Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cerezyme (imiglucerase) – Označavanje - A16AB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCerezyme
ATK šifraA16AB02
Tvarimiglucerase
ProizvođačGenzyme Europe B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE (1 BOČICA, 25 BOČICA)

1.NAZIV LIJEKA

Cerezyme 200 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju imigluceraza

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 200 jedinica imigluceraze.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol, natrijev citrat, citratna kiselina hidrat i polisorbat 80.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju. 25 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju.

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu uporabu.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neupotrijebljena otopina se mora zbrinuti.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden - NL

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/053/001 1 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

EU/1/97/053/002 25 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Cerezyme 200 U

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA / BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Cerezyme 200 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju imigluceraza

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Jedna bočica sadrži 200 jedinica imigluceraze.

6.DRUGO

Genzyme Europe B.V. - NL

Čuvati u hladnjaku.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE (1 BOČICA, 5 BOČICA, 25 BOČICA)

1. NAZIV LIJEKA

Cerezyme 400 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju imigluceraza

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna bočica sadrži 400 jedinica imigluceraze.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: manitol, natrijev citrat, citratna kiselina hidrat i polisorbat 80.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju. 5 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju. 25 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju.

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu uporabu.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neupotrijebljena otopina se mora zbrinuti.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden - NL

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/97/053/003 1 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

EU/1/97/053/004 5 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

EU/1/97/053/005 25 bočica s praškom za koncentrat za otopinu za infuziju

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Cerezyme 400 U

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA / BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Cerezyme 400 U prašak za koncentrat za otopinu za infuziju imigluceraza

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Primjena u venu

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

Jedna bočica sadrži 400 jedinica imigluceraze.

6. DRUGO

Genzyme Europe B.V. - NL

Čuvati u hladnjaku.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept