Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cyanokit (hydroxocobalamin) – Označavanje - V03AB33

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCyanokit
ATK šifraV03AB33
Tvarhydroxocobalamin
ProizvođačSERB SA

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Cyanokit 2,5 g prašak za otopinu za infuziju hidroksokobalamin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 2,5 g hidroksokobalamina. Nakon rekonstitucije sa 100 mL otapala, jedan mL pripremljene otopine sadrži 25 mg hidroksokobalamina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: kloridna kiselina (za podešavanje pH).

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za infuziju

Dvije bočice.

Dva uređaja za prijenos.

Jedan set za intravensku infuziju.

Jedan kratki kateter za primjenu kod djece.

Ovaj komplet ne sadrži otapalo.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Pročitajte Uputu o lijeku za uvjete čuvanja u ambulantnoj primjeni

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/420/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Cyanokit 2,5 g prašak za otopinu za infuziju hidroksokobalamin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 2,5 g hidroksokobalamina. Nakon rekonstitucije sa 100 mL otapala, jedan mL pripremljene otopine sadrži 25 mg hidroksokobalamina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: kloridna kiselina (za podešavanje pH).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za infuziju

Jedna bočica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/420/001

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA

Cyanokit 2,5 g prašak za otopinu za infuziju hidroksokobalamin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 2,5 g hidroksokobalamina. Nakon rekonstitucije sa 100 mL otapala, jedan mL pripremljene otopine sadrži 25 mg hidroksokobalamina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: kloridna kiselina (za podešavanje pH).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za infuziju koji sadrži 2,5 g hidroksokobalamina.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/420/001

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

INFORMATIVNA NALJEPNICA ZA LIJEČNIKE I ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

„Mora se priložiti u bolesnikov zdravstveni karton: Ovaj bolesnik je primio Cyanokit.

Cyanokit može interferirati s procjenom opeklina (crveno obojenje kože) i laboratorijskim testovima te može uzrokovati prestanak rada uređaja za hemodijalizu (vidjeti Sažetak opisa svojstava lijeka).“

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

Cyanokit 5 g prašak za otopinu za infuziju hidroksokobalamin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Bočica sadrži 5 g hidroksokobalamina. Nakon rekonstitucije sa 200 mL otapala, jedan mL pripremljene otopine sadrži 25 mg hidroksokobalamina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: kloridna kiselina (za podešavanje pH).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za infuziju.

Jedna bočica.

Jedan uređaj za prijenos.

Jedan set za intravensku infuziju.

Jedan kratki kateter za primjenu kod djece.

Ovaj komplet ne sadrži otapalo.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Pročitajte Uputu o lijeku za uvjete čuvanja u ambulantnoj primjeni

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/420/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Cyanokit 5 g prašak za otopinu za infuziju hidroksokobalamin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Bočica sadrži 5 g hidroksokobalamina. Nakon rekonstitucije s 200 ml otapala, jedan ml pripremljene otopine sadrži 25 mg hidroksokobalamina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: kloridna kiselina (za podešavanje pH).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za infuziju

Jedna bočica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/420/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA

Cyanokit 5 g prašak za otopinu za infuziju hidroksokobalamin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Bočica sadrži 5 g hidroksokobalamina. Nakon rekonstitucije s 200 mL otapala, jedan mL pripremljene otopine sadrži 25 mg hidroksokobalamina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: kloridna kiselina (za podešavanje pH).

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za infuziju koji sadrži 5 g hidroksokobalamina.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

U venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Belgija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/420/002

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

INFORMATIVNA NALJEPNICA ZA LIJEČNIKE I ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

„Mora se priložiti u bolesnikov zdravstveni karton: Ovaj bolesnik je primio Cyanokit.

Cyanokit može interferirati s procjenom opeklina (crveno obojenje kože) i laboratorijskim testovima te može uzrokovati prestanak rada uređaja za hemodijalizu (vidjeti Sažetak opisa svojstava lijeka).“

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept