Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadane (betaine anhydrous) – Uputa o lijeku - A16AA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCystadane
ATK šifraA16AA06
Tvarbetaine anhydrous
ProizvođačOrphan Europe S.A.R.L.

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Cystadane 1 g oralni prašak bezvodni betain

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Cystadane i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Cystadane

3.Kako uzimati Cystadane

4.Moguće nuspojave

5Kako čuvati Cystadane

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Cystadane i za što se koristi

Cystadane sadrži bezvodni betain, koji se koristi kao dodatno liječenje homocistinurije, nasljedne (genetske) bolesti u kojoj se u organizmu aminokiselina metionin ne može do kraja razgraditi.

Metionin je prisutan u bjelančevinama hrane (npr. mesu, ribi, mlijeku, siru, jajima). Metionin se pretvara u homocistein koji se zatim tijekom probave normalno pretvara u cistein. Homocistinurija je bolest uzrokovana nakupljanjem homocisteina koji se ne pretvara u cistein te je karakterizirana stvaranjem krvnih ugrušaka u venama, slabljenjem kostiju i poremećajima kostiju i očne leće. Primjena Cystadanea zajedno s drugim pripravcima kao što su vitamin B6, vitamin B12, folatna kiselina, uz specifičan režim prehrane, ima za cilj sniziti povišenu razinu homocisteina u Vašem tijelu.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Cystadane

Nemojte uzimati Cystadane

Ako ste alergični na bezvodni betain.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Cystadane.

Ako uočite nuspojave poput glavobolje, povraćanja ili promjene u svom vidu i imate podtip homocistinurije zvani CBS (nedostatak cistation beta sintaze), obratite se odmah svom liječniku jer to mogu biti znakovi oticanja mozga (cerebralnog edema).U tom će slučaju liječnik pratiti razinu metionina u Vašem tijelu te će Vas pitati o prehrani. Možda će trebati prekinuti Vaše liječenje Cystadaneom.

Ako se liječite Cystadaneom i mješavinom aminokiselina te istodobno trebate uzeti i druge lijekove, napravite pauzu od 30 minuta između primjene Cystadanea i drugih lijekova (pogledajte dio “Drugi lijekovi i Cystadane”).

Drugi lijekovi i Cystadane

Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Molimo obavijestite svog liječnika ako uzimate mješavinu aminokiselina ili lijekove kao što

su vigabatrin ili analozi GABA-e (lijekovi koji se koriste za liječenje epilepsije), jer bi oni mogli utjecati na liječenje Cystadaneom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Liječnik će odlučiti možete li ovaj lijek koristiti tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Cystadane ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3.Kako uzimati Cystadane

Primjenu ovog lijeka će nadzirati liječnik iskusan u liječenju bolesnika s homocistinurijom.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza za djecu i odrasle je 100 mg/kg na dan, podijeljeno u dvije doze na dan. Nekim su bolesnicima potrebne doze veće od 200 mg/kg na dan kako bi se postigli terapijski ciljevi. Vaš liječnik može prilagoditi dozu ovisno o Vašim laboratorijskim vrijednostima.

Trebati ćete stoga redovite pretrage krvi da se odredi ispravna dnevna doza.

Cystadane treba primijeniti kroz usta.

Da bi se izmjerila doza:

lagano protresite bocu prije otvaranja

uzmite odgovarajuću mjernu žličicu:

mala zelena žličica mjeri 100 mg bezvodnog praška betaina;

srednja plava žličica mjeri 150 mg bezvodnog praška betaina;

velika ružičasta žlica mjeri 1 g bezvodnog praška betaina.

uzmite vrhom punu žlicu praška iz boce

bazom noža poravnajte razinu praška s rubom žličice

količina praška koji je ostao u žličici odgovara mjeri žličice

uzmite odgovarajući broj vrhom punih žlica praška iz boce

Izmjerenu količinu praška promiješajte s vodom, sokom, mlijekom, adaptiranim mlijekom ili hranom dok se potpuno ne rastopi i odmah progutajte.

Ako uzmete više Cystadanea nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete previše Cystadanea, odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Ako ste zaboravili uzeti Cystadane

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako zaboravite uzeti dozu, uzmite ju čim se sjetite i nastavite sa sljedećom dozom prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati Cystadane

Nemojte prestati s liječenjm bez savjetovanja sa svojim liječnikom. Prije prestajanja kontaktirajte svog liječnika ili ljekarnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti u svakoga.

Najčešća nuspojava tijekom uzimanja Cystadanea, koja se javlja u više od 1 na 10 osoba (učestalost je vrlo često), je povišena razina metionina u krvi.

Razina metionina može biti povezana s oticanjem mozga (cerebralnim edemom), što se može javiti u do 1 na 100 ljudi (učestalost manje često). Ako Vam se pojave jutarnje glavobolje s povraćanjem i/ili poremećaj vida, odmah obavijestite svog liječnika (navedene nuspojave mogu biti znakovi oticanja mozga).

Gastrointestinalni poremećaji poput proljeva, mučnine, povraćanja, nelagode u želucu i upale jezika mogu se javiti manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 ljudi).

Druge manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 ljudi) mogu uključivati smanjeni apetit (anoreksiju), uznemirenost, razdražljivost, ispadanje kose, koprivnjaču, promjenu mirisa kože, nemogućnost kontrole mokrenja (urinarnu inkontinenciju).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Cystadane

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na boci i kutiji iza oznake ”Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

Nakon prvog otvaranja boce, lijek treba upotrijebiti unutar 3 mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Cystadane sadrži

-Djelatna tvar je bezvodni betain. 1 g oralnog praška sadrži 1 g bezvodnog betaina.

-Nema pomoćnih tvari.

Kako Cystadane izgleda i sadržaj pakiranja

Cystadane je bijeli kristalinični sipki prašak. Dostupan je u bocama sa zatvaračem sigurnim za djecu. Svaka boca sadržava 180 g praška. Svaka kutija sadržava jednu bocu i tri mjerne žličice.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du General de Gaulle F-92 800 Puteaux

Francuska

Proizvođač

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francuska

ili

Orphan Europe SARL Eco River Parc

30, rue des Peupliers F-92000 Nanterre Francuska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

Orphan Europe Benelux

Orphan Europe AB

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Tel: + 46 8 545 80 230

 

Švedija

България

Luxembourg/Luxemburg

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Benelux

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Франция

Belgique/Belgien

Česká republika

Magyarország

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Franciaország

Danmark

Malta

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Tlf : +46 8 545 80 230

Tel: +33 1 47 73 64 58

Sverige

Franza

Deutschland

Nederland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Orphan Europe Benelux

Tel: +49 731 140 554 0

Tel: +32 2 46101 36

 

België

Eesti

Norge

Orphan Europe AB

Orphan Europe AB

Tel: + 46 8 545 80 230

Tlf : +46 8 545 80 230

Rootsi

Sverige

Ελλάδα

Österreich

Orphan Europe SARL

Orphan Europe (Germany) GmbH

Τηλ: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +49 731 140 554 0

Γαλλία

Deutschland

España

Polska

Orphan Europe, S.L.U.

Orphan Europe SARL

Tel: + 34 91 659 28 90

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

 

Francja

France

Portugal

Orphan Europe SARL

Orphan Europe Portugal Lda.

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

România

Orphan Europe SARL

Orphan Europe SARL

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

Franţa

Ireland

Slovenija

Orphan Europe (UK) Ltd.

Orphan Europe SARL

United Kingdom

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Tel: +44 1491 414333

Francija

Ísland

Slovenská republika

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Simi:+46 8 545 80 230

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Svíþjóð

Francúzsko

Italia

Suomi/Finland

Orphan Europe (Italy) Srl

Orphan Europe AB

Tel: +39 02 487 87 173

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

 

Sverige

Κύπρος

Sverige

Orphan Europe SARL

Orphan Europe AB

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Tel : +46 8 545 80 230

Γαλλία

 

Latvija

United Kingdom

Orphan Europe AB

Orphan Europe (UK) Ltd.

Tel: + 46 8 545 80 230

Tel: +44 (0)1491 414333

Zviedrija

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu/. Tamo se također nalaze poveznice na druge internetske stranice o rijetkim bolestima i liječenju istih.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept