Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel HCS (clopidogrel hydrochloride) – Označavanje - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel HCS
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel hydrochloride
ProizvođačHCS bvba  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Klopidogrel HCS 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE (IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: hidrogenirano ricinusovo ulje.

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 filmom obloženih tableta

28x1 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

30x1 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

50x1 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56x1 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

84x1 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

90x1 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

100x1 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO (A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HCS bvba

H. Kennisstraat 53

B-2650 Edegem

Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/651/001

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/10/651/002

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/10/651/003

 

50 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/10/651/004

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/10/651/005

 

84 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/10/651/006

 

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/10/651/007

 

100 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/10/651/008

 

28x1 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/10/651/009

 

28x1 filmom obloženih tableta

(kalendarsko pakovanje)

EU/1/10/651/010

 

30x1 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/10/651/011

 

50x1 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/10/651/012

 

56x1 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/10/651/013

 

84x1 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/10/651/014

 

90x1 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/10/651/015

 

100x1 filmom obloženih tableta

 

 

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Klopidogrel HCS 75 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER (28, 28x1, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 56x1, 84, 84x1, 90 90x1, 100, 100x1 filmom obloženih tableta)

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel HCS 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HCS bvba

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

(BLISTER 28x1 filmom obloženih tableta-kalendarsko pakiranje)

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel HCS 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HCS bvba

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept