Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystagon (mercaptamine bitartrate) – Označavanje - A16AA04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCystagon
ATK šifraA16AA04
Tvarmercaptamine bitartrate
ProizvođačOrphan Europe S.A.R.L.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

VANJSKA KARTONSKA KUTIJA CYSTAGON 50 mg x 100 tvrdih kapsula VANJSKA KARTONSKA KUTIJA CYSTAGON 50 mg x 500 tvrdih kapsula

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

CYSTAGON 50 mg tvrde kapsule cisteamin

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 50 mg cisteamina (u obliku merkaptaminditartarata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

100 tvrdih kapsula (sa sredstvom za sušenje u bočici)

500 tvrdih kapsula (sa sredstvom za sušenje u bočici)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (UKOLIKO JE POTREBNO)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {mjesec/godina}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/039/001 – 100 tvrdih kapsula

EU/1/97/039/002 – 500 tvrdih kapsula

13.BROJ SERIJE

Serija {broj}

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Cystagon 50 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

VANJSKA KARTONSKA KUTIJA CYSTAGON 150 mg x 100 tvrdih kapsula VANJSKA KARTONSKA KUTIJA CYSTAGON 150 mg x 500 tvrdih kapsula

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

CYSTAGON 150 mg tvrde kapsule cisteamin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 150 mg cisteamina (u obliku merkaptaminditartarata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

100 tvrdih kapsula (sa sredstvom za sušenje u bočici)

500 tvrdih kapsula (sa sredstvom za sušenje u bočici)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (UKOLIKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {mjesec/godina}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/039/003 – 100 tvrdih kapsula

EU/1/97/039/004 – 500 tvrdih kapsula

13. BROJ SERIJE

Serija {broj}

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Cystagon 150 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA BOČICI CYSTAGON 50 mg x 100 tvrdih kapsula NALJEPNICA NA BOČICI CYSTAGON 50 mg x 500 tvrdih kapsula

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

CYSTAGON 50 mg tvrde kapsule cisteamin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 50 mg cisteamina (u obliku merkaptaminditartarata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

100 tvrdih kapsula (sa sredstvom za sušenje u bočici)

500 tvrdih kapsula (sa sredstvom za sušenje u bočici)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (UKOLIKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {mjesec/godina}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/039/001 – 100 tvrdih kapsula

EU/1/97/039/002 – 500 tvrdih kapsula

13. BROJ SERIJE

Serija {broj}

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKOVANJU

NALJEPNICA NA BOČICI CYSTAGON 150 mg x 100 tvrdih kapsula NALJEPNICA NA BOČICI CYSTAGON 150 mg x 500 tvrdih kapsula

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

CYSTAGON 150 mg tvrde kapsule cisteamin

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Svaka tvrda kapsula sadrži 150 mg cisteamina (u obliku merkaptaminditartarata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

100 tvrdih kapsula (sa sredstvom za sušenje u bočici)

500 tvrdih kapsula (sa sredstvom za sušenje u bočici)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I

POGLEDA DJECE

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (UKOLIKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {mjesec/godina}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Spremnik čuvati čvrsto zatvoren radi zaštite od svjetlosti i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/97/039/003 – 100 tvrdih kapsula

EU/1/97/039/004 – 500 tvrdih kapsula

13. BROJ SERIJE

Serija {broj}

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept