Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – Uputa o lijeku - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaChampix
ATK šifraN07BA03
Tvarvarenicline
ProizvođačPfizer Limited

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

CHAMPIX 0,5 mg filmom obložene tablete CHAMPIX 1 mg filmom obložene tablete vareniklin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je CHAMPIX i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati CHAMPIX

3.Kako uzimati CHAMPIX

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati CHAMPIX

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je CHAMPIX i za što se koristi

CHAMPIX sadrži djelatnu tvar vareniklin. CHAMPIX je lijek koji se koristi u odraslih kao pomoć kod prestanka pušenja.

CHAMPIX može pomoći ublažiti žudnju i simptome ustezanja povezane s prestankom pušenja.

CHAMPIX može umanjiti užitak pušenja cigareta ako ipak pušite tijekom liječenja.

2. Što morate znati prije nego što počnete uzimati CHAMPIX

Nemojte uzimati CHAMPIX:

-ako ste alergični na vareniklin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete CHAMPIX.

U bolesnika koji su uzimali CHAMPIX zabilježeni su slučajevi depresije, razmišljanja o samoubojstvu, samoubilačkog ponašanja i pokušaja samoubojstva. Ako uzimate CHAMPIX i postanete uznemireni ili depresivni, ako primijetite promjene u ponašanju koje zabrinjavaju Vas, Vašu obitelj ili liječnika, odnosno ako Vam se jave misli o samoubojstvu ili samoubilačko ponašanje, odmah prestanite uzimati CHAMPIX i obratite se svom liječniku zbog procjene liječenja.

Učinci prestanka pušenja

Učinci promjena u tijelu koje nastaju kao posljedica prestanka pušenja, uz liječenje lijekom CHAMPIX ili bez njega, mogu promijeniti način djelovanja drugih lijekova. Stoga u nekim slučajevima može biti potrebna prilagodba doze. Za dodatne informacije vidjeti "Drugi lijekovi i CHAMPIX" u nastavku.

U nekih se ljudi prestanak pušenja, uz liječenje ili bez njega, povezuje s povećanim rizikom od promjena razmišljanja ili ponašanja, osjećajima depresije i tjeskobe, a može biti povezan i s pogoršanjem psihičkog poremećaja bolesti. Ako ste bolovali od nekog psihičkog poremećaja, morate o tome razgovarati sa svojim liječnikom.

Srčani simptomi

Novonastale tegobe ili pogoršanje postojećih tegoba sa srcem ili krvnim žilama (kardiovaskularne tegobe) prijavljene su prvenstveno u osoba koje su već imale kardiovaskularne tegobe. Obavijestite liječnika ako tijekom liječenja lijekom CHAMPIX primijetite bilo kakve promjene u simptomima. Odmah zatražite hitnu liječničku pomoć ako primijetite simptome srčanog ili moždanog udara.

Napadaji

Obavijestite svog liječnika ako ste imali napadaje ili epilepsiju prije liječenja lijekom CHAMPIX. Neki bolesnici su prijavili napadaje za vrijeme liječenja lijekom CHAMPIX.

Reakcije preosjetljivosti

Prestanite uzimati CHAMPIX i odmah se obratite svom liječniku ako se u Vas pojavio neki od sljedećih znakova i simptoma koji može ukazivati na ozbiljnu alergijsku reakciju: oticanje lica, usnica, jezika, desni, grla ili tijela i/ili otežano disanje, piskanje pri disanju.

Kožne reakcije

Potencijalno po život opasni kožni osipi (Stevens-Johnsonov sindrom i multiformni eritem) prijavljeni su uz primjenu lijeka CHAMPIX. Ako razvijete osip ili Vam se koža počne guliti ili Vam nastaju mjehurići, morate prestati uzimati CHAMPIX i potražiti hitnu liječničku pomoć.

Djeca i adolescenti

Primjena lijeka CHAMPIX ne preporučuje se u djece ili adolescenata mlađih od 18 godina jer nisu utvrđene sigurnost i djelotvornost u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i CHAMPIX

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

U nekim slučajevima kao rezultat prestanka pušenja, sa ili bez lijeka CHAMPIX , može biti potrebna prilagodba doze drugih lijekova. Primjeri uključuju teofilin (lijek za liječenje dišnih tegoba), varfarin (lijek za smanjenje zgrušavanja krvi) i inzulin (lijek za liječenje šećerne bolesti). Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako imate tešku bolest bubrega, morate izbjegavati uzimati cimetidin (lijek za želučane tegobe) istodobno s lijekom CHAMPIX, jer to može dovesti do povećanja razine lijeka CHAMPIX u krvi.

Primjena lijeka CHAMPIX istodobno s drugim terapijama za prestanak pušenja

Provjerite s liječnikom prije nego uzmete lijek CHAMPIX u kombinaciji s drugim terapijama za odvikavanje od pušenja.

CHAMPIX s hranom i pićem

Postoje izvješća o povećanim toksičnim učincima alkohola u bolesnika koji uzimaju CHAMPIX. Međutim, nije poznato povećava li CHAMPIX uistinu intoksikaciju alkoholom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Poželjno je izbjegavati primjenu lijeka CHAMPIX tijekom trudnoće. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako planirate trudnoću.

Iako to nije ispitano, postoji mogućnost da se CHAMPIX izlučuje u majčino mlijeko. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete CHAMPIX.

Upravljanje vozilima i strojevima

CHAMPIX može izazvati omaglicu i pospanost. Ne smijete upravljati vozilom, rukovati složenim strojevima ni poduzimati druge potencijalno opasne aktivnosti dok ne utvrdite utječe li ovaj lijek na Vašu sposobnost da to činite.

3.Kako uzimati CHAMPIX

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Veći su izgledi da prestanete pušiti ako ste za to motivirani. Vaš liječnik ili ljekarnik mogu Vam dati savjet, potporu i izvore dodatnih informacija koji Vam mogu pomoći kako bi Vaš pokušaj prestanka pušenja bio uspješan.

Prije nego što počnete liječenje lijekom CHAMPIX, odredite datum u drugom tjednu liječenja (između 8. i 14. dana) kada ćete prestati pušiti. Ako ne želite ili ne možete odrediti ciljni datum prestanka pušenja unutar 2 tjedna, možete odabrati ciljni datum prestanka pušenja unutar 5 tjedana nakon početka liječenja. Zapišite taj datum na pakiranje kao podsjetnik.

CHAMPIX dolazi u obliku bijelih (0,5 mg) i svijetloplavih tableta (1 mg). Liječenje počinje bijelim tabletama, a zatim se obično prelazi na svijetloplave tablete. Sljedeća tablica sadrži upute o uobičajenom doziranju koje morate slijediti od prvog dana.

1. tjedan

Doza

1.

- 3. dan

Od 1. do 3. dana morate uzeti jednu bijelu CHAMPIX 0,5 mg filmom obloženu tabletu

 

 

jedanput na dan.

 

 

 

4.

- 7. dan

Od 4. do 7. dana morate uzeti jednu bijelu CHAMPIX 0,5 mg filmom obloženu tabletu

 

 

dvaput na dan, jednom ujutro i jednom navečer, svakoga dana otprilike u isto vrijeme.

 

 

2. tjedan

 

8.

– 14. dan

Od 8. do 14. dana morate uzeti jednu svijetloplavu CHAMPIX 1 mg filmom obloženu

 

 

tabletu dvaput na dan, jednom ujutro i jednom navečer, svakoga dana otprilike u isto

 

 

vrijeme.

 

 

 

3. - 12. tjedan

 

15. dan -

Od 15. dana do kraja liječenja morate uzeti jednu svijetloplavu CHAMPIX 1 mg

kraj liječenja

filmom obloženu tabletu dvaput na dan, jednom ujutro i jednom navečer, svakoga dana

 

otprilike u isto vrijeme.

 

 

Ako nakon 12 tjedana liječenja prestanete pušiti, liječnik će Vam možda preporučiti dodatnih 12 tjedana liječenja lijekom CHAMPIX 1 mg filmom obloženim tabletama dvaput na dan radi sprječavanja ponovnog pušenja.

Ako ne možete ili ne želite odmah prestati pušiti, trebali biste smanjiti pušenje tijekom prvih 12 tjedana liječenja i prestati do kraja razdoblja liječenja. Zatim trebate nastaviti uzimati CHAMPIX filmom obložene tablete od 1 mg dvaput na dan tijekom sljedećih 12 tjedana, što rezultira s ukupno 24 tjedna liječenja.

Ako imate nuspojave koje ne možete podnijeti, Vaš liječnik može odlučiti da Vam privremeno ili trajno smanji dozu na 0,5 mg dvaput na dan.

Ako imate problema s bubrezima, trebate razgovarati s liječnikom prije uzimanja lijeka CHAMPIX. Možda će Vam trebati niža doza.

Champix je namijenjen za primjenu kroz usta.

Tablete treba progutati cijele s vodom i mogu se uzeti s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više lijeka CHAMPIX nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete više lijeka CHAMPIX nego što Vam je liječnik propisao, odmah morate potražiti savjet liječnika ili se uputiti u hitnu službu najbliže bolnice. Sa sobom ponesite pakiranje tableta.

Ako ste zaboravili uzeti CHAMPIX

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu. Važno je da CHAMPIX uzimate redovito, svakoga dana u isto vrijeme. Ako do Vaše sljedeće doze ima još 3-4 sata, nemojte uzeti propuštenu tabletu.

Ako prestanete uzimati CHAMPIX

Klinička ispitivanja pokazala su da uzimanje svih doza lijeka u pravo vrijeme i tijekom prethodno opisanoga preporučenog razdoblja liječenja povećava izglede za prestanak pušenja. Stoga je važno nastaviti uzimati CHAMPIX prema uputama opisanim u gornjoj tablici, osim ako Vam liječnik ne kaže da liječenje morate prekinuti.

U terapiji odvikavanja od pušenja, rizik ponovnog povratka pušenju može biti povećan u razdoblju neposredno nakon prestanka liječenja. Nakon što prestanete uzimati CHAMPIX, privremeno možete iskusiti povećanu razdražljivost, nagon za pušenjem, depresiju i/ili poremećaje spavanja. Vaš liječnik može odlučiti postupno smanjivati dozu lijeka CHAMPIX pri kraju liječenja.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može izazvati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanak pušenja, uz liječenje ili bez njega, može izazvati različite simptome. Oni uključuju promjene raspoloženja (poput osjećaja depresije, razdražljivosti, frustracije ili tjeskobe), nesanicu, poteškoće s koncentracijom, smanjenu brzinu srčanih otkucaja i pojačan tek ili povećanje tjelesne težine.

Morate biti svjesni mogućeg pojave ozbiljnih neuropsihijatrijskih simptoma poput uznemirenosti, depresivnog raspoloženja ili promjena u ponašanju tijekom pokušaja prestanaka pušenja s lijekom CHAMPIX ili bez njega i morate se obratiti liječniku ili ljekarniku ako se pojave ovakvi simptomi.

Ozbiljne nuspojave manje česte ili rijetke učestalosti pojavile su se u osoba koje su pokušavale prestati pušiti s lijekom CHAMPIX: napadaj, moždani udar, srčani udar, suicidalne misli, gubitak doticaja sa stvarnošću i nemogućnost jasnog razmišljanja ili rasuđivanja (psihoza), promjene u razmišljanju ili ponašanju (poput agresije i neuobičajenog ponašanja). Također postoje izvješća o teškim kožnim reakcijama uključujući multiformni eritem (vrsta osipa) i Stevens-Johnsonov sindrom (ozbiljnu bolest s mjehurićima na koži, ustima, oko očiju ili genitalija) te ozbiljne alergijske reakcije uključujući angioedem (oticanje lica, usta ili grla).

-Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

o upala nosa i grla, neuobičajeni snovi, poteškoće sa spavanjem, glavobolja o mučnina

-Često: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

o infekcija u prsnom košu, upala sinusa

o povećana tjelesna težina, smanjeni tek, pojačan tek o pospanost, omaglica, promjene osjeta okusa

o nedostatak zraka, kašalj

o žgaravica, povraćanje, zatvor, proljev, nadutost, bol u trbuhu, zubobolja, probavne tegobe, vjetrovi, suha usta

o kožni osip, svrbež

o bol u zglobovima, bol u mišićima, bol u leđima o bol u prsnom košu, umor

-Manje često: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

o gljivične infekcije, virusne infekcije

o osjećaj panike, otežano razmišljanje, nemir, promjene raspoloženja, depresija, tjeskoba, halucinacije, promjene spolnog nagona

o napadaji, nevoljno drhtanje, osjećaj tromosti, smanjena osjetljivost na dodir o konjuktivitis, bol u oku

o zvonjava u ušima

o angina, brzi ritam srca, osjećaj lupanja srca, ubrzani otkucaji srca o povišen krvni tlak, navale vrućine

o upala nosa, sinusa i grla, kongestija nosa, grla i prsnog koša, promuklost, alergijska upala nosne sluznice, iritacija grla, začepljenje sinusa, prekomjerna sluz iz nosa koja uzrokuje kašalj, curenje nosa

o crvena krv u stolici, nadraženi želudac, promjene u pražnjenju crijeva, podrigivanje, ulceracije u ustima, bol u desnima

o crvenilo kože, akne, pojačano znojenje, noćno znojenje o grčevi u mišićima, bol u stijenci prsnog koša

o poremećena učestalost mokrenja, mokrenje noću o pojačana mjesečnica

o nelagoda u prsnom košu, bolest nalik gripi, vrućica, osjećaj slabosti ili nemoći o visoki šećer u krvi

o srčani udar

o suicidalne misli

o promjene u razmišljanju ili ponašanju (poput agresije)

-Rijetko: mogu se javiti u do 1 na 1000

o prekomjerna žeđ

o osjećati se loše ili nesretno, sporo razmišljanje o moždani udar

o povećana napetost mišića, poteškoće s govorom, poteškoće s koordinacijom, smanjeni osjet okusa, promijenjen obrazac spavanja

o poremećaj vida, promjena boje očne jabučice, proširene zjenice, osjetljivost na svjetlost, kratkovidnost, suzenje očiju

o nepravilan rad srca ili poremećaji srčanog ritma o bol u grlu, hrkanje

o povraćanje krvi, neuobičajene stolice, naslage na jeziku o ukočeni zglobovi, bol u rebrima

o šećer u mokraći, povećan volumen mokraće i učestalost mokrenja o iscjedak iz rodnice, promjene u spolnoj potenciji

o

osjećaj hladnoće, cista

o

šećerna bolest

o

mjesečarenje

o

gubitak dodira sa stvarnošću i nemogućnost jasnog razmišljanja ili rasuđivanja (psihoza)

o

neuobičajeno ponašanje

o teške kožne reakcije uključujući multiformni eritem (vrsta osipa) i Stevens-Johnsonov sindrom (ozbiljna bolest s mjehurićima na koži, ustima, oko očiju ili genitalija)

o ozbiljne alergijske reakcije uključujući angioedem (oticanje lica, usta ili grla)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati CHAMPIX

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj se lijek ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskom ovitku ili kutiji iza oznake „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Blisteri: Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Bočica: Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što CHAMPIX sadrži

-Djelatna tvar je vareniklin

-Jedna filmom obložena tableta od 0,5 mg sadrži 0,5 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

-Jedna filmom obložena tableta od 1 mg sadrži 1 mg vareniklina (u obliku vareniklintartarata).

-Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete - CHAMPIX 0,5 mg i 1 mg filmom obložene tablete

mikrokristalična celuloza bezvodni kalcijev hidrogenfosfat umrežena karmelozanatrij bezvodni, koloidni silicijev dioksid magnezijev stearat

Film ovojnica tablete - CHAMPIX 0,5 mg filmom obložene tablete

hipromeloza

titanijev dioksid (E171) makrogol 400

triacetin

Film ovojnica tablete - CHAMPIX 1 mg filmom obložene tablete

hipromeloza

titanijev dioksid (E171) makrogol 400

indigo carmine aluminium lake (E132) triacetin

Kako CHAMPIX izgleda i sadržaj pakiranja

-CHAMPIX 0,5 mg filmom obložene tablete su bijele filmom obložene tablete u obliku kapsule, s oznakama “Pfizer” i “CHX 0.5”

-CHAMPIX 1 mg filmom obložene tablete su svijetloplave filmom obložene tablete u obliku kapsule, s oznakama “Pfizer” i “CHX 1.0”

CHAMPIX je dostupan u sljedećim pakiranjima:

-Pakiranje za početak liječenja koje sadrži 2 blistera; 1 proziran blister s 11 filmom obloženih tableta CHAMPIX 0,5 mg i 1 proziran blister s 14 filmom obloženih tableta CHAMPIX 1 mg u kartonskom ovitku.

-Pakiranje za početak liječenja koje sadrži 2 blistera; 1 proziran blister s 11 filmom obloženih tableta CHAMPIX 0,5 mg i 14 x 1 mg filmom obloženih tableta i 1 proziran blister s 28 filmom obloženih tableta CHAMPIX 1 mg tableta u kartonskom ovitku.

-Pakiranje za nastavak liječenja (održavanje) koje sadrži 2 prozirna blistera s 14 CHAMPIX 1 mg filmom obloženih tableta u kartonskom ovitku.

-Pakiranje za nastavak liječenja (održavanje) koje sadrži 2 prozirna blistera s 28 CHAMPIX 1 mg filmom obloženih tableta u kartonskom ovitku.

-Pakiranje za nastavak liječenja (održavanje) koje sadrži 2 prozirna blistera s 14 CHAMPIX 0,5 mg filmom obloženih tableta u kartonskom ovitku.

-Pakiranje za nastavak liječenja (održavanje) koje sadrži 2 prozirna blistera s 28 CHAMPIX 0,5 mg filmom obloženih tableta u kartonskom ovitku.

-Pakiranje za početak liječenja koje sadrži 2 blistera; 1 proziran blister s 11 CHAMPIX 0,5 mg filmom obloženih tableta i 1 proziran blister s 14 CHAMPIX 1 mg filmom obloženih tableta u kutiji.

-Pakiranje za nastavak liječenja (održavanje) koje sadrži 2 prozirna blistera s 14 CHAMPIX 1 mg filmom obloženih tableta u kutiji.

-Pakiranje za nastavak liječenja (održavanje) koje sadrži 4 prozirna blistera s 14 CHAMPIX 1 mg filmom obloženih tableta u kutiji.

-Pakiranje za nastavak liječenja (održavanje) koje sadrži 8 prozirnih blistera s 14 CHAMPIX 1 mg filmom obloženih tableta u kutiji.

-Pakiranje za nastavak liječenja (održavanje) koje sadrži 10 prozirnih blistera s 14 CHAMPIX 1 mg filmom obloženih tableta u kutiji.

-Plavo-bijela zatvorena bočica od polietilena visoke gustoće sa navojnim sigurnosnim zatvaračem za djecu koja sadrži 56 CHAMPIX 1 mg filmom obloženih tableta, u kutiji.

-Plavo-bijela zatvorena bočica od polietilena visoke gustoće sa navojnim sigurnosnim zatvaračem za djecu koja sadrži 56 CHAMPIX 0,5 mg filmom obloženih tableta, u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ,

Pfizer S.A.

Клон България

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Тел.: +359 2 970 4333

 

Česká republika

Magyarország

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel: + 420 283 004 111

Tel.: +36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

V.J. Salomone Pharma Ltd.

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel : +356 21220174

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer Norge AS

Tel: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ.: +30 210 67 85 800

España

Polska

Pfizer, S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 490 99 00

Tel.: + 48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Lda

 

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

România

Pfizer Croatia d.o.o.

Pfizer România S.R.L.

Tel: + 385 1 3908 777

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za

Tel: 1800 633 363 (toll free)

svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti,

+44 (0) 1304 616161

Ljubljana

 

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Simi: +354 540 8000

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH),

Pfizer Innovations AB

Τηλ: +357 22 817690

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Pfizer Limited

Tel: + 371 670 35 775

Tel: + 44 (0) 1304 616161

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}.

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept