Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel DURA (clopidogrel hydrochloride) – Označavanje - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel DURA
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel hydrochloride
ProizvođačMylan dura GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Clopidogrel dura 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel

2.

NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrel hidroklorida).

3.

POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

Također sadrži: hidrogenirano ricinusovo ulje.

 

 

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

7 filmom obloženih tableta

 

nije

 

 

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

28 filmom obloženih tableta

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

50 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

84 filmom obložene tablete

 

 

 

 

 

 

 

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

100 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

 

 

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

 

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, D-64295 Darmstadt, Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/560/001-009

13.

BROJ SERIJE

 

odobren

Broj serije:

nije

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

više

16. PODACI NA BRAILLOVOM PISMU

Clopidogrel dura 75 mg

Lijek

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Clopidogrel dura 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mylan dura GmbH

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

 

Rok valjanosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

Serija:

 

nije

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

 

 

 

Lijek

više

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept