Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaChampix
ATK šifraN07BA03
Tvarvarenicline
ProizvođačPfizer Limited

Sadržaj članka

1.NAZIV LIJEKA

CHAMPIX 0,5 mg filmom obložene tablete

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna filmom obložena tableta sadrži 0,5 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta dimenzija 4 mm x 8 mm

  Popisanih lijekova na recept:

 • Vemlidy

Bijele, bikonveksne tablete oblika kapsule, s utisnutom oznakom "Pfizer" na jednoj i "CHX 0.5" na drugoj strani.

4.KLINIČKI PODACIOpširnije...

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Pomoć
 • Get it on Google Play
 • O nama
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  popisanih lijekova na recept