Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cetrotide (cetrorelix) – Uputa o lijeku - H01CC02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaCetrotide
ATK šifraH01CC02
Tvarcetrorelix
ProizvođačMerck Serono Europe Ltd.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Cetrotide 0,25 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju cetroreliksacetat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Cetrotide i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Cetrotide

3.Kako primjenjivati Cetrotide

4.Moguće nuspojave

5 Kako čuvati Cetrotide

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije Kako miješati i injicirati Cetrotide

1.Što je Cetrotide i za što se koristi

Što je Cetrotide

Cetrotide sadrži lijek zvan „cetroreliks acetat“. Ovaj lijek sprječava tijelo u otpuštanju jajne stanice iz jajnika (ovulacija) tijekom Vašeg menstrualnog ciklusa. Cetrotide pripada skupini lijekova koji se nazivaju 'hormoni koji sprječavaju oslobađanje gonadotropina'.

Za što se koristi Cetrotide

Cetrotide je jedan od lijekova koji se koristi tijekom „metoda potpomognute oplodnje“ kako bi Vam se pomoglo zatrudnjeti. Sprječava trenutno oslobađanje jajne stanice. To je bitno jer ako se jajne stanice oslobađaju prerano (prerana ovulacija), možda ih Vaš liječnik neće moći sakupiti.

Kako Cetrotide djeluje

Cetrotide blokira prirodni hormon u Vašem tijelu koji se naziva LHRH (hormon koji potiče otpuštanje luteinizirajućeg hormona).

LHRH nadzire drugi hormon, zvan LH („luteinizirajući hormon“).

LH stimulira ovulaciju tijekom vašeg menstrualnog ciklusa.

To znači da Cetrotide zaustavlja slijed događaja koji dovode do otpuštanja jajne stanice iz jajnika. Kad su jajne stanice spremne za prikupljanje, dobit ćete drugi lijek koji će potaknuti njihovo otpuštanje

(indukcija ovulacije).

2.Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Cetrotide

Nemojte primjenjivati Cetrotide

ako ste alergični na cetroreliksacetat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu6).

ako ste alergični na lijekove slične lijeku Cetrotide (bilo koji drugi peptidni hormoni)

ako ste trudni ili dojite

ako imate tešku bolest bubrega.

Nemojte uzimati Cetrotide ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije primjene ovog lijeka.

Upozorenja i mjere opreza

Alergije

Obavijestite svog liječnika prije primjene lijeka Cetrotide ako imate aktivnu alergijsku reakciju ili ste u prošlosti bili alergični.

Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

Cetrotide se koristi zajedno s drugim lijekovima koji stimuliraju Vaše jajnike kako bi se razvilo više jajnih stanica za otpuštanje. Tijekom ili nakon primanja ovih lijekova možete razviti sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS). To je stanje pri kojem se Vaši folikuli prekomjerno razvijaju te postaju velike ciste.

Za moguće znakove ovog sindroma te eventualne mjere pogledajte dio 4 „Moguće nuspojave“.

Primjena lijeka Cetrotide u više od jednog ciklusa

Iskustvo primjene lijeka Cetrotide za vrijeme ponavljanja postupaka stimulacije jajnika je nedostatno.

Ukoliko Cetrotide trebate koristiti u ponovljenim ciklusima Vaš će liječnik pažljivo procijeniti omjer koristi i rizika.

Bolest jetre

Ako imate bolest jetre, obavijestite o tome svog liječnika prije primjene lijeka Cetrotide. Cetrotide nije ispitan u pacijentica s bolešću jetre.

Bolest bubrega

Ako imate bolest bubrega, obavijestite o tome svog liječnika prije primjene lijeka Cetrotide. Cetrotide nije ispitan u pacijentica s bolešću bubrega.

Djeca i adolescenti

Primjena lijeka Cetrotide nije indicirana u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Cetrotide

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Nemojte primjenjivati Cetrotide ako ste trudni, namjeravate ostati trudni ili dojite.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da će Cetrotide utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3.Kako primjenjivati Cetrotide

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom li ljekarnikom ako niste sigurni.

Primjena ovog lijeka

Ovaj je lijek namijenjen samo za injiciranje pod kožu Vašeg trbuha (potkožno). Kako biste umanjili iritaciju kože, odaberite različit dio trbuha svaki dan.

Liječnik mora nadzirati Vašu prvu injekciju. Vaš liječnik ili medicinska sestra pokazat će Vam kako pripremiti i injicirati lijek.

Iduće injekcije si možete sami davati ukoliko Vas je liječnik upozorio na simptome i znakove alergijskih reakcija i potencijalno po život opasnih posljedica alergijskih reakcija koje zahtijevaju hitno liječenje (pogledajte dio 4. „Moguće nuspojave“).

Pažljivo pročitajte upute na kraju ovog lista pod naslovom „Kako miješati i injicirati Cetrotide“ te ih se pridržavajte.

S primjenom drugog lijeka počinjete prvog dana Vašeg ciklusa liječenja. Cetrotide možete početi koristiti nekoliko dana kasnije. (pogledajte sljedeći dio „Koliko lijeka Cetrotide primijeniti“).

Koliko lijeka Cetrotide trebate primijeniti

Injicirajte sadržaj jedne bočice (0,25 mg Cetrotide) jednom svakog dana. Najbolje je koristiti lijek u isto vrijeme svakog dana, s razmakom od 24 sata između dvije doze.

Možete odabrati injiciranje svako jutro ili svaku večer.

Ako injicirate svako jutro: Počnite s davanjem injekcija 5. ili 6. dana ciklusa liječenja. Liječ nik će

Vam reći točan datum i vrijeme. Nastavit ćete uzimati ovaj lijek sve do jutra i uključujući to jutro, kada se prikupljaju jajne stanice (indukcija ovulacije).

ILI

Ako injicirajte svaku večer: Počnite s davanjem injekcija 5. dan ciklusa liječenja. Li ječnik će Vam reći točan datum i vrijeme. Nastavit ćete uzimati ovaj lijek sve do večeri, uključujući i tu večer, prije prikupljanja jajnih stanica (indukcija ovulacije).

Ako primijenite više Cetrotida nego što ste trebali

Ne očekuju se loši učinci ako slučajno injicirate više ovog lijeka nego što ste trebali. Učinak lijeka trajat će dulje. Obično nisu potrebne specifične mjere.

Ako ste zaboravili primijeniti Cetrotide

Ako ste zaboravili dozu, injicirajte čim je prije moguće i obratite se svom liječniku.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Alergijske reakcije

Topla, crvena koža sa svrbežom (često u području prepona ili pazuha), crvena, svrbljiva,

uzdignuta područja (koprivnjača), curenje iz nosa, brz ili nejednak puls, oticanje jezika i grla, kihanje, otežano disanje ili ozbiljne poteškoće u disanju ili omaglica. Možete imati ozbiljne, po život opasne alergijske reakcije na lijek. To je manje često (javlja se u manje od 1% žena).

Ako primijetite bilo koju gore navedenu nuspojavu, prestanite uzimati Cetrotide i odmah obavijestite liječnika.

Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

Ovaj sindrom može nastati zbog drugih lijekova koji se koriste za stimulaciju Vaših jajnika.

Bol u donjem dijelu trbuha uz mučninu ili povraćanje može biti simptom sindroma hiperstimulacije jajnika (OHSS). To može značiti da su jajnici prekomjerno reagirali na liječenje te da su nastale velike ciste na jajnicima. Ovo se događa često (može se javiti u do 1 od 10 žena).

OHSS može postati težak s jasno uvećanim jajnicima, smanjenim stvaranjem mokraće, dobivanjem na težini, poteškoćama pri disanju te nakupljanjem tekućine u trbuhu ili prsnom

košu. Taj je događaj manje čest (može se javiti u najviše 1 od 100 žena). Ako primijetite bilo koju gore navedenu nuspojavu, odmah obavijestite liječnika.

Druge nuspojave

Često (može se javiti u najviše 1 od 10 žena):

Blage i kratkotrajne kožne iritacije poput crvenila, svrbeža ili oticanja mogu se pojaviti na mjestu injekcije.

Manje često (može se javiti u najviše 1 od 100 žena):

Mučnina

Glavobolja.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Cetrotide

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici, iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Cetrotide prašak u bočici i sterilna voda (otapalo) u napunjenoj štrcaljki imaju isti datum isteka roka valjanosti. Otisnut je na naljepnicama i na kutiji.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Otopinu treba primijeniti odmah nakon pripreme.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je bijela peleta u bočici promijenila izgled. Nemojte primijeniti ako rekonstituirana otopina u bočici nije bistra i bezbojna te ako sadrži čestice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cetrotide sadrži

Djelatna tvar je cetroreliksacetat. Svaka bočica sadrži 0,25 mg cetroreliksacetata.

Drugi sastojak je manitol.

Otapalo je sterilna voda za injekciju.

Kako Cetrotide izgleda i sadržaj pakiranja

Cetrotide je bijeli prašak za otopinu za injekciju u staklenoj bočici s gumenim čepom. Dostupan je u pakiranjima od jedne ili sedam bočica (na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja).

Uz svaku bočicu pakiranje sadrži:

jednu štrcaljku napunjenu sterilnom vodom za injekcije (otapalo); ova voda namijenjena je za miješanje s praškom u bočici

jednu iglu sa žutom oznakom - za ubrizgavanje sterilne vode u bočicu i izvlačenje pripremljenog lijeka iz bočice

jednu iglu sa sivom oznakom - za injiciranje lijeka u Vaš trbuh

dvije blazinice natopljene alkoholom za čišćenje

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Merck Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Velika Britanija

Proizvođač

Æterna Zentaris GmbH, Weismüllerstraße 50, D-60314 Frankfurt, Njemačka ili

Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, D-64293 Darmstadt, Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MERCK NV/SA

Merck Serono UAB

Tél/Tel: +32 2 686 07 11

Tel: +370 37320603

България

Luxembourg/Luxemburg,

„Мерк България“ ЕАД

MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

Teл.: +359 24461 111

Tél/Tel: +32 2 686 07 11

Česká republika

Magyarország

Merck spol.s.r.o

Merck Kft.

Tel: +420 272084211

Tel: +36-1-463-8100

Danmark

Malta

Merck A/S

Vivian Corporation Ltd

Tlf: +45 35253550

Tel: +356-22-588600

Deutschland

Nederland

Merck Serono GmbH

Merck BV

Tel: +31-20-6582800

Eesti

Norge

Merck Serono OÜ

Merck Serono Norge

Tel: +372 682 5882

Tlf: +47 67 90 35 90

Ελλάδα

Österreich

Merck A.E.

Merck GesmbH.

Tηλ: +30-210-61 65 100

España

Polska

Merck S.L.

Merck Sp. z o.o.

Línea de Información: 900 102 964

Tel.: +48 22 53 59 700

Tel: +34-91-745 44 00

 

France

Portugal

Merck Serono s.a.s.

Merck, s.a.

Tél.: +33-4-72 78 25 25

Tel: +351-21-361 35 00

Numéro vert : 0 800 888 024

 

Hrvatska

România

Merck d.o.o,

MERCK d.o.o., Slovenia

Tel: +385 1 4864 111

Tel: +386 1 560 3 800

Íreland

Slovenija

Merck Serono Ltd, United Kingdom

MERCK d.o.o.

Tel: +44-20 8818 7200

Tel: +386 1 560 3 800

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf

Merck spol. s r.o.

Tel: + 354 540 8000

Tel: + 421 2 49 267 111

Italia

Suomi/Finland

Merck Serono S.p.A.

Merck Oy

Tel: +39-06-70 38 41

Puh/Tel: +358-9-8678 700

Κύπρος

Sverige

Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ

Merck AB

Τηλ.: +357 22490305

Tel: +46-8-562 445 00

Latvija

United Kingdom

Merck Serono SIA

Merck Serono Ltd

Tel: +371 67152500

Tel: +44-20 8818 7200

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

KAKO MIJEŠATI I INJICIRATI CETROTIDE

Ovaj odjeljak sadrži informacije o tome kako miješati prašak i sterilnu vodu (otapalo) skupa te kako ćete injicirati svoj lijek.

Prije početka primjene ovog lijeka, prvo pažljivo pročitajte cijelu uputu.

Ovaj lijek je samo za Vas – nemojte dopustiti da ga koristi itko drugi.

Svaku iglu, štrcaljku i bočicu upotrijebite samo jedanput.

Prije nego počnete

1.Operite ruke

Važno je da Vaše ruke i predmeti koje koristite budu što čišći.

2.Pripremite sve što trebate na čistu površinu:

jednu bočicu s praškom

jednu štrcaljku napunjenu sterilnom vodom (otapalo)

jednu iglu sa žutom oznakom – za ubrizgavanje sterilne vode u bočicu i izvlačenje pripremljenog lijeka iz bočice

jednu iglu sa sivom oznakom – za injiciranje lijeka u Vaš trbuh

dvije blazinice natopljene alkoholom.

Miješanje praška i vode kako bi se pripravio lijek

1.Uklonite plastični poklopac bočice

Ispod poklopca nalazi se gumeni čep – ostavite ga na bočici.

Obrišite gumeni čep i metalni prsten s prvom alkoholom natopljenom blazinicom.

2.Dodavanje vode iz napunjene štrcaljke prašku u bočici

Odmotajte iglu sa žutom oznakom na njoj.

Uklonite poklopac s napunjene štrcaljke i postavite na nju žutu iglu. Uklonite poklopac s igle.

Gurnite žutu iglu kroz središte gumenog čepa bočice.

Polako gurajte klip štrcaljke kako biste ubrizgali vodu u bočicu. Ne koristite nikakvu drugu vrstu vode.

Ostavite štrcaljku u gumenom čepu.

3.Miješanje praška i vode u bočici

Pažljivo držeći štrcaljku i bočicu, blago okrećite kako biste zajedno pomiješali prašak i vodu. Nakon miješanja, otopina izgleda bistro i ne sadrži čestice.

Ne tresite jer će u lijeku nastati mjehurići zraka.

4.Ponovno punjenje štrcaljke s lijekom iz bočice

Okrenite bočicu naopako.

Izvucite klip kako biste izvukli lijek iz bočice natrag u štrcaljku.

Ako je ostalo lijeka u bočici, izvucite žutu iglu dok se njezin vrh ne nađe unutar gumenog čepa. Ako pogledate sa strane kroz prorez u čepu, možete kontrolirati kretnje igle i tekućine.

Pobrinite se da izvučete sav lijek iz bočice.

Vratite poklopac na žutu iglu. Odvrnite žutu iglu sa štrcaljke i odložite štrcaljku.

Priprema mjesta injiciranja i injiciranje lijeka

1.Uklanjanje mjehurića zraka

Odmotajte iglu sa sivom oznakom na njoj. Postavite sivu iglu na štrcaljku i uklonite poklopac sa sive igle.

Držite štrcaljku sa sivom iglom usmjerenom prema gore te provjerite ima li mjehurića zraka.

Kako biste uklonili mjehuriće zraka lagano tapkajte štrcaljku dok se sav zrak ne skupi na vrhu – potom nježno pogurajte klip sve dok ne nestanu mjehurići zraka.

Ne dirajte sivu iglu i nemojte dozvoliti da igla dotakne površinu.

2.Očistite mjesto injekcije

Izaberite mjesto injekcije na svom trbuhu. Najbolje je da mjesto injekcije bude oko pupka. Kako biste umanjili iritaciju kože, odaberite različit dio Vašeg trbuha svaki dan.

Kružnim pokretima očistite kožu na izabranom mjestu injekcije drugom blazinicom natopljenom alkoholom.

3.Ubod kroz kožu

Držite štrcaljku u jednoj ruci – kao što biste držali olovku.

Nježno uštipnite kožu oko mjesta uboda i čvrsto pridržite drugom rukom.

Polako gurnite sivu iglu potpuno u kožu pod kutom od otprilike 45 do 90 stupnjeva – a potom pustite kožu.

4.Injiciranje lijeka

Lagano povucite klip štrcaljke. U slučaju pojave krvi, slijedite korak 5 u nastavku.

Ako nema krvi, polako pogurajte klip kako biste injicirali lijek.

Kad se štrcaljka isprazni, izvucite sivu iglu polako pod istim kutom.

Upotrijebite drugu blazinicu natopljenu alkoholom kako biste primijenili blagi pritisak na mjestu gdje ste injicirali lijek.

5.Ako se pojavi krv:

izvucite sivu iglu polako pod istim kutom

upotrijebite drugu blazinicu natopljenu alkoholom kako biste primijenili blagi pritisak na mjestu gdje ste injicirali lijek

ispraznite svoj lijek u slivnik i slijedite korak 6 u nastavku

operite ruke i počnite ponovno s novom bočicom i napunjenom štrcaljkom.

6.Odlaganje otpada

Svaku iglu, štrcaljku i bočicu upotrijebite samo jednom.

Vratite poklopac na igle kako bi se mogle ukloniti na siguran način.

Pitajte svog ljekarnika kako na siguran način ukloniti korištene igle, bočicu i štrcaljku.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept