Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ChondroCelect (characterised viable autologous cartilage...) – Označavanje - M09AX02

Updated on site: 05-Oct-2017

Naziv lijekaChondroCelect
ATK šifraM09AX02
Tvarcharacterised viable autologous cartilage cells expanded ex vivo expressing specific marker proteins
ProizvođačTiGenix N.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Bijeli spremnik s navojnim vrhom

1. NAZIV LIJEKA

ChondroCelect 10 000 stanica/mikrolitar suspenzija implantata.

Karakterizirane vijabilne autologne stanice hrskavice razvijene ex vivo koje eksprimiraju specifične markerske proteine.

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka bočica sadrži 4 milijuna autolognih stanica hrskavice ljudskog porijekla u 0,4 ml što odgovara koncentraciji od 10 000 stanica po mikrolitru.

3 POPIS POMOĆNIH TVARI

odobren

 

Eaglov medij modificiran po Dulbeccu (eng. Dulbecco’s Modified Eagles Medium, DMEM).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

Suspenzija implantata.

nije

 

1 falcon epruveta s 1, 2 ili 3 bočice (x 0,4 ml)

 

Bočice se isporučuju s kirurškim materijalom (jed a sterilna štrcaljka od 1 ml, jedan intravenski kateter 18G i dva komada pribora za šivanjevišeVicryl 6.0)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za implantaciju.koji

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO

LijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECEČuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Lijek smije upotrijebiti samo bolesnik kojemu je propisan.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {DD mjesec GGGG} u {sati} po srednjeeuropskom vremenu

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi između 15°C – 25°C. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Bočicu(e) lijeka čuvajte u falcon epruveti u vanjskom spremniku s plastičnim navojnim vrhom kako biste je zaštitili od svjetla i bakterijske/gljivične kontaminacije.

Ne izlagati radioaktivnom zračenju (rendgensko zračenje).

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Odlagati u skladu s važećim lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKAodobrenU PROMETTiGenix N.V., Romeinse straat 12/2, 3001 Leuven, BelgijaTel: +32-(0)16 39 60 60Faks: +32-(0)16 39 60 70info@tigenix.com

EU/1/09/563/001

 

nije

 

 

 

13.

BROJ SERIJE, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA

Serija {broj serije}

više

 

Broj bolesnika {broj bolesnika}

 

Inicijali bolesnika {inicijali bolesn ka}

 

 

Lijek

 

 

 

koji

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

Lijek se izdaje na rec pt.

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Falcon epruveta

1. NAZIV LIJEKA

ChondroCelect10 000 stanica/mikrolitar suspenzija implantata.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {DD mjesec GGGG} u {sati} po srednjeeuropskom vremenu

4.

BROJ SERIJE, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA

Serija {broj serije}

 

 

 

Broj bolesnika {broj bolesnika}

 

 

Inicijali bolesnika {inicijali bolesnika}

 

 

 

odobren

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1, 2 ili 3 bočice x 0,4 ml

 

 

nije

 

 

 

 

6.

DRUGO

 

 

 

Lijek smije upotrijebiti samo bolesn k kojemu je propisan.

 

 

koji

više

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Bočica

1. NAZIV LIJEKA

ChondroCelect

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {DD mjesec GGGG} u {sati} po srednjeeuropskom vremenu

4.

BROJ SERIJE, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA

Serija {broj serije}

 

 

 

Broj bolesnika {broj bolesnika}

 

 

Inicijali bolesnika {inicijali bolesnika}

 

 

 

odobren

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,4 ml

 

 

 

nije

 

 

 

 

6.

DRUGO

 

 

 

Lijek smije upotrijebiti samo bolesn k kojemu je propisan.

 

 

koji

više

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept