Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Crixivan (indinavir sulphate) – Uputa o lijeku - J05AE02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCrixivan
ATK šifraJ05AE02
Tvarindinavir sulphate
ProizvođačMerck Sharp

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

CRIXIVAN 200 mg tvrde kapsule indinavir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je CRIXIVAN i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati CRIXIVAN

3.Kako uzimati CRIXIVAN

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati CRIXIVAN

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je CRIXIVAN i za što se koristi

Što je CRIXIVAN

CRIXIVAN sadrži tvar koja se zove indinavir. Pripada skupini lijekova koji se zovu ‘inhibitori proteaze’.

Za što se koristi CRIXIVAN

CRIXIVAN se koristi za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV) u odraslih. CRIXIVAN se primjenjuje istodobno s drugim lijekovima za HIV (antiretrovirusnim lijekovima). To se naziva kombiniranim antiretrovirusnim liječenjem.

Primjer drugog lijeka koji biste mogli dobivati istodobno s lijekom CRIXIVAN je ritonavir.

Kako djeluje CRIXIVAN

CRIXIVAN liječi HIV infekciju i pomaže smanjiti broj HIV čestica u krvi.

CRIXIVAN pomaže:

smanjiti rizik da dobijete bolesti povezane s HIV-om

smanjiti količinu HIV-a u tijelu (‘virusno opterećenje’)

povećati broj CD4 (T) stanica. CD4 stanice su važan dio Vašeg imunološkog sustava. Glavna

uloga imunološkog sustava je da Vas zaštiti od infekcija.

CRIXIVAN to možda neće učiniti u svih bolesnika. Liječnik će pratiti kako ovaj lijek djeluje na Vas.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati CRIXIVAN

Nemojte uzimati CRIXIVAN:

ako ste alergični na indinavir ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

-rifampicin - antibiotik koji se koristi za liječenje infekcija

-cisaprid - koristi se za tegobe sa crijevima

-amiodaron - koristi se za tegobe sa srčanim ritmom

-pimozid - koristi se za neke tegobe s psihičkim zdravljem

-lovastatin ili simvastatin - koriste se za snižavanje kolesterola

-gospinu travu (Hypericum perforatum) - biljni lijek koji se koristi za depresiju

-ergot tartramin (s kofeinom ili bez njega) - koristi se za migrenu

-astemizol ili terfenadin - antihistaminici koji se koriste za liječenje peludne groznice i drugih alergija

-kvetiapin – koristi se za liječenje psihičkih bolesti poput shizofrenije, bipolarnog poremećaja te velikog depresivnog poremećaja

-alprazolam, triazolam i midazolam (kroz usta) – koriste se za umirenje ili da lakše zaspete

Nemojte uzimati CRIXIVAN ako se nešto od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN.

Nadalje, kada se CRIXIVAN primjenjuje istodobno s ritonavirom:

Nemojte uzimati ni CRIXIVAN niti ritonavir:

ako imate tegoba s jetrom

ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

-fusidatnu kiselinu - antibiotik koji se koristi za liječenje infekcija

-piroksikam - koristi se za artritis

-alfuzosin - koristi se za tegobe s prostatom

-bepridil - koristi se za bol u prsima (anginu)

-klozapin - koristi se za neke tegobe s psihičkim zdravljem

-petidin ili propoksifen - koriste se za ublažavanje boli

-estazolam ili flurazepam – koriste se da lakše zaspete

-klorazepat ili diazepam - koriste se za umirenje

-enkainid, flekanid, propafenon ili kinidin - koriste se za tegobe s nepravilnim otkucajima srca.

Nemojte uzimati ni CRIXIVAN niti ritonavir ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN ako ste imali ili imate nešto od sljedećega:

alergije

tegobe s bubrezima (uključujući upalu bubrega, bubrežne kamence ili bol u leđima koja može, ali

ine mora biti praćena krvlju u mokraći)

‘hemofiliju’ – CRIXIVAN može povećati sklonost krvarenju. Ako primijetite krvarenje ili osjećate slabost, odmah se obratite svom liječniku.

tegobe s jetrom – osobe s ‘kroničnim hepatitisom B ili C’ ili ‘cirozom’ koje se liječe ‘antiretrovirusnim’ lijekovima sklonije su razvoju ozbiljnih i potencijalno smrtonosnih jetrenih nuspojava kod primjene ovog lijeka. Možda ćete morati napraviti krvne pretrage kako bi se provjerio rad jetre.

jaku bol, osjetljivost ili slabost mišića – pojava ovih simptoma je vjerojatnija ako uzimate lijekove za snižavanje kolesterola koji se nazivaju ‘statinima’ (poput simvastatina). U rijetkim slučajevima te mišićne tegobe mogu biti ozbiljne (rabdomioliza). Što prije obavijestite liječnika ako osjetite jaku bol ili slabost u mišićima.

znakove infekcije – možda se radi o ranijoj infekciji koja se ponovno javlja ubrzo nakon početka liječenja HIV infekcije. Do toga može doći jer je tijelo u stanju ponovno se početi boriti protiv infekcija. To se javlja u nekih osoba s uznapredovalom HIV infekcijom (AIDS-om) koji su i ranije

imali infekcije povezane s HIV-om. Ako primijetite bilo koji simptom infekcije, odmah obavijestite svog liječnika.

autoimuni poremećaji (stanje koje se javlja kada imunološki sustav napada zdravo tkivo u tijelu) mogu se javiti nakon što počnete uzimati lijekove za liječenje HIV infekcije. Autoimuni poremećaji mogu se javiti više mjeseci nakon početka liječenja. Primijetite li bilo koji simptom infekcije ili druge simptome poput slabosti mišića, slabosti koja počinje u šakama i stopalima i podiže se prema trupu tijela, osjećaj lupanja srca, nevoljno drhtanje ili hiperaktivnost, molimo odmah o tome obavijestite svog liječnika radi potrebnog liječenja.

tegobe s kostima – znakovi uključuju ukočene zglobove, bolove posebno u kuku te otežano kretanje. Ako primijetite neke od tih simptoma, obavijestite svog liječnika. Ove tegobe mogu biti povezane s bolešću kostiju koja se zove ‘osteonekroza’(dolazi do propadanja kostiju zbog prestanka opskrbe kosti krvlju), a može se pojaviti više mjeseci ili godina nakon početka liječenja HIV infekcije. Vjerojatnost da ćete imati tegoba s kostima veća je ako:

-pijete alkohol

-imate visok indeks tjelesne mase

-imate vrlo oslabljen imunološki sustav

-uzimate kortikosteroide istodobno s lijekom CRIXIVAN

-dugotrajno primate kombinirano antiretrovirusno liječenje.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN.

Djeca i adolescenti

CRIXIVAN se ne preporučuje za djecu mlađu od 18 godina.

Drugi lijekovi i CRIXIVAN

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta, uključujući i biljne lijekove.

CRIXIVAN može utjecati na način djelovanja nekih drugih lijekova. Isto tako neki drugi lijekovi mogu utjecati na način djelovanja lijeka CRIXIVAN.

Ritonavir

Ritonavir se koristi kako bi se povećala razina lijeka CRIXIVAN u krvi ili, manje često a onda u višim dozama, za liječenje HIV infekcije. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako ćete uzimati i CRIXIVAN i ritonavir. Također pročitajte Uputu o lijeku za ritonavir.

Molimo pročitajte odjeljke ‘Nemojte uzimati CRIXIVAN’ i ‘Nemojte uzimati CRIXIVAN niti ritonavir’ u dijelu 2 u kojima ćete pronaći važan popis lijekova koje ne smijete kombinirati s lijekom CRIXIVAN. Nemojte uzimati CRIXIVAN ako uzimate ili ste nedavno uzeli neke od tih lijekova. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN.

Nadalje, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN ako uzimate neki od sljedećih lijekova jer će liječnik možda htjeti prilagoditi dozu Vaših lijekova:

teofilin - koristi se za astmu

varfarin - koristi se za razrjeđivanje krvi

morfij, fentanil - koriste se za ublažavanje boli

buspiron - koristi se za umirenje

flukonazol - koristi se za gljivične infekcije

venlafaksin, trazodon - koriste se za depresiju

takrolimus, ciklosporin – uglavnom se koriste nakon transplatacije organa

delavirdin, efavirenz, nevirapin - koriste se za HIV infekciju

amprenavir, sakvinavir, atazanavir - koriste se za HIV infekciju

sildenafil, vardenafil, tadalafil - koriste se za impotenciju

deksametazon - koristi se za zaustavljanje oticanja (upale)

itrakonazol, ketokonazol - koriste se za liječenje gljivičnih infekcija

atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin - koriste se za snižavanje kolesterola

feksofenadin, loratadin - antihistaminici koji se koriste za peludnu groznicu i druga alergijska stanja

oralni kontraceptivi (‘pilule’) koje sadrže noretindron ili etinilestradiol

fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, divalproeks, lamotrigin - lijekovi za liječenje napadaja (epilepsije)

midazolam (u injekciji) - koristi se za akutne napadaje i za uspavljivanje bolesnika prije nekih medicinskih zahvata

amlodipin, felodipin, nifedipin, nikardipin, digoksin, diltiazem - koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka i nekih srčanih tegoba

kvetiapin – koristi se za liječenje psihičkih bolesti poput shizofrenije, bipolarnog poremećaja te velikog depresivnog poremećaja.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN.

CRIXIVAN s hranom i pićem

Pročitajte dio 3 u nastavku za informacije o tome kako uzimati CRIXIVAN. Međutim, osobito je važno da:

ne uzimate CRIXIVAN s hranom koja je bogata kalorijama, mastima i proteinima. Naime, takva hrana tijelu onemogućuje da preuzme dovoljnu količinu lijeka CRIXIVAN i stoga lijek neće djelovati dovoljno dobro.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, uzmite CRIXIVAN samo ako Vaš liječnik odluči da je to neophodno. Nije poznato je li CRIXIVAN štetan za nerođeno dijete kad ga uzimaju trudnice.

Preporučuje se da žene zaražene HIV-om ne doje. Time se sprječava prijenos HIV-a s majke na dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom liječenja lijekom CRIXIVAN prijavljeni su omaglica i zamagljen vid. Ako se to dogodi, nemojte voziti ni rukovati strojevima.

Druge stvari koje morate znati

CRIXIVAN neće izliječiti HIV infekciju. I dalje možete dobiti infekcije ili druge bolesti povezane s HIV-om. Stoga morate nastaviti odlaziti k liječniku dok uzimate CRIXIVAN.

HIV se prenosi zaraženom krvlju ili spolnim kontaktom s osobom zaraženom HIV-om. HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

CRIXIVAN sadrži laktozu

Ovaj lijek sadrži laktozu (jednu vrstu šećera). Ako Vam je liječnik rekao da ne možete podnijeti ili probaviti neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovoga lijeka.

3.Kako uzimati CRIXIVAN

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Preporučena doza lijeka CRIXIVAN je:

četiri kapsule od 200 mg (800 mg) – triput na dan (svakih 8 sati).

To znači da ćete svaki dan uzeti ukupno dvanaest kapsula od 200 mg (2400 mg).

Obično uzimate manje lijeka CRIXIVAN ako uzimate i ritonavir. Preporučene doze su:

CRIXIVAN - dvije kapsule od 200 mg (400 mg) – dvaput na dan.

To znači da ćete svaki dan uzeti ukupno četiri kapsule od 200 mg (800 mg).

ritonavir - 100 mg – dvaput na dan.

Uzimanje lijeka

Ovaj lijek uzimajte kroz usta.

Kapsule progutajte cijele s vodom, obranim ili nemasnim mlijekom, sokom, čajem ili kavom.

Kapsule nemojte drobiti niti žvakati.

Važno je da odrasli piju najmanje 1,5 litara tekućine svakoga dana dok uzimaju CRIXIVAN. Time će se umanjiti rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca.

Nemojte uzimati CRIXIVAN s hranom koja je bogata kalorijama, mastima i bjelančevinama. Naime, takva hrana tijelu onemogućuje da preuzme dovoljnu količinu lijeka CRIXIVAN i stoga lijek neće djelovati dovoljno dobro.

Kada uzeti lijek

Lijek treba uzeti 1 sat prije ili 2 sata nakon obroka.

Ako ga ne možete uzeti bez hrane, uzmite CRIXIVAN s laganim obrokom siromašnim mastima. To može biti prepečenac s marmeladom ili kukuruzne pahuljice s obranim ili nemasnim mlijekom i šećerom.

Ako uzimate i ritonavir, CRIXIVAN možete uzeti u bilo koje doba dana, s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više lijeka CRIXIVAN nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka CRIXIVAN nego što ste trebali, obratite se liječniku što je prije moguće. Može se javiti sljedeće:

mučnina

povraćanje

proljev

bol u leđima

krv u mokraći.

Ako ste zaboravili uzeti CRIXIVAN

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako ste propustili dozu, nemojte je nadoknađivati kasnije tijekom dana. Jednostavno nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati CRIXIVAN

Važno je da CRIXIVAN uzimate točno onako kako Vam je rekao liječnik - on ili ona će Vam reći koliko dugo morate uzimati lijek.

Nemojte prestati uzimati CRIXIVAN bez savjetovanja s liječnikom.

Naime, smanjenje ili propuštanje doze povećava vjerojatnost da će HIV razviti otpornost na CRIXIVAN.

Ako se to dogodi, liječenje više neće biti djelotvorno.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4.Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Bolesnici koji uzimaju CRIXIVAN prijavili su sljedeće nuspojave:

Odmah se javite svom liječniku ako se pojavi neka od sljedećih ozbiljnih nuspojava - možda će Vam biti potrebno hitno liječenje:

alergijske reakcije - znakovi uključuju svrbež kože, crvenilo kože, koprivnjaču, oticanje lica, usana, jezika ili grla i otežano disanje. Nije poznato koliko često se to može dogoditi (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka), ali reakcija ponekad može biti ozbiljna i izazvati šok.

Postoje i druge nuspojave koje se mogu javiti kod uzimanja ovog lijeka, poput pojačanog krvarenja u bolesnika s hemofilijom, tegoba s mišićima, znakova infekcije i tegoba s kostima. Molimo pogledajte ‘Upozorenja i mjere opreza’ iznad u dijelu 2.

Dodatne nuspojave uključuju:

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 osoba)

glavobolja

svrbež ili suha koža

mučnina

povraćanje

promjena osjeta okusa

probavne tegobe ili proljev

bol u trbuhu ili oticanje trbuha

omaglica, slabost ili umor.

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba)

vjetrovi

svrbež

suha usta

vraćanje kiseline iz želuca

bol u mišićima

bol pri mokrenju

poteškoće s uspavljivanjem

utrnulost ili neuobičajen osjet na koži.

Nakon stavljanja lijeka u promet prijavljene su i sljedeće nuspojave. Nije poznato koliko se često javljaju:

gubitak kose

upala gušterače

teške kožne reakcije

tamnija boja kože

utrnulost usta

nizak broj crvenih krvnih stanica

urasli nokti na nožnim prstima, s infekcijom ili bez nje

tegobe s jetrom, poput upale ili zatajenja jetre

tegobe s bubrezima, poput infekcije bubrega, pogoršanja ili gubitka funkcije bubrega

bol i poteškoće pri pomicanju ramena.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati CRIXIVAN

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici ili kutiji iza oznake ‘Rok valjanosti’. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenoga mjeseca.

Čuvajte CRIXIVAN u originalnoj bočici, a bočicu čuvajte čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage. Bočica sadrži spremnike sa sredstvom za sušenje koji moraju ostati u bočici.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što CRIXIVAN sadrži

Djelatna tvar je indinavir. Jedna tvrda kapsula sadrži 200 mg indinavira u obliku indinavirsulfata.

Drugi sastojci su bezvodna laktoza, magnezijev stearat, želatina i titanijev dioksid (E171).

Oznaka na kapsuli otisnuta je tintom za označavanje koja sadrži boju indigo karmin (E132).

Kako CRIXIVAN izgleda i sadržaj pakiranja

CRIXIVAN 200 mg tvrde kapsule dolaze u bočici od polietilena visoke gustoće s polipropilenskim zatvaračem i zaštitnom folijom koja sadrži 180, 270 ili 360 kapsula. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Kapsule su poluprozirne bijele, s oznakom ‘CRIXIVAN ™ 200 mg’ plave boje.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja: Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, 2003 PC Haarlem, Nizozemska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: +45 4482 4000 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel.: +372 6144 200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel: +32(0)27766211 dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +361 888 53 00 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@ msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: +40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224 msd_lv@merck.com.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Ova Uputa o lijeku je dostupna na svim EU/EEA jezicima na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove.

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

CRIXIVAN 400 mg tvrde kapsule indinavir

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte

dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je CRIXIVAN i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati CRIXIVAN

3.Kako uzimati CRIXIVAN

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati CRIXIVAN

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je CRIXIVAN i za što se koristi

Što je CRIXIVAN

CRIXIVAN sadrži tvar koja se zove indinavir. Pripada skupini lijekova koji se zovu ‘inhibitori proteaze’.

Za što se koristi CRIXIVAN

CRIXIVAN se koristi za liječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije (HIV) u odraslih. CRIXIVAN se primjenjuje istodobno s drugim lijekovima za HIV (antiretrovirusnim lijekovima). To se naziva kombiniranim antiretrovirusnim liječenjem.

Primjer drugog lijeka koji biste mogli dobivati istodobno s lijekom CRIXIVAN je ritonavir.

Kako djeluje CRIXIVAN

CRIXIVAN liječi HIV infekciju i pomaže smanjiti broj HIV čestica u krvi.

CRIXIVAN pomaže:

smanjiti rizik da dobijete bolesti povezane s HIV-om

smanjiti količinu HIV-a u tijelu (‘virusno opterećenje’)

povećati broj CD4 (T) stanica. CD4 stanice su važan dio Vašeg imunološkog sustava. Glavna

uloga imunološkog sustava je da Vas zaštiti od infekcija.

CRIXIVAN to možda neće učiniti u svih bolesnika. Liječnik će pratiti kako ovaj lijek djeluje na Vas.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati CRIXIVAN

Nemojte uzimati CRIXIVAN:

ako ste alergični na indinavir ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

-rifampicin - antibiotik koji se koristi za liječenje infekcija

-cisaprid - koristi se za tegobe sa crijevima

-amiodaron - koristi se za tegobe sa srčanim ritmom

-pimozid - koristi se za neke tegobe s psihičkim zdravljem

-lovastatin ili simvastatin - koriste se za snižavanje kolesterola

-gospinu travu (Hypericum perforatum) - biljni lijek koji se koristi za depresiju

-ergot tartramin (s kofeinom ili bez njega) - koristi se za migrenu

-astemizol ili terfenadin - antihistaminici koji se koriste za liječenje peludne groznice i drugih alergija

-kvetiapin – koristi se za liječenje psihičkih bolesti poput shizofrenije, bipolarnog poremećaja te velikog depresivnog poremećaja

-alprazolam, triazolam i midazolam (kroz usta) – koriste se za umirenje ili da lakše zaspete

Nemojte uzimati CRIXIVAN ako se nešto od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN.

Nadalje, kada se CRIXIVAN primjenjuje istodobno s ritonavirom:

Nemojte uzimati ni CRIXIVAN niti ritonavir:

ako imate tegoba s jetrom

ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

-fusidatnu kiselinu - antibiotik koji se koristi za liječenje infekcija

-piroksikam - koristi se za artritis

-alfuzosin - koristi se za tegobe s prostatom

-bepridil - koristi se za bol u prsima (anginu)

-klozapin - koristi se za neke tegobe s psihičkim zdravljem

-petidin ili propoksifen - koriste se za ublažavanje boli

-estazolam ili flurazepam – koriste se da lakše zaspete

-klorazepat ili diazepam - koriste se za umirenje

-enkainid, flekanid, propafenon ili kinidin - koriste se za tegobe s nepravilnim otkucajima srca.

Nemojte uzimati ni CRIXIVAN niti ritonavir ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN ako ste imali ili imate nešto od sljedećega:

alergije

tegobe s bubrezima (uključujući upalu bubrega, bubrežne kamence ili bol u leđima koja može, ali

ine mora biti praćena krvlju u mokraći)

‘hemofiliju’ – CRIXIVAN može povećati sklonost krvarenju. Ako primijetite krvarenje ili osjećate slabost, odmah se obratite svom liječniku.

tegobe s jetrom – osobe s ‘kroničnim hepatitisom B ili C’ ili ‘cirozom’ koje se liječe ‘antiretrovirusnim’ lijekovima sklonije su razvoju ozbiljnih i potencijalno smrtonosnih jetrenih nuspojava kod primjene ovog lijeka. Možda ćete morati napraviti krvne pretrage kako bi se provjerio rad jetre.

jaku bol, osjetljivost ili slabost mišića – pojava ovih simptoma je vjerojatnija ako uzimate lijekove za snižavanje kolesterola koji se nazivaju ‘statinima’ (poput simvastatina). U rijetkim slučajevima te mišićne tegobe mogu biti ozbiljne (rabdomioliza). Što prije obavijestite liječnika ako osjetite jaku bol ili slabost u mišićima.

znakove infekcije – možda se radi o ranijoj infekciji koja se ponovno javlja ubrzo nakon početka liječenja HIV infekcije. Do toga može doći jer je tijelo u stanju ponovno se početi boriti protiv infekcija. To se javlja u nekih osoba s uznapredovalom HIV infekcijom (AIDS-om) koji su i ranije

imali infekcije povezane s HIV-om. Ako primijetite bilo koji simptom infekcije, odmah obavijestite svog liječnika.

autoimuni poremećaji (stanje koje se javlja kada imunološki sustav napada zdravo tkivo u tijelu) mogu se javiti nakon što počnete uzimati lijekove za liječenje HIV infekcije. Autoimuni poremećaji mogu se javiti više mjeseci nakon početka liječenja.Primijetite li bilo koji simptom infekcije ili druge simptome poput slabosti mišića, slabosti koja počinje u šakama i stopalima i podiže se prema trupu tijela, osjećaj lupanja srca, nevoljno drhtanje ili hiperaktivnost, molimo odmah o tome obavijestite svog liječnika radi potrebnog liječenja.

tegobe s kostima – znakovi uključuju ukočene zglobove, bolove posebno u kuku te otežano kretanje. Ako primijetite neke od tih simptoma, obavijestite svog liječnika. Ove tegobe mogu biti povezane s bolešću kostiju koja se zove ‘osteonekroza’(dolazi do propadanja kostiju zbog prestanka opskrbe kosti krvlju), a može se pojaviti više mjeseci ili godina nakon početka liječenja HIV infekcije. Vjerojatnost da ćete imati tegoba s kostima veća je ako:

-pijete alkohol

-imate visok indeks tjelesne mase

-imate vrlo oslabljen imunološki sustav

-uzimate kortikosteroide istodobno s lijekom CRIXIVAN

-dugotrajno primate kombinirano antiretrovirusno liječenje.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN.

Djeca i adolescenti

CRIXIVAN se ne preporučuje za djecu mlađu od 18 godina.

Drugi lijekovi i CRIXIVAN

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta, uključujući i biljne lijekove.

CRIXIVAN može utjecati na način djelovanja nekih drugih lijekova. Isto tako neki drugi lijekovi mogu utjecati na način djelovanja lijeka CRIXIVAN.

Ritonavir

Ritonavir se koristi kako bi se povećala razina lijeka CRIXIVAN u krvi ili, manje često a onda u višim dozama, za liječenje HIV infekcije. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako ćete uzimati i CRIXIVAN i ritonavir. Također pročitajte Uputu o lijeku za ritonavir.

Molimo pročitajte odjeljke ‘Nemojte uzimati CRIXIVAN’ i ‘Nemojte uzimati CRIXIVAN niti ritonavir’ u dijelu 2 u kojima ćete pronaći važan popis lijekova koje ne smijete kombinirati s lijekom CRIXIVAN. Nemojte uzimati CRIXIVAN ako uzimate ili ste nedavno uzeli neke od tih lijekova. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN.

Nadalje, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN ako uzimate neki od sljedećih lijekova jer će liječnik možda htjeti prilagoditi dozu Vaših lijekova:

teofilin - koristi se za astmu

varfarin - koristi se za razrjeđivanje krvi

morfij, fentanil - koriste se za ublažavanje boli

buspiron - koristi se za umirenje

flukonazol - koristi se za gljivične infekcije

venlafaksin, trazodon - koriste se za depresiju

takrolimus, ciklosporin – uglavnom se koriste nakon transplatacije organa

delavirdin, efavirenz, nevirapin - koriste se za HIV infekciju

amprenavir, sakvinavir, atazanavir - koriste se za HIV infekciju

sildenafil, vardenafil, tadalafil - koriste se za impotenciju

deksametazon - koristi se za zaustavljanje oticanja (upale)

itrakonazol, ketokonazol - koriste se za liječenje gljivičnih infekcija

atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin - koriste se za snižavanje kolesterola

feksofenadin, loratadin - antihistaminici koji se koriste za peludnu groznicu i druga alergijska stanja

oralni kontraceptivi (‘pilule’) koje sadrže noretindron ili etinilestradiol

fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, divalproeks, lamotrigin - lijekovi za liječenje napadaja (epilepsije)

midazolam (u injekciji) - koristi se za akutne napadaje i za uspavljivanje bolesnika prije nekih medicinskih zahvata

amlodipin, felodipin, nifedipin, nikardipin, digoksin, diltiazem - koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka i nekih srčanih tegoba

kvetiapin – koristi se za liječenje psihičkih bolesti poput shizofrenije, bipolarnog poremećaja te velikog depresivnog poremećaja.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete CRIXIVAN.

CRIXIVAN s hranom i pićem

Pročitajte dio 3 u nastavku za informacije o tome kako uzimati CRIXIVAN. Međutim, osobito je važno da:

ne uzimate CRIXIVAN s hranom koja je bogata kalorijama, mastima i proteinima. Naime, takva hrana tijelu onemogućuje da preuzme dovoljnu količinu lijeka CRIXIVAN i stoga lijek neće djelovati dovoljno dobro.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, uzmite CRIXIVAN samo ako Vaš liječnik odluči da je to neophodno. Nije poznato je li CRIXIVAN štetan za nerođeno dijete kad ga uzimaju trudnice.

Preporučuje se da žene zaražene HIV-om ne doje. Time se sprječava prijenos HIV-a s majke na dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom liječenja lijekom CRIXIVAN prijavljeni su omaglica i zamagljen vid. Ako se to dogodi, nemojte voziti ni rukovati strojevima.

Druge stvari koje morate znati

CRIXIVAN neće izliječiti HIV infekciju. I dalje možete dobiti infekcije ili druge bolesti povezane s HIV-om. Stoga morate nastaviti odlaziti k liječniku dok uzimate CRIXIVAN.

HIV se prenosi zaraženom krvlju ili spolnim kontaktom s osobom zaraženom HIV-om. HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prijenosa manji zbog učinkovite antiretrovirusne terapije. Razgovarajte sa svojim liječnikom o mjerama opreza koje morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe.

CRIXIVAN sadrži laktozu

Ovaj lijek sadrži laktozu (jednu vrstu šećera). Ako Vam je liječnik rekao da ne možete podnijeti ili probaviti neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovoga lijeka.

3. Kako uzimati CRIXIVAN

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Preporučena doza lijeka CRIXIVAN je:

dvije kapsule od 400 mg (800 mg) – triput na dan (svakih 8 sati).

To znači da ćete svaki dan uzeti ukupno šest kapsula od 400 mg (2400 mg).

Obično uzimate manje lijeka CRIXIVAN ako uzimate i ritonavir. Preporučene doze su:

CRIXIVAN - jedna kapsula od 400 mg (400 mg) – dvaput na dan.

To znači da ćete svaki dan uzeti ukupno dvije kapsule od 400 mg (800 mg).

ritonavir - 100 mg – dvaput na dan.

Uzimanje lijeka

Ovaj lijek uzimajte kroz usta.

Kapsule progutajte cijele s vodom, obranim ili nemasnim mlijekom, sokom, čajem ili kavom.

Kapsule nemojte drobiti niti žvakati.

Važno je da odrasli piju najmanje 1,5 litara tekućine svakoga dana dok uzimaju CRIXIVAN. Time će se umanjiti rizik od stvaranja bubrežnih kamenaca.

Nemojte uzimati CRIXIVAN s hranom koja je bogata kalorijama, mastima i bjelančevinama. Naime, takva hrana tijelu onemogućuje da preuzme dovoljnu količinu lijeka CRIXIVAN i stoga lijek neće djelovati dovoljno dobro.

Kada uzeti lijek

Lijek treba uzeti 1 sat prije ili 2 sata nakon obroka.

Ako ga ne možete uzeti bez hrane, uzmite CRIXIVAN s laganim obrokom siromašnim mastima. To može biti prepečenac s marmeladom ili kukuruzne pahuljice s obranim ili nemasnim mlijekom i šećerom.

Ako uzimate i ritonavir, CRIXIVAN možete uzeti u bilo koje doba dana, s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više lijeka CRIXIVAN nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka CRIXIVAN nego što ste trebali, obratite se liječniku što je prije moguće. Može se javiti sljedeće:

mučnina

povraćanje

proljev

bol u leđima

krv u mokraći.

Ako ste zaboravili uzeti CRIXIVAN

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako ste propustili dozu, nemojte je nadoknađivati kasnije tijekom dana. Jednostavno nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati CRIXIVAN

Važno je da CRIXIVAN uzimate točno onako kako Vam je rekao liječnik - on ili ona će Vam reći koliko dugo morate uzimati lijek.

Nemojte prestati uzimati CRIXIVAN bez savjetovanja s liječnikom.

Naime, smanjenje ili propuštanje doze povećava vjerojatnost da će HIV razviti otpornost na CRIXIVAN.

Ako se to dogodi, liječenje više neće biti djelotvorno.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Tijekom terapije HIV-a moguće je povećanje tjelesne težine i povišenje razina lipida i glukoze u krvi. To je djelomično povezano s poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi katkad povezano i s lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš liječnik će obaviti provjeru tih promjena.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Bolesnici koji uzimaju CRIXIVAN prijavili su sljedeće nuspojave:

Odmah se javite svom liječniku ako se pojavi neka od sljedećih ozbiljnih nuspojava - možda će Vam biti potrebno hitno liječenje:

alergijske reakcije - znakovi uključuju svrbež kože, crvenilo kože, koprivnjaču, oticanje lica, usana, jezika ili grla i otežano disanje. Nije poznato koliko često se to može dogoditi (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka), ali reakcija ponekad može biti ozbiljna i izazvati šok.

Postoje i druge nuspojave koje se mogu javiti kod uzimanja ovog lijeka, poput pojačanog krvarenja u bolesnika s hemofilijom, tegoba s mišićima, znakova infekcije i tegoba s kostima. Molimo pogledajte ‘Upozorenja i mjere opreza’ iznad u dijelu 2.

Dodatne nuspojave uključuju:

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 osoba)

glavobolja

svrbež ili suha koža

mučnina

povraćanje

promjena osjeta okusa

probavne tegobe ili proljev

bol u trbuhu ili oticanje trbuha

omaglica, slabost ili umor.

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba)

vjetrovi

svrbež

suha usta

vraćanje kiseline iz želuca

bol u mišićima

bol pri mokrenju

poteškoće s uspavljivanjem

utrnulost ili neuobičajen osjet na koži.

Nakon stavljanja lijeka u promet prijavljene su i sljedeće nuspojave. Nije poznato koliko se često javljaju:

gubitak kose

upala gušterače

teške kožne reakcije

tamnija boja kože

utrnulost usta

nizak broj crvenih krvnih stanica

urasli nokti na nožnim prstima, s infekcijom ili bez nje

tegobe s jetrom, poput upale ili zatajenja jetre

tegobe s bubrezima, poput infekcije bubrega, pogoršanja ili gubitka funkcije bubrega

bol i poteškoće pri pomicanju ramena.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati CRIXIVAN

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici ili kutiji iza oznake ‘Rok valjanosti’. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenoga mjeseca.

Čuvajte CRIXIVAN u originalnoj bočici, a bočicu čuvajte čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage. Bočica sadrži spremnike sa sredstvom za sušenje koji moraju ostati u bočici.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što CRIXIVAN sadrži

Djelatna tvar je indinavir. Jedna tvrda kapsula sadrži 400 mg indinavira u obliku indinavirsulfata.

Drugi sastojci su bezvodna laktoza, magnezijev stearat, želatina i titanijev dioksid (E171).

Oznaka na kapsuli otisnuta je tintom za označavanje koja sadrži titanijev dioksid (E171), boju indigo karmin (E132) i željezov oksid (E172).

Kako CRIXIVAN izgleda i sadržaj pakiranja

CRIXIVAN 400 mg tvrde kapsule dolaze u bočici od polietilena visoke gustoće s polipropilenskim zatvaračem i zaštitnom folijom koja sadrži 90 ili 180 kapsula. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Kapsule su poluprozirne bijele, s oznakom ‘CRIXIVAN ™ 400 mg’ zelene boje.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja: Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, Postbus 581, 2003 PC Haarlem, Nizozemska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: +361 888 53 00

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: +45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@ msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

România

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 385 1 6611 333

Tel: +40 21 529 29 00

croatia_info@merck.com

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Ιtalia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224 msd_lv@merck.com.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Ova Uputa o lijeku je dostupna na svim EU/EEA jezicima na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept