Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ceprotin (human protein C) – Označavanje - B01AD12

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCeprotin
ATK šifraB01AD12
Tvarhuman protein C
ProizvođačBaxter AG

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

CEPROTIN 500 IU

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju humani protein C

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 100 IU po ml humanog proteina C kada je pripremljena prema uputama.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Ljudski albumin, natrijev klorid i natrijev citrat.2H2O

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sadržaj:

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna igla za prijenos i jedna filter igla

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku. primjena u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {mjesec/godina}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Baxter AG

A-1221 Beč, Austrija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/01/190/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije:{broj}

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ceprotin 500

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

CEPROTIN 500 IU

Prašak za otopinu za injekciju humani protein C

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {mjesec/godina}

4.BROJ SERIJE

Broj serije: {broj}

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Jedna bočica sadrži 100 IU po ml humanog proteina C kada je pripremljena prema uputama.

6.DRUGO

VODA ZA INJEKCIJE

5 ml sterilizirane vode za injekcije

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {mjesec/godina}

BROJ SERIJE

Serija {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

CEPROTIN 1000 IU

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju humani protein C

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 100 IU po ml humanog proteina C kada je pripremljena prema uputama.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Ljudski albumin, natrijev klorid i natrijev citrat.2H2O

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sadržaj:

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna igla za prijenos i jedna filter igla

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku. primjena u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {mjesec/godina}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Baxter AG

A-1221 Beč, Austrija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/01/190/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije: {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ceprotin 1000

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

CEPROTIN 1000 IU

Prašak za otopinu za injekciju humani protein C

i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {mjesec/godina}

4. BROJ SERIJE

Broj serije: {broj}

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Jedna bočica sadrži 100 IU po ml humanog proteina C kada je pripremljena prema uputama.

6. DRUGO

VODA ZA INJEKCIJE

10 ml sterilizirane vode za injekcije

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {mjesec/godina}

BROJ SERIJE

Serija {broj}

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept