Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Coagadex (human coagulation factor X) – Označavanje - B02BD13

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCoagadex
ATK šifraB02BD13
Tvarhuman coagulation factor X
ProizvođačBio Products Laboratory Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA OD 250 IU

1.NAZIV LIJEKA

Coagadex 250 IU

prašak i otapalo za otopinu za injekciju ljudski koagulacijski faktor X

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

250 IU ljudskog koagulacijskog faktora X, približno 100 IU/ml

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži:

Bočica s praškom: citratna kiselina, natrijev hidroksid, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, saharoza.

Bočica s otapalom: voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Jedno pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom

1 napravu za prijenos

1 bočicu otapala s 2,5 ml vode za injekcije

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon pripreme otopine

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku..

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Upotrijebiti unutar 1 sata nakon pripreme otopine.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Ne zamrzavati.

Čuvati bočicu u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bio Products Laboratory Limited,

Dagger Lane,

Elstree,

Hertfordshire,

WD6 3BX,

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1087/001

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

coagadex 250 iu

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA OD 500 IU

1. NAZIV LIJEKA

Coagadex 500 IU

prašak i otapalo za otopinu za injekciju ljudski koagulacijski faktor X

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

500 IU ljudskog koagulacijskog faktora X, približno 100 IU/ml

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži:

Bočica s praškom: citratna kiselina, natrijev hidroksid, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, natrijev klorid, saharoza

Bočica s otapalom: voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Jedno pakiranje sadrži: 1 bočicu s praškom

1 napravu za prijenos

1 bočicu otapala s 5 ml vode za injekcije

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu nakon pripreme otopine

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: .

Upotrijebiti unutar 1 sata nakon pripreme otopine.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Ne zamrzavati.

Čuvati bočicu u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bio Products Laboratory Limited,

Dagger Lane,

Elstree,

Hertfordshire,

WD6 3BX.

Ujedinjeno Kraljevstvo.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1087/002

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

coagadex 500 iu

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA ZA BOČICU OD 250 IU

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Coagadex 250 IU

prašak za otopinu za injekciju ljudski koagulacijski faktor X

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za i.v. primjenu nakon pripreme otopine.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

250 IU

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA ZA BOČICU OD 500 IU

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Coagadex 500 IU

prašak za otopinu za injekciju ljudski koagulacijski faktor X

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za i.v. primjenu nakon pripreme otopine

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

500 IU

6. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA ZA BOČICU OD 2,5 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE

Voda za injekcije

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,5 ml

6. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA ZA BOČICU OD 5 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE

Voda za injekcije

2. NAČIN PRIMJENE

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept