Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Crixivan (indinavir sulphate) – Označavanje - J05AE02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCrixivan
ATK šifraJ05AE02
Tvarindinavir sulphate
ProizvođačMerck Sharp

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU CRIXIVAN 200 mg – pakiranja sa 180, 270 i 360 kapsula – kutija

1.NAZIV LIJEKA

CRIXIVAN 200 mg tvrde kapsule indinavir

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula sadrži 200 mg indinavira u obliku indinavirsulfata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Bezvodna laktoza. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

180 tvrdih kapsula

270 tvrdih kapsula

360 tvrdih kapsula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Tvrde kapsule treba progutati cijele.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Sredstvo za sušenje se ne smije uklanjati iz spremnika.

Sredstvo za sušenje se ne smije progutati.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnoj bočici. Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/024/001 180 tvrdih kapsula

EU/1/96/024/002 270 tvrdih kapsula

EU/1/96/024/003 360 tvrdih kapsula

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

CRIXIVAN 200 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU CRIXIVAN 200 mg – pakiranja sa 180, 270 i 360 kapsula – naljepnica bočice

1. NAZIV LIJEKA

CRIXIVAN 200 mg tvrde kapsule indinavir

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula sadrži 200 mg indinavira u obliku indinavirsulfata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Bezvodna laktoza. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

180 tvrdih kapsula

270 tvrdih kapsula

360 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Tvrde kapsule treba progutati cijele.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Sredstvo za sušenje se ne smije uklanjati iz spremnika.

Sredstvo za sušenje se ne smije progutati.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnoj bočici. Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/024/001 180 tvrdih kapsula

EU/1/96/024/002 270 tvrdih kapsula

EU/1/96/024/003 360 tvrdih kapsula

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU CRIXIVAN 400 mg – pakiranja sa 90 i 180 kapsula – kutija

1. NAZIV LIJEKA

CRIXIVAN 400 mg tvrde kapsule indinavir

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula sadrži 400 mg indinavira u obliku indinavirsulfata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Bezvodna laktoza. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

90 tvrdih kapsula

180 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Tvrde kapsule treba progutati cijele.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Sredstvo za sušenje se ne smije uklanjati iz spremnika.

Sredstvo za sušenje se ne smije progutati.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnoj bočici. Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/024/004 90 tvrdih kapsula

EU/1/96/024/005 180 tvrdih kapsula

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

CRIXIVAN 400 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU CRIXIVAN 400 mg – pakiranja sa 90 i 180 kapsula – naljepnica bočice

1. NAZIV LIJEKA

CRIXIVAN 400 mg tvrde kapsule indinavir

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tvrda kapsula sadrži 400 mg indinavira u obliku indinavirsulfata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Bezvodna laktoza. Za dodatne informacije vidjeti uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

90 tvrdih kapsula

180 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Tvrde kapsule treba progutati cijele.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Sredstvo za sušenje se ne smije uklanjati iz spremnika.

Sredstvo za sušenje se ne smije progutati.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnoj bočici. Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/96/024/004 90 tvrdih kapsula

EU/1/96/024/005 180 tvrdih kapsula

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept