Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Controloc Control (pantoprazole) – Uputa o lijeku - A02BC02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaControloc Control
ATK šifraA02BC02
Tvarpantoprazole
ProizvođačTakeda GmbH

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

CONTROLOC Control 20 mg želučanootporne tablete pantoprazol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Obratite se ljekarniku ako trebate dodatne informacije ili savjet.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

-Obavezno se morate obratiti liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 2 tjedna.

-Ne smijete uzimati CONTROLOC Control tablete dulje od 4 tjedna bez savjetovanja s liječnikom.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je CONTROLOC Control i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati CONTROLOC Control

3.Kako uzimati CONTROLOC Control

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati CONTROLOC Control

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je CONTROLOC Control i za što se koristi

CONTROLOC Control sadrži djelatnu tvar pantoprazol, koja blokira „pumpu“ koja proizvodi želučanu kiselinu. Stoga smanjuje sadržaj kiseline u Vašem želucu.

CONTROLOC Control se koristi za kratkotrajno liječenje simptoma refluksa (npr. žgaravica, vraćanje kiseline iz želuca u usta) u odraslih.

Refluks je povrat kiseline iz želuca u jednjak („cijev za hranu”) koji može postati upaljen i bolan. To može uzrokovati simptome kao što su bolan osjećaj pečenja u prsnom košu koji se uzdiže do grla (žgaravica) i kiseli okus u ustima (vraćanje kiseline iz želuca u usta).

Olakšanje simptoma refluksa kiseline ili žgaravice možete osjetiti već nakon jednog dana liječenja lijekom CONTROLOC Control, ali ovaj lijek nije namijenjen trenutnom olakšanju simptoma. Možda će biti potrebno uzimati tablete 2-3 uzastopna dana da bi se postiglo olakšanje simptoma.

Obavezno se morate obratiti liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 2 tjedna.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati CONTROLOC Control

Ne uzimajte CONTROLOC Control:

-ako ste alergični na pantoprazol ili bilo koji sastojak ovog lijeka (navedeno u dijelu 6)

-ako uzimate inhibitore HIV proteaze kao što su atazanavir i nelfinavir (za liječenje infekcije HIV-om). Pogledajte 'Ostali lijekovi i CONTROLOC Control'.

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego uzmete CONTOLOC Control:

-ako se liječite protiv žgaravice ili probavnih smetnji neprekidno tijekom 4 ili više tjedana

-ako ste stariji od 55 godina i svakodnevno uzimate lijekove za probavne smetnje koji se izdaju bez recepta

-ako ste stariji od 55 godina i imate bilo kakve nove ili nedavno promijenjene simptome refluksa

-ako ste imali čir na želucu ili operaciju želuca

-ako imate probleme s jetrom ili žuticu (žutilo kože ili očiju)

-ako redovno posjećujete liječnika zbog neke ozbiljne bolesti ili stanja

-ako ste naručeni na endoskopiju ili C-urea izdisajni test

-ako ste ikad imali kožnu reakciju nakon terapije s lijekom sličnim lijeku CONTROLOC Control koji smanjuje želučanu kiselinu

-ako morate napraviti određenu krvnu pretragu (kromogranin A).

-ako istodobno s pantoprazolom uzimate inhibitore HIV proteaze kao što su atazanavir i nelfinavir (za liječenje infekcije HIV-om), posavjetujte se s liječnikom.

Ne uzimajte ovaj lijek dulje od 4 tjedna bez savjetovanja s liječnikom. Ako simptomi refluksa (žgaravica ili vraćanje kiseline iz želuca u usta) potraju dulje od 2 tjedna posavjetujte se s liječnikom, koji će odlučiti o potrebi za dugotrajnim uzimanjem ovog lijeka.

Uzimanje lijeka Controloc Control tijekom duljih razdoblja može izazvati dodatne rizike, kao što su:

-smanjenje apsorpcije vitamina B12 i pomanjkanje vitamina B12 ako su vam tjelesne zalihe vitamina B12 već smanjene.

-prijelom kuka, zapešća ili kralježnice, posebno ako već bolujete od osteoporoze ili ako uzimate kortikosteroide (koji mogu povećati rizik od osteoporoze).

-smanjenje razine magnezija u krvi (potencijalni simptomi: umor, nevoljne kontrakcije mišića, dezorijentacija, konvulzije, omaglica, ubrzana srčana frekvencija). Niske razine magnezija mogu izazvati i smanjenje razina kalija ili kalcija u krvi. Ako uzimate ovaj lijek dulje od 4 tjedna, morate se posavjetovati s liječnikom. Liječnik se može odlučiti za obavljanje redovitih krvnih pretraga radi praćenja vaše razine magnezija.

Odmah obavijestite svog liječnika, prije ili nakon uzimanja ovog lijeka, ako primijetite neki od sljedećih simptoma koji može biti znak druge, ozbiljnije bolesti:

-nenamjeran gubitak težine (koji nije vezan uz dijetu ili program tjelovježbe)

-povraćanje, osobito ako se ponavlja

-povraćanje krvi, što možete primijetiti u obliku tamnih zrnaca veličine zrna kave

-krv u stolici, koja može biti crna ili poput katrana

-teškoće pri gutanju ili bol pri gutanju

-bljedoća ili osjećaj slabosti (anemija)

-bol u prsnom košu

-bol u trbuhu

-težak i/ili stalan proljev, jer je ovaj lijek povezan sa malim porastom zaraznog proljeva

-ako dobijete osip na koži, posebice na područjima izloženima suncu obavijestite svojeg liječnika što je prije moguće, jer ćete možda morati prekinuti liječenje lijekom CONTROLOC Control. Sjetite se spomenuti i bilo koje druge štetne učinke poput boli u zglobovima.

Liječnik će odlučiti jesu li potrebne neke pretrage.

Ukoliko idete na krvne pretrage, obavijestite liječnika da uzimate ovaj lijek.

Možete osjetiti olakšanje od simptoma refluksa kiseline ili žgaravice nakon samo jednog dana liječenja s CONTROLOC Control, ali ovaj lijek nije namijenjen trenutnom olakšanju simptoma. Ne smijete ga uzimati kao preventivnu mjeru.

Ako duže vrijeme patite od žgaravice ili probavnih smetnji, redovito posjećujte liječnika.

Djeca i adolescenti

CONTROLOC Control ne smiju koristiti djeca i mladi u dobi do 18 godina jer ne postoje podaci o sigurnosti primjene u ovoj mlađoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i CONTROLOC Control

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ukoliko koristite, nedavno ste koristili ili biste mogli koristiti bilo koje druge lijekove. CONTROLOC Control može zaustaviti djelovanje nekih drugih lijekova. Naročito lijekova koji sadrže sljedeće djelatne tvari:

-inhibitore HIV proteaze, kao što su atazanavir i nelfinavir (za liječenje infekcije HIV-om). Ne smijete koristiti CONTROLOC Control ako uzimate inhibitore HIV proteaze. Pogledajte 'Ne uzimajte CONTROLOC Control'.

-ketokonazol (koristi se za gljivične infekcije)

-varfarin i fenprokumon (koristi se za razrjeđivanje krvi i sprječavanje ugrušaka). Možda su potrebne dodatne krvne pretrage.

-metotreksat (koristi se za liječenje reumatoidnog artritisa, psorijaze ili raka) – ako uzimate metotreksat liječnik će možda preporučiti da privremeno prekinete uzimati CONTROLOC Control jer pantoprazol može povisiti razine metotreksata u krvi.

Ne uzimajte CONTROLOC Control s drugim lijekovima koji ograničavaju količinu proizvodnje želučane kiseline, kao što su drugi inhibitor protonske pumpe (omeprazol, lanzoprazol ili rabeprazol) ili H2 antagonist (npr. ranitidin, famotidin).

Ako je potrebno, CONTROLOC Control možete uzimati s antacidima (npr. megaldrat, alginatna kiselina, natrijev bikarbonat, aluminijev hidroksid, magnezijev karbonat ili kombinacije navedenih).

Trudnoća i dojenje

Ovaj lijek ne smijete uzimati ako ste trudni ili dojite.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako se kod Vas pojave nuspojave poput omaglice ili poremećaja vida, ne smijete upravljati vozilima niti raditi na strojevima.

3.Kako uzimati CONTROLOC Control

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj Uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta na dan. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu od 20 mg pantoprazola dnevno.

Lijek treba uzimati najmanje 2-3 dana za redom. Prestanite uzimati CONTROLOC Control kada nastupi potpuno povlačenje simptoma. Možete osjetiti olakšanje simptoma refluksa kiseline ili žgaravice nakon samo jednog dana liječenja s CONTROLOC Control, ali ovaj lijek nije namijenjen trenutnom olakšanju simptoma.

Ukoliko se nakon 2 tjedna neprekidnog uzimanja lijeka simptomi ne povuku, posavjetujte se s liječnikom.

Nemojte uzimati CONTROLOC Control tablete dulje od 4 tjedna bez savjetovanja s liječnikom.

Tabletu uzimajte prije obroka, svaki dan u isto vrijeme. Tabletu morate progutati cijelu s nešto vode. Nemojte žvakati ili lomiti tabletu.

Ako uzmete više lijeka CONTROLOC Control nego što ste trebali

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako ste uzeli više od preporučene doze. Ako je moguće ponesite lijek i ovu Uputu sa sobom.

Ako zaboravite uzeti CONTROLOC Control

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu. Uzmite sljedeću redovitu dozu sljedeći dan u uobičajeno vrijeme.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite svog liječnika ili se uputite u najbližu bolnicu ako dobijete bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava. Odmah prestanite uzimati lijek, a Uputu i/ili tablete ponesite sa sobom.

-ozbiljne alergijske reakcije (rijetko: mogu se javiti kod do 1 na 1000 osoba): reakcije preosjetljivosti, takozvane anafilaktičke reakcije, anafilaktički šok i angioedem. Tipični simptomi su: oticanje lica, usana, usta, jezika i/ili grla, što može uzrokovati teškoće pri gutanju ili disanju, koprivnjača (urtikarija), jaka omaglica s vrlo brzim otkucajima srca i izrazitim znojenjem.

-ozbiljne kožne reakcije (nepoznata učestalost: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): osip sa oticanjem, stvaranje mjehurića na koži ili ljuštenje kože, gubljenje kože i krvarenje oko očiju, nosa, usta ili genitalija, brzo pogoršanje općeg zdravstvenog stanja, ili osip nastao kod izlaganja suncu.

-ostale ozbiljne reakcije (nepoznata učestalost): žutilo kože i očiju (zbog teškog oštećenja jetre) ili problemi s bubrezima kao što je bolno mokrenje i bol u donjem dijelu leđa s vrućicom.

Ostale nuspojave uključuju:

-Česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba): dobroćudni polipi u želucu.

-Manje česte nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba):

glavobolja; omaglica; proljev; mučnina, povraćanje; nadutost i vjetrovi; zatvor; suha usta; bol i nelagoda u trbuhu; kožni osip ili koprivnjača; svrbež; osjećaj slabosti; iscrpljenost ili opće loše osjećanje; poremećaji sna; povišenje jetrenih enzima u krvnim pretragama; prijelom kuka, zapešća ili kralježnice.

-Rijetke nuspojave:

poremećaj ili potpuni nestanak osjeta okusa; poremećaji vida kao što je zamućen vid; bol u zglobovima; bolovi u mišićima; promjene u tjelesnoj težini; povišenje tjelesne temperature; oticanje udova; depresija; povišenje razina bilirubina i masnoća u krvi (vidljivo na krvnim pretragama); povećanje dojki kod muškaraca; visoka vrućica i nagli pad broja cirkulirajućih granulocita u krvi (vidljivo na krvnim pretragama).

-Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti kod do 1 na 10 000 osoba):

dezorijentiranost; smanjenje broja krvnih pločica što može uzrokovati neuobičajena krvarenja i stvaranja modrica; smanjenje broja bijelih krvnih stanica što može dovesti do učestalih infekcija; istovremeno abnormalno smanjenje broja crvenih i bijelih krvnih stanica, te krvnih pločica (vidljivo na krvnim pretragama).

-Nepoznata učestalost:

halucinacije, smetenost (pogotovo kod bolesnika koji su već imali te simptome), smanjenje razine natrija u krvi; smanjenje razine magnezija u krvi; osip, moguće praćen boli u zglobovima.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem

nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati CONTROLOC Control

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i na blisteru iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što CONTROLOC Control sadrži

-Djelatna tvar je pantoprazol. Jedna tableta sadrži 20 mg pantoprazola (u obliku natrijevog seskvihidrata).

-Drugi sastojci su:

-Jezgra: natrijev karbonat (bezvodni), manitol, krospovidon, povidon K90, kalcijev stearat.

-Ovojnica: hipromeloza, povidon, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172), propilenglikol, metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer 1:1, natrijev laurilsulfat, polisorbat 80, trietilcitrat.

-Tinta za označavanje: šelak, crveni, crni i žuti željezov oksid, (E172) i koncentrirana otopina amonijaka.

Kako CONTROLOC Control izgleda i sadržaj pakiranja

Želučanootporne tablete su žute, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete sa smeđom oznakom "P20" na jednoj strani.

CONTROLOC Control je dostupan u Al/Al blisterima sa ili bez kartonskog pojačanja. Pakiranje sadrži 7 ili 14 želučanootpornih tableta. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz

Njemačka

Proizvođač

Takeda GmbH

Proizvodno mjesto Oranienburg

Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg

Njemačka

Za sve dodatne informacije ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda, UAB

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Teл.: + 359 (2) 958 27 36

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma Kft.

Tel: + 420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: + 45 46 77 11 11

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3324

Tel: +31 23 56 68 777

medinfo@takeda.de

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda Nycomed AS

Tel: +372 617 7669

Tlf: + 47 6676 3030

info@takeda.ee

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 6729570

Tel: +43 (0)800-20 80 50

gr.info@takeda.com

 

España

Polska

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel: + 349 1 714 9900

Tel.: + 48 22 608 13 00

spain@takeda.com

 

France

Portugal

Takeda France S.A.S.

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tél: + 33 1 46 25 16 16

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals

Takeda Pharmaceuticals SRL

Croatia d.o.o.

Tel: + 40 21 335 03 91

Tel: +385 1 377 88 96

 

Ireland

Slovenija

Takeda Products Ireland Limited

Takeda GmbH, Podružnica

Tel: + 353 16 42 00 21

Slovenija

 

Tel: + 386 (0) 59082480

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

tel: +354 535 7000

Tel: +421 (2) 20602600

vistor@vistor.is

 

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Takeda Oy

Tel: +39 06 502601

Puh/Tel: + 358 20 746 5000

Κύπρος

Sverige

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma AB

Τηλ: +30 210 6729570

Tel: + 46 8 731 28 00

gr.info@takeda.com

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Limited

Tel: + 371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/.

Sljedeće preporuke za promjenu životnih navika i prehrane Vam mogu pomoći u ublažavanju žgaravice i simptoma povezanih s kiselinom:

-izbjegavajte velike obroke

-jedite polako

-prestanite pušiti

-smanjite konzumaciju alkohola i kofeina

-smanjite tjelesnu težinu (ako je prekomjerna)

-izbjegavajte nositi usku odjeću ili remenje

-izbjegavajte jesti barem tri sata prije spavanja

-podignite uzglavlje kreveta (ukoliko patite od noćnih simptoma)

-smanjite unos hrane koja može uzrokovati žgaravicu. To može uključivati: čokoladu, paprenu metvicu, zelenu metvicu, masnu i prženu hranu, kiselu hranu, začinjenu hranu, citrusno voće i voćne sokove, rajčice.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept