Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Comtess (entacapone) – Označavanje - N04BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaComtess
ATK šifraN04BX02
Tvarentacapone
ProizvođačOrion Corporation

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

KUTIJA I NALJEPNICA ZA BOČICU

1.NAZIV LIJEKA

Comtess 200 mg filmom obložene tablete entakapon

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka tableta sadržava 200 mg entakapona,

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

sojin lecitin.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kutija

30 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

175 filmom obloženih tableta

Naljepnica za bočicu

30 tableta

60 tableta

100 tableta

175 tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Kutija

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

Naljepnica za bočicu

Orion Corporation

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/98/082/001

 

 

 

30 filmom obloženih tableta

 

EU/1/98/082/002

60 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/98/082/003

100 filmom obloženih tableta

 

 

 

EU/1/98/082/005

175 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

comtess 200 mg [samo na kutiji]

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom [samo na kutiji]

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

[samo na kutiji]

PC: {broj}

SN: {broj}

< NN: {broj} >

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept