Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel DURA (clopidogrel hydrochloride) – Uputa o lijeku - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel DURA
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel hydrochloride
ProizvođačMylan dura GmbH

1. Što je Clopidogrel dura i za što se koristi

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Clopidogrel dura 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

 

1.

Što je Clopidogrel dura i za što se koristi

odobren

2.

Što morate znati prije nego počnete uzmati Clopidogrel dura

3.

Kako uzimati Clopidogrel dura

 

4.

Moguće nuspojave

 

Kako čuvati Clopidogrel dura

 

6.

Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

 

Clopidogrel dura sadrži klopidogrel i pripada skupini lijek va k ji se nazivaju antitrombocitni lijekovi. Trombociti su vrlo mala krvna tjelešca, tzv. krvnenijepločic , koje se nakupljaju tijekom zgrušavanja krvi. Sprječavanjem tog nakupljanja, antitromboc tni l kovi smanjuju mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka (proces zvan tromboza).

Clopidogrel dura uzimaju odrasli za sprječava

je stvaranja krvnih ugrušaka (tromba) u otvrdnutim

krvnim

 

 

aterotromboti

 

 

Clopidogrel

 

opasnosti

od

 

 

 

-

imate otvrdnuće arterija (koje se još zove ateroskleroza) te

-

 

više

 

ste već imali srčani udar, moždani udar ili imate stanje koje se zove bolest perifernih arterija.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati Clopidogrel dura

 

ako ste alergični na klopidogrel ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

 

Lijek

 

 

ako imate poremećaj koji izaziva krvarenje, kao što je, primjerice, želučani čir ili krvarenje u

 

mozgu.

 

 

ako patite od teške bolesti jetre.

 

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, ili niste sigurni, obratite se svom liječniku prije uzimanja lijeka Clopidogrel dura.

Upozorenja i mjere opreza

Ako se na Vas odnosi bilo koje od dolje navedenih stanja morate obavijestiti liječnika prije nego što uzmete Clopidogrel dura:

Ako postoji opasnost od krvarenja poput

-medicinskih stanja kod kojih postoji opasnost od unutrašnjeg krvarenja (kao što je želučani čir),

-poremećaja krvi zbog čega ste skloni unutrašnjim krvarenjima (krvarenje u tkivima, organima ili zglobovima),

-nedavne teške ozljede,

-nedavnog kirurškog zahvata (uključujući stomatološke zahvate),

-planiranog kirurškog zahvata (uključujući stomatološke zahvate) u sljedećih sedam dana.

Ako ste imali krvni ugrušak u arteriji u mozgu (ishemijski moždani udar) koji se pojavio unutar posljednjih sedam dana.

Ako imate bolest bubrega ili jetre.

Ako ste imali alergiju ili reakciju na bilo koji lijek koji ste koristili za liječenje Vaše bolesti.

Dok uzimate Clopidogrel dura:

Obavijestite svog liječnika ako planirate kirurški zahvat (uključujući stomatološke zahvate).

Također, odmah obavijestite svog liječnika ukoliko se pojavi medicinsko stanje (koje se naziva "trombotična trombocitopenična purpura" ili "TTP") sa simptomima koji uključuju vrućicu i

 

potkožne modrice koji se mogu pojaviti kao crvene točkice, sa ili bez neobjašnjivog teškog

 

umora, zbunjenosti i žute boje kože ili očiju (žutica) (vidjeti dio 4. "Moguće

uspojave").

Ako se porežete ili ozlijedite, možda će biti potrebno više vremena da se krvare je zaustavi. To

 

je povezano s načinom na koji lijek djeluje, jer spriječava mogućnost stva a

ja krv ih ugrušaka.

 

Za male posjekotine ili ozljede, kao što su, primjerice, porezotine nastale tij kom brijanja, ne

 

treba se zabrinjavati. Ukoliko ste ipak zabrinuti zbog krvarenja, odmah o avijestite svog

 

liječnika (vidjeti dio 4. "Moguće nuspojave").

 

Vaš liječnik će možda odrediti da Vam se naprave pretrage krvi.

 

Djeca i adolescenti

 

odobren

Nemojte dati ovaj lijek djeci jer ne djeluje.

nije

Drugi lijekovi i Clopidogrel dura

 

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uz mate li ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka Clopidogrel dura i obratno.

Posebno je važno obavijestiti l ječn ka ako uzimate

-oralne antikoagulanse, lijekove koji smanjuju zgrušavanje krvi,

-nesteroidne protuupalne lijeko e, koji se obično primjenjuju za liječenje bolnih i/ili upalnih stanja mišića ili zglobova,

-heparin ili bilo koji drugi lijek koji se daje putem injekcije za smanjivanje zgrušavanja krvi,više

-

omeprazol,

som prazol ili cimetidin, lijekove za smanjenje želučanih tegoba,

-

flukonazol, vorikonazol, ciprofloksacin ili kloramfenikol, lijekovi koji se primjenjuju za liječenje

 

bakterijsk h

gl vičnih infekcija,

-fluoksetin, fluvoksamin ili moklobemid, lijekovi koji se primjenjuju za liječenje depresije,

-karbamazepin ili okskarbazepin, lijekovi koji se primjenjuju za liječenje nekih oblika epilepsije,

-tiklopidin ili druge antitrombocitne lijekove.Lijek

Povremeno uzimanje acetilsalicilatne kiseline (ne više od 1000 mg u 24 sata), tvari koja je prisutna u mnogim lijekovima za olakšavanje bolova i blage vrućice, općenito ne izaziva probleme, ali o produljenom uzimanju u drugim okolnostima morate razgovarati s liječnikom.

Trudnoća i dojenje

Ne preporučuje se uzimanje lijeka Clopidogrel dura za vrijeme trudnoće.

Ako ste trudni ili sumnjate na trudnoću, obavjestite svog liječnika ili ljekarnika prije nego što uzmete Clopidogrel dura. Ako zatrudnite za vrijeme uzimanja lijeka Clopidogrel dura, odmah se posavjetujte s liječnikom, jer nije preporučeno uzimati klopidogrel za vrijeme trudnoće.

Ovaj lijek se ne bi trebao primjenjivati tijekom dojenja.

Ako dojite ili planirate dojiti, razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima:

Clopidogrel dura ne bi trebao utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Clopidogrel dura hidrogenirano ricinusovo ulju

To može uzrokovati želučane tegobe i proljev.

3. Kako uzimati Clopidogrel dura

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojimliječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako uzmete više lijeka Clopidogrel dura nego što ste trebali:

Odmah morate kontaktirati liječnika ili najbliži odjel hitne me icinske pomoći zbog povećanog rizika od krvarenja.

Uobičajena doza lijeka Clopidogrel dura je jedna tableta od 75 mg dnevno koja se uzima kroz usta s

obrokom ili između obroka, u isto vrijeme svaki dan.

 

Clopidogrel dura trebate uzimati sve dok Vam ga liječnik propisuje.

 

odobren

Ako ste zaboravili uzeti Clopidogrel dura:

nije

 

Ako zaboravite uzeti jednu dozu lijeka Clopidogrel dura, ali se toga sjetite u roku od 12 sati, odmah uzmite tabletu, a sljedeću tabletu uzmite u uobiča eno vrijeme.

Ukoliko se ne sjetite propuštene doze u roku od 12 sati, uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozuvišekako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Clop dogrel dura:

Ne prekidajte liječenje osim ako Vam to ne savjetuje liječnik. Prije prekida terapije kontaktirajte svog liječnikaLijekili ljekarni a.

U slučaju bilo kakvih n jasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakog.

Odmah kontaktirajte svog liječnika ako primijetite:

-vrućicu, znakove infekcije ili teškog umora; ti simptomi mogu biti posljedica rijetkog smanjenja broja nekih krvnih stanica;

-znakove oštećenja funkcije jetre kao što su žuta boja kože ili očiju (žutica), bez obzira jesu li povezani s krvarenjem koje se pojavljuje kao crvene točkice ispod kože i/ili zbunjenošću (vidjeti dio 2 "Upozorenja i mjere opreza");

-oticanje u ustima ili kožni poremećaji kao što su osip i svrbež te mjehurići na koži; ovi simptomi mogu biti znakovi alergijske reakcije.

Najčešća nuspojava lijeka Clopidogrel dura jest krvarenje.

Krvarenje se može pojaviti u obliku krvarenja u želucu ili crijevima, modrica, hematoma (neuobičajeno krvarenje ili modrica ispod kože), krvarenja iz nosa, krvi u mokraći. U malom broju slučajeva, također su zabilježena krvarenja u oku, glavi, plućima ili zglobovima.

Ako pri uzimanju lijeka Clopidogrel dura imate produljeno krvarenje

Ako se porežete ili ozlijedite, može trajati dulje nego obično da krvarenje prestane. To je povezano s načinom na koji djeluje Vaš lijek, jer spriječava mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka.

Za manje posjekotine i ozljede, primjerice nastale prilikom brijanja ili kad se sami porežete, to nije bitno. Ukoliko ste ipak zabrinuti zbog krvarenja, odmah obavijestite svog liječnika (vidjeti dio 2. "Upozorenja i mjere opreza").

Ostale nuspojave uključuju:

Česte nuspojave: (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): proljev, bol u trbuhu, loša probava ili žgaravica.

 

odobren

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

glavobolja, ulkus želuca, povraćanje, mučnina, zatvor, povećano stvaranje plinova u ž lucu ili

crijevima, osip, svrbež, omaglica, osjećaj trnaca i utrnulosti.

 

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

vrtoglavica.

 

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

žutica; jaka bol u trbuhu s ili bez bolova u leđima; vrućica, teškoće pri isanju, ponekad povezane s

kašljem; generalizirane alergijske reakcije (primjerice, sveukupni sjećaj vrućine s iznenadnom općom

 

nije

nelagodom do nesvjestice); oticanje u ustima; mjehurići na koži; kožne alergijske reakcije; upala u

usnoj šupljini (stomatitis); pad krvnoga tlaka; zbun nost; halucinacije; bol u zglobovima; bol u

mišićima; poremećaj okusa hrane.

 

Dodatno, Vaš liječnik može naći promjene u rezultatima pretraga krvi ili urina.

više

 

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potr bno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja n je navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava prijave nuspoja a navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. KakoLijekčuvati Clopidogrel dura

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru nakon "Rok valjanosti".

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i svjetlosti.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Clopidogrel dura sadrži

Djelatna tvar je klopidogrel. Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrel hidroklorida).

Drugi sastojci su:

-Jezgra tablete: mikrokristalinična celuloza, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, krospovidon (tip A), makrogol 6000, hidrogenizirano ricinusovo ulje

-Filmska ovojnica: polivinilni alkohol, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid (E172), žuti željezov oksid (E172), talk i makrogol 3000.

Kako Clopidogrel dura izgleda i sadržaj pakiranja

Filmom obložene tablete su ružičaste, okrugle i blago zaobljene.

Dostupne su kutije sa 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 i 100 filmom obloženih tableta u blisteru.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka i proizvođači:

Nositelj odobrenja:

odobren

 

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, D-64295 Darmstadt, Njemačka

Proizvođači:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sl venija TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

 

L tuva

Mylan bvba/sprl

 

Mylan SAS

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

България

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Mylan SAS

 

 

nije

 

 

Mylan bvba/sprl

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00 (Belgium)

Ceská republika

više

Magyarország

MylanPharmaceuticals s.r.o.

Mylan Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: 36 1 8026993

Danmark

 

 

Malta

Mylan AB

 

 

George Borg Barthet Ltd

Tel: + 46 8-555 227 50

 

Tel: +356 21244205

Deutschland

 

Nederland

 

Lijek

 

Mylan B.V

Mylan dura GmbH

 

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

 

Tel: + 31 (0)33 2997080

Eesti

 

 

Norge

Mylan SAS

 

 

Mylan AB

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)

Ελλάδα

 

 

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

 

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 9936410

 

Tel: +43 1 416 24 18

España

 

Polska

 

Mylan Pharmaceuticals, S.L

 

Mylan Sp.z.o.o

tel: + 34 93 3786400

 

Tel: +48 22 5466400

France

 

Portugal

Mylan SAS

 

Mylan, Lda.

Tel: +33 4 37 25 75 00

 

Phone: + 00351 21 412 7200

Hrvatska

 

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

 

Mylan SAS

Tel: +385 1 600 34 00

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Ireland

 

Slovenija

Mc Dermott Laboratories Ltd

 

Mylan SAS

Tel: + 1800 272 272

 

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Allphar +353 1 4041600

 

 

odobren

 

 

 

Ísland

 

Slovenská republika

Icepharma hf

 

Mylan sr.o

Sími: + 354 540 8000

 

Tel: +421 2 32 604 901

Italia

 

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

 

Mylan OY

Tel: + +39/02-61246921

 

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

 

Sverige

Pharmaceutical Trading Co Ltd

nije

 

Mylan AB

Τηλ: +35 7 24656165

 

T l: + 46 8-555 227 50

Latvija

 

United Kingdom

Mylan SAS

 

Generics [UK] Ltd

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Tel: +44 1707 853000

Uputa je zadnji puta revidirana u <mjesec/GGGG>.

 

Lijek

 

 

 

Detaljnije informacije dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove:

http://www.ema.europa.eu..

više

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept