Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cubicin (daptomycin) – Označavanje - J01XX09

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCubicin
ATK šifraJ01XX09
Tvardaptomycin
ProizvođačMerck Sharp

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA 1 BOČICU

KUTIJA ZA 5 BOČICA

1.NAZIV LIJEKA

Cubicin 350 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju daptomicin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka bočica sadrži 350 mg daptomicina.

Jedan ml nakon rekonstitucije sa 7 ml otopine natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9%) sadrži 50 mg daptomicina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev hidroksid

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica

5 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

U venu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku radi uputa za rekonstituciju.

Kod primjene u obliku injekcije, rekonstituirati samo s 0,9% natrijevim kloridom.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Za rok valjanosti rekonstituiranog lijeka pročitajte Uputu o lijeku.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/328/001

1 bočica

EU/1/05/328/003

5 bočica

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Cubicin 350 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju daptomicin

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Kod primjene injekcijom rekonstituirati samo s 0,9% natrijevim kloridom.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

350 mg

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA 1 BOČICU

KUTIJA ZA 5 BOČICA

1. NAZIV LIJEKA

Cubicin 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju daptomicin

2.NAVOĐENJE DLELATNE/IH TVARI

Svaka bočica sadrži 500 mg daptomicina.

Jedan ml nakon rekonstitucije s 10 ml otopine natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9%) sadrži 50 mg daptomicina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

natrijev hidroksid

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 bočica

5 bočica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

U venu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku radi uputa za rekonstituciju.

Kod primjene u obliku injekcije, rekonstituirati samo s 0,9% natrijevim kloridom.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Za rok valjanosti rekonstituiranog lijeka pročitajte Uputu o lijeku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/05/328/002

1 bočica

EU/1/05/328/004

5 bočica

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Cubicin 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju daptomicin

i.v.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Kod primjene injekcijom rekonstituirati samo s 0,9% natrijevim kloridom.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

500 mg

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept