Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Comtan (entacapone) – Označavanje - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaComtan
ATK šifraN04BX02
Tvarentacapone
ProizvođačNovartis Europharm Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA I NALJEPNICA ZA BOČICU

1.NAZIV LIJEKA

Comtan 200 mg filmom obložene tablete entakapon

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 tableta sadržava 200 mg entakapona.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži saharozu. Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

 

EU/1/98/081/001

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/98/081/002

60 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/98/081/003

100 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Comtan 200 mg [samo na kutiji]

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept