Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Teva (hydrogen sulphate) (clopidogrel hydrogen sulphate) – Označavanje - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel Teva (hydrogen sulphate)
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel hydrogen sulphate
ProizvođačTeva Pharma B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelhidrogensulfata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 x1 filmom obloženih tableta

30 x1 filmom obloženih tableta

50 x1 filmom obloženih tableta

84 x1 filmom obložene tablete

90 x1 filmom obloženih tableta

100 x1 filmom obloženih tableta

14 x1 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

1.Laganim potezom uzduž perforacije odvojiti jediničnu dozu od ostatka blistera.

2.Pažljivo odlijepiti stražnju stranu folije.

3.Istisnuti tabletu.

4.Staviti tabletu u usta i progutati s vodom ili nekom drugom tekućinom.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/540/001

14x1 filmom obloženih tableta

EU/1/09/540/002

 

28x1 filmom obloženih tableta

 

EU/1/09/540/003

 

30x1 filmom obloženih tableta

 

EU/1/09/540/004

 

50x1 filmom obloženih tableta

 

EU/1/09/540/005

 

84x1 filmom obloženih tableta

 

EU/1/09/540/006

 

90x1 filmom obloženih tableta

 

EU/1/09/540/007

 

100x1 filmom obloženih tableta

 

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Klopidogrel Teva 75 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER (14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 or 100x1 filmom obloženih tableta)

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Klopidogrel Teva 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelhidrogensulfata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14x1 filmom obloženih tableta

28x1 filmom obloženih tableta

30x1 filmom obloženih tableta

50x1 filmom obloženih tableta

84x1 filmom obloženih tableta

90x1 filmom obloženih tableta

100x1 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/540/010

14x1 filmom obloženih tableta

EU/1/09/540/011

 

28x1 filmom obloženih tableta

 

EU/1/09/540/012

 

30x1 filmom obloženih tableta

 

EU/1/09/540/013

 

50x1 filmom obloženih tableta

 

EU/1/09/540/014

 

84x1 filmom obloženih tableta

 

EU/1/09/540/015

 

90x1 filmom obloženih tableta

 

EU/1/09/540/016

 

100x1 filmom obloženih tableta

 

EU/1/09/540/017

 

28x1 filmom obloženih tableta

 

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLOVOM PISMU

Klopidogrel Teva 75 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER(14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 or 100x1 filmom obloženih tableta)

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP KALENDARSKI BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva Pharma B.V.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Kalendarski dani Pon

Ut

Sri Čet Pet Sub Ned

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadržava 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelhidrogensulfata)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu. Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/540/008

30 filmom obloženih tableta

EU/1/09/540/009

 

100 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Klopidogrel Teva 75 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE NAJMANJE MORA SADRŽAVATI UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI (30 ili 100 filmom obloženih tableta)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Klopidogrel Teva 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

Za primjenu kroz usta

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI JEDINICI LIJEKA

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept