Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odaberite jezik stranice

Clopidogrel Teva Pharma B.V. (clopidogrel hydrobromide) – Označavanje - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel Teva Pharma B.V.
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel hydrobromide
ProizvođačTeva Pharma B.V.  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE blistera s odvojivom folijom (14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 ili 100x1 filmom obloženih tableta)

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva Pharma B.V mg filmom obložene tablete klopidogrel

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelbromida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i hidrogenirano ricinusovo ulje. VidjetiodobrenUputu lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 x1 filmom obloženih tableta

28 x1 filmom obloženih tableta

30 x1 filmom obloženih tableta

 

50x1 filmom obloženih tableta

 

 

 

nije

 

84 x1 filmom obložene tablete

 

više

 

90 x1 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

100 x1 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

Lijek

 

 

 

 

 

Za primjenu kroz usta.

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

1.Laganim potezom uzduž perforacije odvojiti jediničnu dozu od ostatka blistera.

2.Pažljivo odlijepiti stražnju stranu folije.

3.Istisnuti tabletu.

4.Staviti tabletu u usta i progutati s vodom ili nekom drugom tekućinom.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOGodobrenLIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE

nijeLIJEKA U PROMET

13. BROJ SERIJE

više

14. NAČIN

LijekIZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Klopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg

PODACI KOJE NAJMANJE MORA SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP (BLISTER 14 x1, 28 x1,30x1, 50x1, 84 x1, 90x1 ili 100x1 filmom obloženih tableta)

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

Teva Pharma B.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

odobren

 

 

 

 

 

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

Serija:

 

nije

 

 

5.

DRUGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

više

 

 

 

 

 

 

 

POPIS POMOĆNIH TVARI

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE blistera (14x1, 28x1, 30x1, 50x1, 84x1, 90x1 ili 100x1 filmom obloženih tableta)

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg filmom obloženih tableta klopidogrel

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadržava 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelbromida)

Sadržava i laktozu i hidrogenirano ricinusovo ulje.

3. Vidjeti Uputuodobrenlijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14x1 filmom obloženih tableta

nije

28x1 filmom obloženih tableta

30x1 filmom obloženih tableta

50x1 filmom obloženih tableta

84x1 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENEvišeLIJEKA90x1 filmom obloženih tableta100x1 filmom obloženih tableta

6.POSEBNOLijekUPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECEZaPrije

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva Pharma B.V.

 

 

 

Computerweg 10

 

 

 

3542 DR Utrecht

 

 

 

Nizozemska

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

odobren

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

nije

 

 

 

Lijek se izdaje na recept

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

više

 

 

UPUTE ZA UPORABU

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

Lijek

 

 

 

Klopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER (14x1, 28x1, 30 x1, 50x1, 90 x1 ili 100 x1 filmom obloženih tableta)

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva Pharma B.V.

 

 

 

 

 

3.

ROK VALJANOSTI

 

 

odobren

 

 

 

Rok valjanosti:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

Serija:

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

DRUGO

 

nije

 

 

 

 

 

Lijek

više

 

 

 

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE bočica (30 ili 100 filmom obloženih tableta)

1. NAZIV LIJEKA

Klopidogrel Teva 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadržava 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelbromida)

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

odobren

 

Također sadrži laktozu i hidrogenirano ricinusovo ulje. Vidjeti Uputu lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

 

nije

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

 

DJECE

više

 

Čuvati izvan pogl da dohvata djece.

 

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

 

Lijek

 

 

 

 

 

8.

ROK VALJANOSTI

 

 

Rok valjanosti:

Bočica od polietilena visoke gustoće s 30 tableta:

Baciti 30 dana nakon prvog otvaranja bočice.

Bočica od polietilena visoke gustoće sa 100 tableta:

Baciti 100 dana nakon prvog otvaranja bočice.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nizozemska

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

odobren

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Serija:

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

NAČIN IZDAVANJALIJEKA

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

više

 

 

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

Klopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg

 

 

 

Lijek

 

 

 

PODACI KOJE NAJMANJE MORA SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI (30 ili 100 filmom obloženih tableta)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Klopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

Za primjenu kroz usta

2. NAČIN PRIMJENE

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

odobren

 

 

 

 

 

 

 

3. ROK VALJANOSTI

 

 

Rok valjanosti:

 

 

 

 

 

 

Bočica od polietilena visoke gustoće s 30 tableta:

 

 

Baciti 30 dana nakon prvog otvaranja bočice.

 

 

 

nije

 

 

Bočica od polietilena visoke gustoće sa 100 tableta:

 

Baciti 100 dana nakon prvog otvaranja bočice

4. BROJ SERIJE

Serija:

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

 

 

 

 

više

 

30 filmom oblož nih tabl ta

 

 

100 filmom oblož nih tabl ta

 

 

 

 

 

6.

DRUGO

 

 

 

Lijek

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept