Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Constella (linaclotide) – Označavanje - A06AX04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaConstella
ATK šifraA06AX04
Tvarlinaclotide
ProizvođačAllergan Pharmaceuticals International Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA KOJA SADRŽI JEDNU BOCU

1.NAZIV LIJEKA

Constella 290 mikrograma tvrde kapsule linaklotid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula sadrži 290 mikrograma linaklotida

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tvrda kapsula. 10 kapsula

28 kapsula

60 kapsula

90 kapsula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon otvaranja boce, kapsule treba upotrijebiti u roku od 18 tjedana

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17

Irska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/801/001 10 kapsula

EU/1/12/801/002 28 kapsula

EU/1/12/801/003 60 kapsula

EU/1/12/801/004 90 kapsula

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

constella 290 mcg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA KOJA SADRŽI 4 BOCE PO 28 KAPSULA (VIŠESTRUKO PAKIRANJE) S PLAVOM KUTIJOM

1. NAZIV LIJEKA

Constella 290 mikrograma tvrde kapsule linaklotid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula sadrži 290 mikrograma linaklotida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tvrda kapsula.

112 (4x28) kapsula (višestruko pakiranje)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon otvaranja boce, kapsule treba upotrijebiti u roku od 18 tjedana

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/801/005 112 (4x28) kapsula (višestruko pakiranje)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

constella 290 mcg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

POJEDINAČNA KUTIJA KOJA SADRŽI 1 BOCU S 28 KAPSULA (VIŠESTRUKO PAKIRANJE) BEZ PLAVE KUTIJE

1. NAZIV LIJEKA

Constella 290 mikrograma tvrde kapsule linaklotid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula sadrži 290 mikrograma linaklotida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tvrda kapsula.

28 kapsula. Dio višestrukog pakiranja, ne može se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon otvaranja boce, kapsule treba upotrijebiti u roku od 18 tjedana

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/801/005 112 (4x28) kapsula (višestruko pakiranje)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

constella 290 mcg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU HDPE BOCA

1. NAZIV LIJEKA

Constella 290 mikrograma tvrde kapsule linaklotid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka kapsula sadrži 290 mikrograma linaklotida

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Tvrda kapsula 10 kapsula 28 kapsula 60 kapsula 90 kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17

Irska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/801/001 10 kapsula

EU/1/12/801/002 28 kapsula

EU/1/12/801/003 60 kapsula

EU/1/12/801/004 90 kapsula

EU/1/12/801/005 112 (4x28) kapsula (višestruko pakiranje)

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept