Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Circadin (melatonin) – Uputa o lijeku - N05CH01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCircadin
ATK šifraN05CH01
Tvarmelatonin
ProizvođačRAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Circadin 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem melatonin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Circadin i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Circadin

3.Kako uzimati Circadin

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Circadin

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Circadin i za što se koristi

Djelatna tvar u Circadinu je melatonin, koji pripada skupini hormona koji se prirodno stvaraju u tijelu.

Circadin se koristi kao samostalna terapija za kratkoročno liječenje primarne nesanice (ustrajne poteškoće s usnivanjem ili održavanjem sna ili slaba kvaliteta sna), u bolesnika u dobi od 55 ili više godina. "Primarno" znači da nesanica nema određeni uzrok, uključujući medicinski, mentalni ili uvjetovan okolišem.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Circadin

Nemojte uzimati Circadin

-ako ste alergični na melatonin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Circadin.

-ako imate problema s jetrom ili bubrezima. Nisu provedena ispitivanja o primjeni Circadina u osoba s bolestima jetre ili bubrega, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom prije uzimanja Circadina jer njegova primjena nije preporučena.

-Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere.

-Ako Vam je rečeno da patite od autoimune bolesti (u kojoj tijelo „napada“ vlastiti imunološki sustav). Nisu provedena ispitivanja o primjeni Circadina u osoba s autoimunim bolestima, stoga biste trebali razgovarati sa svojim liječnikom prije uzimanja Circadina jer njegova upotreba nije preporučena.

-Circadin može uzrokovati da se osjećate pospano, trebali biste biti pažljivi ako pospanost utječe na Vas jer može naškoditi Vašim sposobnostima izvršavanja zadataka, primjerice vožnji.

-Pušenje može učiniti Circadin manje učinkovitim jer njegove komponente dima duhana mogu povećati razgradnju melatonina u jetri.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nemojte davati djeci u dobi između 0 i 18 godina jer takva primjena još nije ispitana i njegovi učinci nisu poznati.

Drugi lijekovi i Circadin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ti lijekovi obuhvaćaju sljedeće:

-Fluvoksamin (upotrebljava se za liječenje depresije i opsesivno kompulzivnog poremećaja), psoraleni (primjenjuju se u liječenju poremećaja kože, npr. psorijaze), cimetidin (primjenjuje se za liječenje želučanih tegoba, primjerice čireva), kinoloni i rifampicin (primjenjuju se u liječenju bakterijskih infekcija), estrogeni (primjenjuju se u kontracepciji ili zamjenskoj hormonalnoj terapiji) i karbamazepin (primjenjuje se u liječenju epilepsije).

-adrenergički agonisti/antagonisti (poput određenih vrsta lijekova koji kontroliraju krvni tlak sužavanjem krvnih žila, nazalnih dekongestata, lijekova za snižavanje krvnog tlaka), opijatski agonisti/antagonist (poput lijekova koji se primjenjuju u liječenju ovisnosti o drogama), inhibitora prostaglandina (poput nesteroidnih protuupalnih lijekova), antidepresiva, triptofana i alkohola.

-Benzodiazepinski i nebenzodiazepinski hipnotici (lijekovi koji se primjenjuju za izazivanje sna, kao što su zaleplon, zolpidem i zopiklon).

-Tioridazin (za liječenje shizofrenije) i imipramin (za liječenje depresije).

Circadin s hranom, pićem i alkoholom

Uzmite Circadin nakon obroka. Nemojte piti alkohol prije, tijekom ili nakon uzimanja Circadina, zato što smanjuje učinkovitost Circadina.

Trudnoća i dojenje

Nemojte uzimati Circadin ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni, pokušavate ostati trudni ili dojite. Upitajte svojeg liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Circadin može uzrokovati pospanost. Ako ju osjećate, ne biste smjeli voziti niti upravljati strojevima. Ako ste stalno pospani, potražite savjet liječnika.

Circadin sadrži laktozu hidrat.

Circadin sadrži laktozu hidrat. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, potražite savjet svog liječnika prije uzimanja ovog lijeka.

3.Kako uzimati Circadin

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta Circadina uzeta dnevno (2 mg) kroz usta nakon obroka 1-2 sata prije odlaska na spavanje. Ovo doziranje se može nastaviti do trinaest tjedana.

Tablete se trebaju progutati cijele. Tablete Circadin se ne smiju zdrobiti niti prepoloviti prije uzimanja.

Ako uzmete više Circadin nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli preveliku količinu lijeka, što je prije moguće se javite liječniku ili ljekarniku.

Uzimanje veće količine lijeka od preporučene dnevne doze može izazvati pospanost.

Ako ste zaboravili uzeti Circadin

Ako ste zaboravili uzeti tabletu, uzmite ju čim se sjetite, prije odlaska na spavanje, ili pričekajte vrijeme kada biste trebali uzeti sljedeću dozu te nastavite uzimati tablete na uobičajen način.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Circadin

Nema poznatih štetnih učinaka u slučaju prekida ili preranog završetka liječenja. Nakon završetka liječenja Circadinom nije poznato da su nastupili simptomi ustezanja.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava, prekinite s upotrebom lijeka i odmah obavijestite svog liječnika:

Manje često: (može se javiti kod do 1 na 100 osoba)

bol u prsima

Rijetko: (može se javiti kod do 1 na 1000 osoba)

gubitak svijesti ili nesvjestica

jaka bol u grudima uzrokovana anginom

osjećanje otkucaja vlastitog srca

depresija

oštećenje vida

zamagljen vid

dezorijentacija

vrtoglavica (osjećaj omaglice ili "vrtnje")

pojava eritrocita u urinu

smanjenje broja leukocita u krvi

smanjenje broja trombocita koje povećava rizik od krvarenja ili modrica

psorijaza

Ako primijetite bilo koju od sljedećih manje ozbiljnih nuspojava obavijestite svog liječnika i/ili zatražite medicinski savjet:

Manje često: (može se javiti kod do 1 na 100 osoba)

razdražljivost, nervoza, nemir, nesanica, neuobičajeni snovi, noćne more, tjeskoba, migrena, glavobolja, letargija (umor, nedostatak energije), nemir povezan s pojačanom aktivnošću, omaglica, umor, povišeni krvni tlak, bol u gornjem trbuhu, loša probava, ulceracije (oštećenja) sluznice usta, suha usta, mučnina, promjene u sastavu krvi koje mogu prouzročiti žutilo kože ili očiju, upala kože, noćno znojenje, svrbež, osip, suhoća kože, bol u udovima, simptomi menopauze, osjećaj slabosti, izlučivanje glukoze u urinu, povišena razina proteina u urinu, poremećena funkcija jetre i povećanje tjelesne težine.

Rijetko: (može se javiti kod do 1 na 1000 osoba)

herpes zoster, povišena razina masnoća u krvi, smanjena razina kalcija u serumu, smanjena razina natrija u krvi, promjena raspoloženja, agresivnost, uznemirenost, plačljivost, simptomi stresa,

ranojutarnje buđenje, pojačani spolni nagon, loše raspoloženje, oslabljeno pamćenje, poremećaj pozornosti, stanje sanjivosti, sindrom nemirnih nogu, slaba kakvoća sna, trnci, suzenje očiju, omaglica pri stajanju ili sjedenju, navale vrućine, vraćanje želučane kiseline, poremećaji u trbuhu, mjehurići na sluznici usta, ulceracije (oštećenja) na jeziku, probavne tegobe, povraćanje, glasan rad crijeva, vjetrovi, pretjerano stvaranje sline, neugodan zadah iz usta, nelagoda u trbuhu, želučani poremećaji, upala sluznice želuca, ekcem, kožni osip, dermatitis na rukama, osip sa svrbežom, promjene na noktima, artritis, grčevi mišića, bol u vratu, noćni grčevi, produljeno trajanje erekcije koje može biti bolno, upala prostate, umor, bol, žeđanje, pojačano izlučivanje mokraće, mokrenje tijekom noći, povišenje jetrenih enzima, poremećeni elektroliti u krvi i poremećeni rezultati laboratorijskih testova.

Učestalost nije poznata: (ne može se ustanoviti iz dostupnih podataka)

Reakcija preosjetljivosti, oticanje usta ili jezika, oticanje kože i neuobičajeno izlučivanje majčinog mlijeka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka

5.Kako čuvati Circadin

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza (Rok valjanosti). Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Circadin sadrži

-Djelatna tvar je melatonin. Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 2 mg melatonina.

-Drugi sastojci su amonio-metakrilat kopolimer vrste B, kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, laktoza hidrat, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, talk, magnezijev stearat.

Kako Circadin izgleda i sadržaj pakiranja

Circadin 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem dostupne su kao bijele do gotovo bijele okrugle bikonveksne tablete. Jedna kutija tableta sadrži jedan blister s 7, 20 ili 21 tabletom ili se u kutiji nalaze dva blistera koji svaki sadrži 15 tableta (30 tableta). Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

One Forbury Square The Forbury

Reading

Berkshire RG1 3EB Velika Britanija

e-mail: neurim@neurim.com

Proizvođač:

Lokacije odgovorne za puštanje serije lijeka u promet u EEA:

Temmler Pharma GmbH & Co. KG

Temmlerstrasse 2

35039 Marburg

Njemačka

Qualiti (Burnley) Limited

Walshaw Mill

Talbot Street

Briercliffe

Burnley

Lancashire BB10 2HW

Velika Britanija

Iberfar - Indústria Farmacêutica S.A.

Rua Consiglieri Pedroso, n.o 121-123 - Queluz de Baixo

Barcarena, 2745-557

Portugal

Za sve informacije o ovom lijeku, obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda, UAB

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09 070

Takeda-Belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Takeda Belgium

Teл: +44 7563543352 (UK)

Tél/Tel: +32 2 464 06 11 (BE)

e-mail: neurim@neurim.com

Takeda-Belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Tel: +44 7563543352 (UK)

Tel: +44 7563543352 (UK)

e-mail: neurim@neurim.com

e-mail: neurim@neurim.com

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Tlf: +45 46 77 11 11

Tel: +44 7563543352 (UK)

 

e-mail: neurim@neurim.com

Deutschland

Nederland

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Takeda Nederland bv

Tel: +49 (0)2371 9370

Tel: +31 23 566 8777

info@medice.de

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda AS

Tel: +372 6177669

Tlf: +47 6676 3030

 

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

SANOVA PHARMA GesmbH

Τηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

e-mail: sanova.pharma@sanova.at

España

Polska

EXELTIS HEALTHCARE, S.L.

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Tfno: +34 91 7711500

Tel.: + 48-(0)22 642 2673

 

e-mail: office@medice.pl

France

Portugal

BIOCODEX

Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 (0)1 41 24 30 00

Tel. +351 214 342 530

e-mail: webar@biocodex.fr

e-mail: geral@itf-farma.pt

Hrvatska

România

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Tel: +44 7563543352 (UK)

Tel: +44 7563543352 (UK)

e-mail: neurim@neurim.com

e-mail: neurim@neurim.com

Ireland

Slovenija

Flynn Pharma Limited

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Tel: +44 (0) 1438 727822 (UK)

Tel: +44 7563543352 (UK)

medinfo@flynnpharma.com

e-mail: neurim@neurim.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Simi: +354 535 7000

Tel: +44 7563543352 (UK)

 

e-mail: neurim@neurim.com

Italia

Suomi/Finland

Fidia Farmaceutici S.p.A

Takeda Oy

Tel: +39 049 8232355

Puh/Tel: +358 20 746 5000

e-mail: info@fidiapharma.it

 

Κύπρος

Sverige

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

Takeda Pharma AB

Τηλ: +44 7563543352 (UK)

Tel: +46 8 731 28 00

e-mail: neurim@neurim.com

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Flynn Pharma Limited

Tel: +371 67840082

Tel: +44 (0) 1438 727822

lv-info@takeda.com

medinfo@flynnpharma.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {mjesec/GGGG}.

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept