Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel ratiopharm GmbH (clopidogrel) – Uputa o lijeku - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel ratiopharm GmbH
ATK šifraB01AC04
Tvarclopidogrel
ProizvođačArchie Samiel s.r.o.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Klopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmom obložene tablete klopidogrel

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Klopidogrel ratiopharm GmbH i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzmati Klopidogrel ratiopharm GmbH

3.Kako uzimati Klopidogrel ratiopharm GmbH

4.Moguće nuspojave

5Kako čuvati Klopidogrel ratiopharm GmbH

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Klopidogrel ratiopharm GmbH i za što se koristi

Klopidogrel ratiopharm GmbH sadrži djelatnu tvar klopidrogel i pripada skupini lijekova koji se nazivaju antitrombocitni lijekovi. Krvne pločice ili trombociti su vrlo mala krvna tjelešca koja se nakupljaju tijekom zgrušavanja krvi. Sprječavanjem tog nakupljanja, antitrombocitni lijekovi smanjuju mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka (proces zvan tromboza).

Klopidogrel ratiopharm GmbH se uzima kod odraslih za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka (tromba) u otvrdnutim krvnim žilama (arterijama), a taj poremećaj zove se aterotromboza i može dovesti do aterotrombotičkih događaja (kao što su moždani udar, srčani udar ili smrt).

Klopidogrel ratiopharm GmbH Vam je propisan za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka i smanjivanje opasnosti od ovih ozbiljnih događaja jer:

-imate otvrdnuće arterija (koje se još zove ateroskleroza) te

-ste već imali srčani udar, moždani udar ili imate stanje koje se zove bolest perifernih arterija, ili

-ste imali teški oblik boli u prsištu, poznat pod nazivom “nestabilna angina” ili “infarkt miokarda” (srčani udar). Za liječenje tog stanja liječnik Vam može ugraditi stent (potpornicu) u začepljenu ili suženu arteriju da bi ponovno uspostavio učinkovit protok krvi. Liječnik će Vam propisati i acetilsalicilatnu kiselinu (tvar koju sadržavaju mnogi lijekovi za ublažavanje boli i snižavanje povišene temperature, kao i oni za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka).

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Klopidogrel ratiopharm GmbH

Nemojte uzimati Klopidogrel ratiopharm GmbH

Ako ste alergični (preosjetljivi) na klopidogrel ili na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Ako imate poremećaj koji trenutno izaziva krvarenje, kao što je, primjerice, želučani čir ili krvarenje u mozgu.

Ako patite od teške bolesti jetre.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, ili niste sigurni, obratite se svom liječniku prije uzimanja Klopidogrel ratiopharm GmbH.

Upozorenja i mjere opreza

Obavijestite liječnika ili ljekarnika prije nego što uzmete Klopidogrel ratiopharm GmbH:

ako postoji opasnost od krvarenja poput

-medicinskih stanja kod kojih postoji opasnost od unutrašnjeg krvarenja (kao što je želučani čir)

-poremećaja krvi zbog čega ste skloni unutrašnjim krvarenjima (krvarenje u tkivima, organima ili zglobovima)

-nedavne teške ozljede

-nedavnog kirurškog zahvata (uključujući stomatološke zahvate)

-planiranog kirurškog zahvata (uključujući stomatološke zahvate) u sljedećih sedam dana.

ako ste imali krvni ugrušak u arteriji u mozgu (ishemijski moždani udar) koji se pojavio unutar posljednjih sedam dana

ako imate bolest bubrega ili jetre

ako ste imali alergiju ili reakciju na bilo koji lijek koji ste koristili za liječenje Vaše bolesti.

Dok uzimate Klopidogrel ratiopharm GmbH:

Obavijestite svog liječnika ako planirate kirurški zahvat (uključujući stomatološke zahvate).

Također, odmah obavijestite svog liječnika ukoliko se pojavi medicinsko stanje (koje se naziva trombotična trombocitopenična purpura ili "TTP") sa simptomima koji uključuju vrućicu i potkožne modrice koji se mogu pojaviti kao crvene točkice, sa ili bez neobjašnjivog teškog umora, zbunjenosti i žute boje kože ili očiju (žutica) (vidjeti dio 4. "Moguće nuspojave").

Ako se porežete ili ozlijedite, možda će biti potrebno više vremena da se krvarenje zaustavi. To je povezano s načinom na koji lijek djeluje, jer spriječava mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka. Za male posjekotine ili ozljede, kao što su, primjerice, porezotine nastale tijekom brijanja, ne treba se zabrinjavati. Ukoliko ste ipak zabrinuti zbog krvarenja, odmah obavijestite svog liječnika (vidjeti dio 4. "Moguće nuspojave").

Vaš liječnik će možda odrediti da Vam se naprave pretrage krvi.

Djeca

Nemojte dati ovaj lijek djeci jer ne djeluje.

Drugi lijekovi i Klopidogrel ratiopharm GmbH

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Klopidogrel ratiopharm GmbH i obratno.

Posebno je važno obavijestiti liječnika ako uzimate

-lijekove koji mogu povećati rizik od krvarenja, na primjer:

o oralne antikoagulanse, lijekove koji smanjuju zgrušavanje krvi,

onesteroidne protuupalne lijekove, koji se obično primjenjuju za liječenje bolnih i/ili upalnih stanja mišića ili zglobova,

o heparin ili bilo koji drugi lijek koji se daje putem injekcije za smanjivanje zgrušavanja krvi, o tiklopidin, drugi antitrombocitni lijek,

oselektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (uključujući, ali ne ograničeno na fluoksetin i fluvoksamin), lijekove koji se obično koriste za liječenje depresije,

-omeprazol ili esomeprazol, lijekove za smanjenje želučanih tegoba,

-flukonazol ili vorikonazol, lijekove koji se primjenjuju za liječenje gljivičnih infekcija,

-efavirenz, lijek koji se primjenjuje za liječenje HIV (virus humane imunodeficijencije) infekcija,

-karbamazepin, lijek koji se primjenjuje za liječenje nekih oblika epilepsije,

-moklobemid, lijek za liječenje depresije,

-repaglinid, lijek za liječenje dijabetesa,

-paklitaksel, lijek za liječenje raka.

Ako ste imali jaku bol u prsištu (nestabilna angina ili srčani udar), liječnik Vam može propisati Klopidogrel ratiopharm GmbH u kombinaciji s acetilsalicilatnom kiselinom, tvari prisutnom u

mnogim lijekovima za ublažavanje boli i snižavanje temperature. Povremeno uzimanje acetilsalicilatne kiseline (ne više od 1000 mg u 24 sata) općenito ne izaziva probleme, ali o produljenom uzimanju u drugim okolnostima morate razgovarati s liječnikom.

Klopidogrel ratiopharm GmbH s hranom i pićem

Klopidogrel ratiopharm GmbH se može uzimati s obrokom ili bez obroka.

Trudnoća i dojenje

Ne preporučuje se uzimanje ovog lijeka za vrijeme trudnoće.

Ako ste trudni ili sumnjate na trudnoću, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika prije nego što uzmete Klopidogrel ratiopharm GmbH. Ako zatrudnite za vrijeme uzimanja Klopidogrel ratiopharm GmbH, odmah se posavjetujte s liječnikom, jer nije preporučeno uzimati klopidogrel za vrijeme trudnoće.

Dok uzimate ovaj lijek, ne biste smjeli dojiti.

Ako dojite ili planirate dojiti, razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Klopidogrel ratiopharm GmbH ne bi trebao utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Klopidogrel ratiopharm GmbH sadrži hidrogenirano ricinusovo ulje

To može uzrokovati želučane tegobe ili proljev.

3.Kako uzimati Klopidogrel ratiopharm GmbH

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako ste imali jake bolove u prsištu (nestabilna angina ili srčani udar), liječnik Vam u početku liječenja može jednokratno dati 300 mg Klopidogrel ratiopharm GmbH (4 tablete od 75 mg). Nakon toga, preporučena doza Klopidogrel ratiopharm GmbH je jedna tableta od 75 mg dnevno koja se uzima kroz usta s obrokom ili bez obroka, u isto vrijeme svaki dan.

Klopidogrel ratiopharm GmbH trebate uzimati sve dok Vam ga liječnik propisuje.

Ako uzmete više Klopidogrel ratiopharm GmbH nego što ste trebali:

Odmah morate kontaktirati liječnika ili najbliži odjel hitne medicinske pomoći zbog povećanog rizika od krvarenja.

Ako ste zaboravili uzeti Klopidogrel ratiopharm GmbH:

Ako zaboravite uzeti jednu dozu Klopidogrel ratiopharm GmbH, ali se toga sjetite u roku od 12 sati, odmah uzmite tabletu, a sljedeću tabletu uzmite u uobičajeno vrijeme. Ukoliko se ne sjetite propuštene doze u roku od 12 sati, uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Klopidogrel ratiopharm GmbH:

Ne prekidajte liječenje osim ako Vam to ne savjetuje liječnik. Prije prekida terapije kontaktirajte svog liječnika ili ljekarnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah kontaktirajte svog liječnika ako primijetite:

-vrućicu, znakove infekcije ili izrazitog umora; ti simptomi mogu biti posljedica rijetkog smanjenja broja nekih krvnih stanica..

-znakove oštećenja funkcije jetre kao što su žuta boja kože ili očiju (žutica), bez obzira jesu li povezani s krvarenjem koje se pojavljuje kao crvene točkice ispod kože i/ili zbunjenošću (vidjeti dio 2 "Upozorenja i mjere opreza").

-oticanje u ustima ili kožni poremećaji kao što su osip i svrbež te mjehurići na koži. Ovi simptomi mogu biti znakovi alergijske reakcije.

Najčešća nuspojava klopidogrela jest krvarenje. Krvarenje se može pojaviti u obliku krvarenja u želucu ili crijevima, modrica, hematoma (neuobičajeno krvarenje ili modrica ispod kože), krvarenja iz nosa, krvi u mokraći. U malom broju slučajeva, također su zabilježena krvarenja u oku, glavi, plućima ili zglobovima.

Ako pri uzimanju Klopidogrela ratiopharm GmbH imate produljeno krvarenje

Ako se porežete ili ozlijedite, može trajati dulje nego obično da krvarenje prestane. To je povezano s načinom na koji djeluje Vaš lijek, jer spriječava mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka. Za male posjekotine ili ozljede, kao što su, primjerice, porezotine nastale tijekom brijanja, ne treba se zabrinjavati. Ukoliko ste ipak zabrinuti zbog krvarenja, odmah obavijestite svog liječnika (vidjeti dio 2. "Upozorenja i mjere opreza").

Ostale nuspojave uključuju :

-Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): Proljev, bol u trbuhu, probavne tegobe ili žgaravica.

-Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

Glavobolja, ulkus želuca, povraćanje, mučnina, zatvor, povećano stvaranje plinova u želucu ili crijevima, osip, svrbež, omaglica, osjećaj trnaca i utrnulosti.

-Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba): Vrtoglavica, povećanje grudi u muškaraca.

-Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

Žutica, jaka bol u trbuhu sa ili bez bolova u leđima, vrućica, teškoće pri disanju, ponekad povezane s kašljem, generalizirane alergijske reakcije (primjerice, sveukupni osjećaj vrućine s iznenadnom općom nelagodom do nesvjestice); oticanje u ustima, mjehurići na koži, kožne alergijske reakcije, upala u usnoj šupljini (stomatitis), pad krvnoga tlaka, zbunjenost, halucinacije, bol u zglobovima, bol u mišićima, poremećaj okusa hrane.

Nuspojave s nepoznatom učestalošću (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): reakcije preosjetljivosti s bolovima u prsnom košu ili trbuhu.

Dodatno, Vaš liječnik može naći promjene u rezultatima pretraga krvi ili urina.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Klopidogrel ratiopharm GmbH

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Čuvati u originalnom blisteru radi zaštite od vlage.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru nakon „EXP “. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Klopidogrel ratiopharm GmbH se ne smije upotrijebiti ako primijetite vidljive znakove oštećenja blistera ili filmom obloženih tableta.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Klopidogrel ratiopharm GmbH sadrži

Djelatna tvar je klopidogrel. Jedna tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelbesilata).

Drugi sastojci su (vidjeti dio 2. „Klopidogrel ratiopharm GmbH sadrži hidrogenirano ricinusovo ulje“)::

Jezgra tablete: makrogol 6000

mikrokristalična celuloza (E460) krospovidon tip A hidrogenirano ricinusovo ulje

Film ovojnica: makrogol 6000 etilceluloza (E462) titanijev dioksid (E171)

Kako Klopidogrel ratiopharm GmbH izgleda i sadržaj pakiranja

Klopidogrel ratiopharm GmbH 75 mg filmom obložene tablete su bijele do gotovo bijele, mramorne, okrugle i bikonveksne tablete. Dostupne su u kartonskim kutijama koje sadrže 7, 14, 28, 30, 50, 84, 90 i 100 tableta u aluminijskim blisterima. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Archie Samuel s.r.o. Slunná 16

61700 Brno Češka Republika

Proizvođač

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

 

België/Belgique/Belgien

Lietuva

 

Teva Pharma Belgium N.V./S.A. /AG

UAB "Sicor Biotech"

 

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

 

 

 

 

България

Luxembourg/Luxemburg

 

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

 

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/Deutschland

 

 

Tél/Tel: +49 731 402 02

 

 

 

 

Česká republika

Magyarország

 

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

 

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

 

 

 

 

Danmark

Malta

 

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

 

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

 

Tel: +353 51 321740

 

Deutschland

Nederland

 

ratiopharm GmbH

Teva Nederland B.V.

 

Tel: +49 731 402 02

Tel: +31 800 0228 400

 

 

 

 

Eesti

Norge

 

Teva Eesti esindus

Teva Norway AS

 

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

 

Tel: +372 661 0801

 

 

 

 

 

Ελλάδα

Österreich

 

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

 

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007 0

 

 

 

 

España

Polska

 

ratiopharm España, S.A.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

 

Tél: +34 91 567 29 70

Tel.: +48 22 345 93 00

 

 

 

 

France

Portugal

 

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

 

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: ++351 21 476 75 50

 

 

 

 

Hrvatska

România

 

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

 

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 65 24

 

 

 

 

Ireland

Slovenija

 

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

 

Tel: +353 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

 

 

 

 

Ísland

Slovenská republika

 

ratiopharm Oy

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

 

Finnland

Tel: +421 2 57 26 79 11

 

Sími: +358 20 180 5900

 

 

 

 

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

 

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

 

 

Latvija

United Kingdom

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628500

 

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u.

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na intenetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept