvnih pločica (trombocitopenija)

glavobolja i omaglica

promjena osjeta okusa (disgeuzija)

ubrzani otkucaji srca (tahikardija)

navale crvenila

kašalj, otežano disanje (dispneja)

infekcije gornjih dišnih puteva

mučnina, probavne tegobe (dispepsija) i proljev

osip

bol u zglobovima i mišićima (artralgija i mijalgija)

upaljena granulirana koža na mjestu ubrizgavanja, umor, vrućica (pireksija), crvenilo na mjestu ubrizgavanja, osjećaj vrućine, reakcije na mjestu ubrizgavanja, svrbež na mjestu ubrizgavanja, simptomi nalik gripi, drhtanje (zimica), upala na mjestu ubrizgavanja i bol.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

smanjenje broja bijelih krvnih stanica (leukopenija)

smanjenje broja određene vrste bijelih krvnih stanica (neutropenija)

upala pluća (pneumonija)

gubitak teka (anoreksija)

otežano spavanje (nesanica)

osjet vlastitih otkucaja srca (palpitacije)

začepljenje nosa

povraćanje, bol u gornjem dijelu trbuha (abdominalna bol) i suha usta

upala želuca (gastritis)

nadimanje trbuha (distenzija abdomena)

abnormalno crvenilo kože (eritem), pojačano znojenje (hiperhidroza) , noćno znojenje i svrbež (pruritus)

bol u udovima i bol u leđima

koprivnjača, stvaranje modrica, osip i oticanje na mjestu ubrizgavanja, slabost (astenija) i bol u prsištu

Dodatne nuspojave uočene kada se Ceplene primjenjivao s drugim vrstama liječenja:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

suha koža

tjeskoba

opći osjećaj nelagode ili nemira

nakupljanje tekućine u tijelu, osobito u nogama (edem)

gubitak tjelesne težine

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

osjećaj vrtnje (vrtoglavica)

Vaše tijelo ne stvara dovoljno tiroksina, tvari u tijelu nazvane hormon (hipotireoza)

smanjenje broja crvenih krvnih stanica (anemija)

smanjenje količine tjelesne vode (dehidracija)

depresija

trnci, peckanje ili obamrlost kože (parestezija)

navale vrućine (valunzi)

piskanje

zatvor, napuhnut trbuh, upaljena usta

bol i stvaranje dodatnog tkiva ispod kože na mjestu ubrizgavanja

Prijavljivanje nuspojava

Ako imate bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Ceplene

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ceplene

Ne uzimajte Ceplene nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici bočice. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca

Ne zamrzavati.

Prije primjene otopinu je potrebno vizualno pregledati na prisutnost čestica i promjenu boje. Otopina mora biti bistra i bezbojna.

Interleukin-2 (IL-2, aldesleukin)

Zatvorene napunjene štrcaljke razrijeđenog IL-2, izdane od strane ljekarnika, do primjene se moraju

čuvati u hladnjaku (na 2°C – 8°C).

Lijekovi se ne smiju bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ceplene sadrži

Djelatna tvar je histamindiklorid. Jedna bočica sadrži 0,5 mg histamindiklorida u 0,5 mL otopine.

Drugi sastojci su voda za injekcije i natrijev klorid, a također može sadržavati natrijev hidroksid i/ili kloridnu kiselinu za podešavanje pH.

Kako Ceplene izgleda i sadržaj pakiranja

Ceplene je bistra, bezbojna tekućina. Isporučuje se u staklenoj bočici sa sivim gumenim čepom i plavim odvojivim aluminijskim zatvaračem s evidencijom otvaranja.

Ceplene je dostupan u pakiranjima od 14 bočica.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovoga lijeka u promet

Meda AB

Box 906

SE 170 09 Solna Švedska

Proizvođač

Labiana Pharmaceuticals, S.L.U. C/ Casanova, 27-31

08757 Corbera de Llobregat (Barcelona) Španjolska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovoga lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Meda Pharma S.A./N.V.

Meda Pharma SIA

Chaussée de la Hulpe 166

Ukmergės g. 369A

Terhulpsesteenweg 166

LT-12142 Vilnius

B-1170 Brussels

Tel.: +370 52059367

Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11

 

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП Меда Фармасойтикалс

Meda Pharma S.A./N.V.

Ул. Одрин 71-75, ет.2, ап 7

1303 София Тел.: +359 2 4177977

Česká republika

MEDA Pharma s.r.o. Kodaňská 1441 / 46 CZ-100 10 Praha 10 Tel: +420 234 064 201

Danmark

Meda AS

Solvang 8

DK-3450 Allerød

Tlf: +45 44 52 88 88

Deutschland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 1

D-61352 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172 888 01

Eesti

Meda Pharma SIA

Parda tn 4

EE-10151 Tallinn

Tel: +372 62 61 025

Ελλάδα

MEDA Pharmaceuticals A.E.

Ευρυτανίας, 3

GR-15231 Χαλάνδρι-Αττική Τηλ: +30 210 6 77 5690

España

Meda Pharma S.L. Avenida de Castilla, 2

Parque Empresarial San Fernando Edificio Berlín

E-28830 San Fernando de Henares (Madrid) Tel: +34 91 669 93 00

France

MEDA Pharma 40-44 rue Washington F-75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

Hrvatska

Medical Intertrade d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 3 10431 Sveta Nedelja Tel: +385 1 3374 010

Chaussée de la Hulpe 166

Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

Belgique / Belgien

Tél/Tel: +32 (0)2 5 04 08 11

Magyarország

MEDA Pharma Hungary Kereskedelmi Kft. H-1139 Budapest

Váci ut 91

Tel: +36 1 236 3410

Malta

Alfred Gera & Sons Ltd.

10 Triq Il Masgar

Qormi

MT-3217 Qrm

Tel: +356 21 446205

Nederland

MEDA Pharma B.V.

Krijgsman 20

NL-1186 DM Amstelveen

Tel: +31 (0)20 751 65 00

Norge

Meda A/S

Askerveien 61

N-1384 Asker

Tlf: +47 66 75 33 00

Österreich

MEDA Pharma GmbH Guglgasse 15

A-1110 Wien

Tel: + 43 (0)1 86 390 0

Polska

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o. ul. Domaniewska 39A PL-02-672 Warszawa

Tel: +48 22 697 7100

Portugal

MEDA Pharma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Rua do Centro Cultural, 13

P-1749−066 Lisboa Tel: +351 21 842 0300

România

Meda Pharmaceuticals Switzerland GmbH,

Reprezentatei

Calea Floreasca, Primul District 141-143 – RO

Bucureşti

 

Tel.: +40212309030

Ireland

Slovenija

Meda Health Sales Ireland Ltd.

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH,

34/35 Block A

Podružnica Ljubljana

Dunboyne Business Park

Cesta 24. junija 23

Dunboyne

SI-1231 Ljubljana

IRL-Co Meath

Tel: +386 (0)59 096 951

Tel: +353 1 802 66 24

 

Ísland

Slovenská republika

Meda AB

MEDA Pharma spol. s. r.o.

Box 906

Trnavská cesta 50

S-170 09 Solna

SK-821 02 Bratislava

Svíþjóð

Tel: +421 2 4914 0172

Sími: +46 8 630 1900

 

Italia

Suomi/Finland

Meda Pharma S.p.A.

Meda Oy

Via Felice Casati, 20

Vaisalantie 4/Vaisalavägen 4

I-20124 Milano

FI-02130 Espoo/Esbo

Tel: + 39 039 73901

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Κύπρος

Sverige

MEDA Pharmaceuticals A.E.

Meda AB

Ευρυτανίας, 3

Box 906

GR-15231 Χαλάνδρι-Αττική

S-170 09 Solna

Τηλ: +30 210 6 77 5690

Tel: +46 (0)8 630 1900

Ελλάδα

 

Latvija

United Kingdom

Meda Pharma SIA

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Ojāra Vācieša iela 13

Skyway House

LV-1004 Rīga

Parsonage Road

Tālr: +371 7 805 140

Takeley

Bishop´s Stortford

 

 

CM22 6PU – UK

 

Tel.: + 44 845 460 0000

Ova uputa je zadnji put revidirana u

Ovaj lijek je odobren u ‘iznimnim okolnostima’. To znači da zbog male učestalosti ove bolesti nije bilo moguće dobiti potpune informacije o ovom lijeku. Europska agencija za lijekove će svake godine procjenjivati nove informacije o ovom lijeku te će se ova uputa obnavljati prema potrebi.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu. Tamo se također nalaze poveznice na druge web stranice o rijetkim bolestima i liječenjima istih.

UPUTE ZA SAMOINJICIRANJE CEPLENEA

Ovaj dio sadrži informacije o načinu samoprimjene injekcije Ceplenea.

Za općenite informacije o doziranju i kako primjenjivati Ceplene i IL-2, molimo vidjeti dio 3, “Kako primjenjivati Ceplene”.

Pažljivo pročitajte sljedeće upute. Važno je da si ne pokušavate sami dati injekciju, osim ako su Vas liječnik ili medicinska sestra u tome posebno obučili. Ako niste sigurni kako si sami možete dati injekciju ili ako imate bilo kakvih pitanja, za pomoć se obratite svom liječniku ili medicinskoj sestri.

Ako tijekom ili nakon ubrizgavanja osjećate nesvjesticu ili omaglicu, prije ubrizgavanja sljedeće doze o tome obavijestite svog liječnika. Liječnik će Vam možda produžiti vrijeme potrebno za dovršetak injiciranja ili Vam može promijeniti dozu.

Ceplene i IL-2 ćete potkožnom injekcijom (u sloj tkiva odmah ispod kože) morati ubrizgavati dvaput na dan, prema uputama koje Vam je dao liječnik.

Uvijek prvo ubrizgavajte IL-2. Ceplene se mora ubrizgavati 1 do 3 minute kasnije.

Ceplene se ne smije miješati niti s jednim drugim lijekom i ne smije se razrjeđivati.

Liječnik će Vam objasniti kako pripremiti i ubrizgavati IL-2.

Preporučuje se da uz Vas uvijek bude netko dok ubrizgavate Ceplenea, poput odraslog člana obitelji, prijatelja ili zdravstvenog djelatnika koji Vam mogu pomoći ako osjetite ošamućenost ili nesvjesticu.

PRIPREMA ZA UBRIZGAVANJE CEPLENEA

Za pripremu doze Ceplenea potrebno Vam je sljedeće:

1 bočica otopine Ceplenea (0,5 mL)

1 sterilna graduirana štrcaljka s iglom

1 alkoholna maramica

Postupak

1Izvadite 1 bočicu iz kutije. Provjerite rok valjanosti (EXP) na naljepnici bočice.

2.Ne upotrebljavajte ako je datum premašio zadnji dan navedenog mjeseca.

3.Ruke temeljito operite sapunom i vodom.

4.Dvaput provjerite naljepnicu na bočici kako biste se uvjerili da uzimate ispravan lijek. Otopina mora biti bistra i bezbojna. Ako nije, uzmite drugu bočicu i o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

5.Uklonite plastični zatvarač s bočice, otkrivajući čep s unutarnjim gumenim krugom.

6.Upotrijebite alkoholnu maramicu da biste očistili gumeni dio čepa. Čep nemojte dirati rukama.

7.Uzmite sterilnu štrcaljku. Pregledajte numerirane oznake na njoj. Svaka oznaka (0,1, 0,2, 0,3 itd.) predstavlja jednu desetinu mililitra (0,1 mL). Dok je igla još zaštićena pokrovom, klip povucite natrag i uvucite zrak u štrcaljku do razine (broj mililitara) kako Vas je uputio liječnik. Vidjeti sliku 1.

Slika 1

8.Pokrov igle skinite povlačenjem ravno prema naprijed. Dok je bočica na ravnoj površini, iglu umetnite ravno kroz gumeni čep u bočicu.

9.Klip štrcaljke gurnite prema dolje kako biste ubrizgali zrak u bočicu. Vidjeti sliku 2.

Slika 2

10. Držeći i bočicu i štrcaljku, okrenite bočicu naopako. Prilagodite štrcaljku tako da se vrh igle nalazi malo iznad gumenog čepa, no još uvijek unutar otopine. Vidjeti sliku 3.

Slika 3

11.Klip polako povucite unazad kako biste uvukli otopinu u štrcaljku, puneći je do razine (broj mililitara) prema uputama Vašeg liječnika. Ako se u štrcaljki pojave mjehurići, otopinu polagano pogurajte natrag u bočicu te ponovno uvucite otopinu.

12.Izvucite iglu iz bočice. Ne odlažite štrcaljku niti ne dopustite da igla išta dotakne.

13.Vratite pokrov na iglu. Štrcaljku položite na čistu ravnu površinu.

14.Mala količina otopine može ostati u bočici. Ona se mora vratiti ljekarniku zbog zbrinjavanja. NAPOMENA: Bočica Ceplenea sadrži veću količinu otopine od potrebnog, čime se omogućuje izvlačenje jedne doze od 0,5 mL.

15.Štrcaljku dvaput provjerite kako biste provjerili da ste uvukli točnu količinu.

16.Uzmite štrcaljku i slijedite niže navedene “UPUTE ZA UBRIZGAVANJE”.

UPUTE ZA UBRIZGAVANJE

Obično ćete ubrizgavati dvije doze od 0,5 mL na dan, osim ako Vam liječnik ne propiše manju dozu.

Za ubrizgavanje ćete trebati sljedeće:

1 pripremljenu štrcaljku za Vašu injekciju IL-2 (pogledajte uputu o lijeku za IL-2 i upute Vašeg liječnika o dozi).

1 pripremljenu štrcaljku koja sadrži Ceplene.

alkoholnu maramicu(e).

tajmer, sat ili ručni sat s kazaljkom za sekunde.

Neprobojni spremnik kako biste mogli sigurno ukloniti upotrijebljene štrcaljke.

Postupak

1.Nađite udobno, dobro osvijetljeno mjesto gdje možete leći. Unaprijed pripremljene štrcaljke koje sadrže IL-2 i Ceplene te otvorenu alkoholnu maramicu postavite tamo gdje ćete ih moći dosegnuti. Za Vašu sigurnost, vrlo je važno da za vrijeme ubrizgavanja sjedite tamo gdje se možete nasloniti ili leći.

2.Ubrizgajte IL-2 kako su Vam pokazali.

3.Pričekajte 1 do 3 minute.

4.Odlučite gdje ćete ubrizgati Ceplene. Možete odabrati unutarnju ili vanjsku stranu bedara, ruku ili trbuh. Ceplene i IL-2 ne smiju se ubrizgati na isto područje. Na primjer, ako ste IL-2 ubrizgali u lijevu ruku, Ceplene možete ubrizgati u lijevo ili desno bedro, trbuh ili desnu ruku. Uvijek mijenjajte mjesto ubrizgavanja. Za moguća mjesta ubrizgavanja, pogledajte sliku 4.

Slika 4

5.Provjerite je li područje kože koje ste odabrali izloženo. Upotrijebite alkoholnu maramicu kako biste ga očistili. Pustite da se područje suši 10 sekundi.

6.Dio očišćene kože primite između palca i kažiprsta, bez stiskanja.

Pogledajte sliku 5.

Slika 5

7. Iglu držite ili okomito (90°) ili pod kutem od 45° u odnosu na kožu i umetnite ju pod kožu koliko god daleko može ići u jednom brzom potezu. Igla mora biti umetnuta pod kožu, no ne u krvne žile ispod kože. Pogledajte sliku 6.

Slika 6

8.Klip lagano povlačite unatrag. Ako se pojavi krv, ne ubrizgavajte Ceplene jer je igla ušla u krvnu žilu. Izvucite štrcaljku i bacite prema uputama. Uzmite novu zalihu i ponovno započnite postupak, čak i ako su prošle 3 minute od ubrizgavanja IL-2.

9.Pogledajte numerirane oznake na svakoj štrcaljki. Svaka oznaka (0,1, 0,2, 0,3 itd.) predstavlja jednu desetinu mililitra (0,1 mL).

10.Klip štrcaljke gurnite prema dolje te svake minute ubrizgajte jednu desetinu mililitra (0,1 mL) ili sporije, ako Vam je takve upute dao Vaš liječnik. Pogledajte sliku 7.

Slika 7

11.Nikad ne ubrizgavajte Ceplene brže ili sav odjednom.

12.Kad je štrcaljka prazna, izvucite iglu iz kože.

13.Alkoholnom maramicom primijenite lagani pritisak na mjesto ubrizgavanja, bez trljanja.

14.Ostanite sjediti ili ležati 20 minuta nakon ubrizgavanja Ceplenea.

15.Štrcaljku prema uputama odložite u neprobojni spremnik.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept