Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Teva Pharma (Clopidogrel HCS) (clopidogrel hydrochloride) – Označavanje - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel Teva Pharma (Clopidogrel HCS)
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel hydrochloride
ProizvođačTeva B.V.  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva Pharma 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži hidrogenirano ricinusovo ulje.

Vidjeti Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

28x1 filmom obloženih tableta

50x1 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJEZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/561/001

7 filmom obloženih tableta

EU/1/09/561/002

 

14 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/09/561/003

 

28 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/09/561/004

 

30 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/09/561/005

 

50 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/09/561/006

 

56 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/09/561/007

 

84 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/09/561/008

 

90 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/09/561/009

 

100 filmom obloženih tableta

 

 

EU/1/09/561/010

 

28x1 filmom obloženih tableta

 

EU/1/09/561/011

 

50x1 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Klopidogrel Teva Pharma 75 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER (7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 100, 50x1, filmom obloženih tableta)

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva Pharma 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP (BLISTER 28x1 filmom obloženih tableta)

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva Pharma 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Kalendarski dani Pon

Uto

Sri Čet Pet Sub Ned

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept