Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Mylan (clopidogrel hydrochloride) – Označavanje - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel Mylan
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel hydrochloride
ProizvođačMylan S.A.S.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Clopidogrel Mylan 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrel hidroklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži i hidrogenizirano ricinusovo ulje.

Dodatne informacije potražite u uputi o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

30x1 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

50x1 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan dohvata pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mylan S.A.S, 117 allee des Parcs, 69 800 Saint Priest, Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

7 filmom obloženih tableta: EU/1/09/559/001

14 filmom obloženih tableta: EU/1/09/559/002

28 filmom obloženih tableta: EU/1/09/559/003

30 filmom obloženih tableta: EU/1/09/559/004

50 filmom obloženih tableta: EU/1/09/559/005

56 filmom obloženih tableta: EU/1/09/559/006

84 filmom obloženih tableta: EU/1/09/559/007

90 filmom obloženih tableta: EU/1/09/559/008

100 filmom obloženih tableta: EU/1/09/559/009

30x1 filmom obloženih tableta EU/1/09/559/010

50x1 filmom obloženih tableta EU/1/09/559/011

7 filmom obloženih tableta - blister s kalendarom: EU/1/09/559/012

14 filmom obloženih tableta - blister s kalendarom: EU/1/09/559/013

28 filmom obloženih tableta - blister s kalendarom: EU/1/09/559/014

56 filmom obloženih tableta - blister s kalendarom: EU/1/09/559/015

84 filmom obloženih tableta - blister s kalendarom: EU/1/09/559/016

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLOVOM PISMU

Clopidogrel Mylan 75 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER BLISTER (kutije s 7, 14, 28, 30, 30x1, 50, 50x1, 56, 84, 90 i 100 tableta)

1. NAZIV LIJEKA

Clopidogrel Mylan 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mylan S.A.S

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER S KALENDAROM (kutije sa 7, 14, 28, 56 ili 84 tablete)

1. NAZIV LIJEKA

Clopidogrel Mylan 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mylan S.A.S

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

tjedan 1

tjedan 2 (za kutije s 14, 28, 56 i 84 tableta) tjedan 3 (za kutije s 28, 56 i 84 tableta) tjedan 4 (za kutije s 28, 56 i 84 tableta)

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept