Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystagon (mercaptamine bitartrate) – Uputa o lijeku - A16AA04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCystagon
ATK šifraA16AA04
Tvarmercaptamine bitartrate
ProizvođačOrphan Europe S.A.R.L.

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA

CYSTAGON 50 mg tvrde kapsule CYSTAGON 150 mg tvrde kapsule cisteaminditartarat (merkaptaminditartarat)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

-Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

1.Što je CYSTAGON i za što se koristi

2.Prije nego počnete primjenjivati CYSTAGON

3.Kako primjenjivati CYSTAGON

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati CYSTAGON

6.Dodatne informacije

1.ŠTO JE CYSTAGON I ZA ŠTO SE KORISTI

Cistinoza je metabolička bolest zvana 'nefropatska cistinoza' koju karakterizira ab normaln nakupljanje aminokiseline cistina u raznim tjelesnim organima poput bubrega, oka, mišića, gušterače i mozga. Nagomilani cistin dovodi do oštećenja bubrega i izlučivanja prekomjernih količina glukoze, proteina i elektrolita. Različiti su organi zahvaćeni u različitoj dobi.

CYSTAGON se propisuje za liječenje ovog rijetkog nasljednog poremećaja. CYSTAGON je l ijek koji reagira s cistinom da bi smanjio njegovu razinu unutar stanica.

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI CYSTAGON

Nemojte primjenjivati CYSTAGON

-ako ste Vi ili Vaše dijete alergični (preosjetljivi) na cisteaminditartrat ili penicilamin ili bilo koji drugi sastojak lijeka Cystagon.

-ako ste trudni, ovo je osobito važno tijekom prvog tromjesečja

-ako dojite.

Budite posebno oprezni s CYSTAGONom

-Kada je mjerenjem cistina u leukocitima kod Vas ili Vašeg djeteta potvrđen poremećaj, liječenje Cystagonom mora se započeti što je ranije moguće.

-Kod djece liječene visokim dozama različitih preparata cisteamina zabilježeno je nekoliko slučajeva kožnih lezija na laktovima nalik na male tvrde kvrge. Ove su lezije bile povezane sa strijama na koži i lezijama kostiju poput prijeloma i deformiteta kostiju te s povećanom elastičnosti zglobova.

Vaš liječnik može zahtijevati redoviti fizikalni i rendgenski pregled kože i kostiju radi kontrole učinaka ovog lijeka. Preporuča se samopregled Vaše kože ili kože Vašeg djeteta. Ukoliko se pojave bi lo k akve a bnormalnosti k ože i li k ostiju, m olimo V as da odm ah obavijestite svojeg liječnika.

-Vaš liječnik može zahtijevati redovitu kontrolu krvne slike.

-Nije se pokazalo da CYSTAGON sprečava nakupljanje kristala cistina u oku. Kada se očna otopina koristi za ovu svrhu, njeno korištenje treba nastaviti.

-Za razliku od fosfocisteamina, druge djelatne tvari bliske cisteaminditartratu, CYSTAGON ne sadrži fosfat. Možda već primate nadomjestke fosfata te će njihovu dozu možda trebati promijeniti kada se CYSTAGON zamijeni fosfocisteaminom.

-Da bi se izbjegao rizik slučajnog udisanja u pluća, kapsule se ne smiju davati djeci mlađoj od približno 6 godina.

Primjena drugih lijekova

Molimo obavijestite svog liječnika ili lj ekarnika u koliko u zimate ili s te n edavno u zimalibilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Uzimanje hrane i pića s CYSTAGONom

Za djecu mlađu od šest godina, tvrde kapsule mogu se otvoriti i n jihov sadržaj posuti po hr ani(npr. mlijeku, k rumpirima i li na mirnicama na ba zi škroba) ili p omiješati u f ormulu. Nemojte st avljati u kisela pića, npr. sok od naranče. Posavjetujte se sa svojim liječnikom radi detaljnih uputa.

Trudnoća

Ne smijete koristiti CYSTAGON ako ste trudni. Molimo Vas da se posavjetujete sa svojim liječnikom ukoliko planirate trudnoću.

Dojenje

CYSTAGON se ne smije koristiti tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

CYSTAGON može dovesti do pospanosti. Prilikom započinjanja terapije, Vi i Vaše dijete ne biste se trebali upuštati u potencijalno opasne aktivnosti sve dok nisu dobro poznati učinci lijeka.

3.KAKO PRIMJENJIVATI CYSTAGON

Uvijek p rimjenite CYSTAGON točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili liječnik Vašeg djeteta. Provjerite s Vašim liječnikom ukoliko niste sigurni.

Doza lijeka CYSTAGON propisana Vama ili Vašem djetetu ovisit će o dobi i tjelesnoj težini Vas ili Vašeg djeteta.

Za djecu do 12 godina, doza će se temeljiti na veličini tijela (površini) te će uobičajena doza biti 1,30 g/m2 tjelesne površine na dan.

Kod bolesnika starijih od 12 godina te s više od 50 kg tjelesne težine, uobičajena doza je 2g/dan. U nijednom slučaju doza ne smije prelaziti 1,95 g/m2/dan.

CYSTAGON treba uzimati ili davati samo na usta i točno kako Vam je Vaš liječnik ili liječnik Vašeg djeteta odredio. Da bi CYSTAGON pravilno djelovao, morate slijediti sljedeće upute:

-Točno slijedite upute Vašeg liječnika. Nemojte povećavati ili smanjivati količinu lijeka bez odobrenja Vašeg liječnika.

-Tvrde kapsule ne smiju se davati djeci mlađoj od šest godina jer ih ona možda neće biti sposobna progutati te se mogu ugušiti. Za djecu mlađu od šest godina starosti, tvrda se kapsula može otvoriti i sadržaj posuti po hrani (npr. mlijeku, krumpirima ili namirnicama na bazi škroba) ili pomiješati u formulu. Nemojte stavljati u kisela pića, npr. sok od naranče. Posavjetujte se sa svojim liječnikom radi detaljnih uputa.

-Liječenje Vas ili Vašeg djeteta može uključivati, uz CYSTAGON, jedan ili više nadomjestaka koji zamjenjuju važne elektrolite izgubljene bubrezima. Važno je da uzimate ili dajete ove nadomjestke točno prema uputama. Ukoliko propustite nekoliko doza ovih nadomjestaka ili dođe do slabosti i umora, nazovite svog liječnika radi uputa.

-Neophodne su redovite krvne pretrage radi mjerenja cistina unutar leukocita da bi pomogle odrediti ispravnu dozu Cystagona. Vaš liječnik ili liječnik Vašeg djeteta organizirat će ove pretrage. Redovite pretrage krvi i mokraće radi mjerenja razine elektrolita važnih za tijelo

također su nužne da bi pomogle Vašem liječniku ili liječniku Vašeg djeteta da prilagodi doze ovih nadomjestaka.

CYSTAGON treba uzimati 4 puta dnevno, svakih 6 sati, po mogućnosti neposredno nakon ili uz obroke. Važno je uzimati doze u razmacima od približno svakih 6 sati.

Liječenje lijekom CYSTAGON treba nastaviti do daljnjeg, kao što Vam je savjetovao Vaš liječnik.

Ako primjenite više lijeka CYSTAGON nego što ste trebali

Trebate odmah obavijestiti svog liječnika ili liječnika Vašeg djeteta ili odjel za hitnu službu u bolnici. Ako je uzeto više lijeka nego što je propisano, doći će do pospanosti.

Ako ste zaboravili primjeniti CYSTAGON

Ako ste propustili dozu lijeka, trebate ju uzeti što je prije moguće. Međutim ukolikoje približno dva sata do sljedeće doze, preskočite propuštenu dozu te se vratite svom uobičajenom režimu doziranja. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

4.MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi,CYSTAGON može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti kod svih osoba.

CYSTAGON može kod ne kih l judi dov esti do pos panosti i li s labije pa žnje ne go š to j e z a nj ih normalno. Provjerite kako Vi ili Vaše dijete reagirate na ovaj lijek prije nego što učinite bilo što, što

bi moglo biti opasno ako Vam je smanjena pozornost.

Sljedeće nuspojave zabilježene su kako slijedi: vrlo često (pojavljuju se kod najmanje 1 na 10 bolesnika), često (pojavljuju se kod najmanje 1 na 100 bolesnika), manje često (pojavljuju se kod najmanje 1 na 1000 bol esnika),rijetko ( pojavljuju s e k odnajmanje 1 na 10 000 bol esnika), v rlo rijetko (pojavljuju se kod najmanje 1 na 100 000 bolesnika).

-Vrlo često: povraćanje, mučnina, proljev, gubitak apetita, vrućica i osjećaj pospanosti

-Često: bol ili nelagoda u trbuhu, neugodan zadah i miris tijela, kožne promjene, gastroenteritis, umor, glavobolja, encefalopatija (poremećaj mozga) i abnormalnosti testova jetrene funkcije.

-Manje često: strije na koži, lezije kože (male tvrde kvržice na laktovima), labavost zglobova, bol u nogama, prijelom kosti, skolioza (iskrivljenje kralježnice), deformacija i lomljivost kostiju, promjena boje kose, teška alergijska reakcija, pospanost, napadaji, nervoza, halucinacije, smanjen broj bijelih krvnih stanica, čir na želucu ili crijevima koji se očituje

krvarenjem u probavnom sustavu te učinak na bubreg koji se očituje oticanjem udova i porastom tjelesne težine.

Kako su neke od ovih nuspojava ozbiljnije, potražite svog liječnika ili liječnika Vašeg djeteta da Vam objasni znakove upozorenja.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5.KAKO ČUVATI CYSTAGON

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Nemojte upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nemojte čuvati na temperaturi iznad 25°C te spremnik čuvajte čvrsto zatvoren radi zaštite od svjetlosti i vlage.

6. DODATNE INFORMACIJE

Što CYSTAGON sadrži

-Djelatna tvar je cisteaminditartarat (merkaptaminditartarat). Jedna CYSTAGON tvrda kapsula od 50 mg sadrži 50 mg cisteamina (u obliku merkaptaminditartarata). Jedna CYSTAGON tvrda kapsula od 150 mg sadrži 150 mg cisteamina (u obliku merkaptaminditartarata).

-Pomoćne tvari su mikrokristalična celuloza, škrob, prethodno geliran, magnezijev stearat/natrijev laurilsulfat, koloidni silicijev dioksid, umrežena karmelozanatrij, ovojnica kapsule: želatina, titanijev dioksid, crna tinta na tvrdim kapsulama (E172).

Kako CYSTAGON izgleda i sadržaj pakovanja

Tvrde kapsule

-Cystagon 50 mg: bijele, neprozirne tvrde kapsule s CYSTA 50 na tijelu i MYLAN na kapici. Bočice sa 100 ili 500 tvrdih kapsula. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

-Cystagon 150 mg: bijele, neprozirne tvrde kapsule s CYSTAGON 150 na tijelu i MYLAN na kapici. Bočice sa 100 ili 500 tvrdih kapsula. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Nositelj odobrenja za staljanje u promet gotovog lijeka

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francuska

Proizvođač

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francuska

ili

Orphan Europe SARL Eco River Parc

30, rue des Peupliers F-92000 Nanterre Francuska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Orphan Europe Benelux

Orphan Europe AB

Koning Albert laan 48 bus 3

Banérgatan 37

BE-1780 Wemmel (Brussels)

S-11522 Stockolm

Tel: +32 2 46101 36

Švedija

 

Tel: + 46 8 545 80 230

България

Luxembourg/Luxemburg

Orphan Europe (Germany) GmbH

Orphan Europe Benelux

Max-Planck Str. 6

Koning Albert I laan 48 bus 3

D-63128 Dietzenbach

BE-1780 Wemmel(Brussels)

Германия

Belgique/Belgien

Teл.: + 49 6074 812160

Tel: +32 2 46101 36

Česká republika

Magyarország

Orphan Europe (Germany) GmbH

Orphan Europe (Germany) GmbH

Max-Planck Str. 6

Max-Planck Str. 6

D - 63128 Dietzenbach

D - 63128 Dietzenbach

Německo

Németország

Tel : +49 6074 812160

Tel : +49 6074 812160

Danmark

Malta

Orphan Europe AB

Orphan Europe SARL

Banérgatan 37

Immeuble “Le Wilson”

S – 115 22 Stockholm

70 avenue du Général de Gaulle

Sverige

F-92800 Puteaux

Tlf : +46 8 545 80 230

Franza

 

Tél : +33 1 47 73 64 58

Deutschland

Nederland

Orphan Europe (Germany) GmbH

Orphan Europe Benelux

Max-Planck Str. 6

Koning Albert I laan 48 bus 3

D - 63128 Dietzenbach

BE-1780 Wemmel (Brussels)

Tel : +49 (0)6074 812160

België

 

Tel: +32 2 46101 36

Eesti

Norge

Orphan Europe AB

Orphan Europe AB

Banérgatan 37

Banérgatan 37

S – 115 22 Stockholm

S – 115 22 Stockholm

Rootsi

Sverige

Tel : +46 8 545 80 230

Tlf :+46 8 545 80 230

Ελλάδα

Österreich

Orphan Europe SARL

Orphan Europe (Germany) GmbH

Immeuble “Le Wilson”

Max-Planck Str. 6

70 avenue du Général de Gaulle

D - 63128 Dietzenbach

F-92800 Puteaux

Deutschland

Γαλλία

Tel : +49 6074 812160

Tél : +33 1 47 73 64 58

 

España

Polska

Orphan Europe, S.L.

Orphan Europe (Germany) GmbH

Gran via de les Cortes Catalanes, 649

Max-Planck Str. 6

Despacho, n°1

D - 63128 Dietzenbach

E-08010 Barcelona

Niemcy

Tel: +34 93 342 51 20

Tel : +49 6074 812160

France

Portugal

Orphan Europe SARL

Orphan Europe, S.L.

Immeuble “Le Wilson”

Gran via de les Cortes Catalanes, 649

70 avenue du Général de Gaulle

Despacho, n°1

F – 92800 Puteaux

E-08010 Barcelona

Tél. : +33 1 47 73 64 58

Espanha

 

Tel : +34 93 342 51 20

Hrvatska

România

Orphan Europe SARL

Orphan Europe (Germany) GmbH

Immeuble “Le Wilson”

Max-Planck Str. 6

70 avenue du Général de Gaulle

D-63128 Dietzenbach

F – 92800 Puteaux

Germania

Francuska

Tel: + 49 6074 812160

Tél. : +33 1 47 73 64 58

 

Ireland

Slovenija

Orphan Europe (UK) Ltd.

Orphan Europe (Germany) GmbH

Isis House, 43 Station Road

Max-Planck Str. 6

Henley-on-Thames

D - 63128 Dietzenbach

Oxfordshire RG9 1AT, UK

Nemčija

Tel : +44 1491 414333

Tel : +49 6074 812160

Ísland

Slovenská republika

Orphan Europe AB

Orphan Europe (Germany) GmbH

Banérgatan 37

Max-Planck Str. 6

S – 115 22 Stockholm

D - 63128 Dietzenbach

Svíþjóð

Nemecko

Tel :+46 8 545 80 230

Tel : +49 6074 812160

Italia

Suomi/Finland

Orphan Europe (Italy) Srl

Orphan Europe AB

Via Cellini 11

Banérgatan 37

I - 20090 Segrate (Milano)

S – 115 22 Stockholm

Tel : +39 02 26 95 01 39

Sverige

 

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Κύπρος

Sverige

Orphan Europe SARL

Orphan Europe AB

Immeuble “Le Wilson”

Banérgatan 37

70 avenue du Général de Gaulle

S – 115 22 Stockholm

F-92800 Puteaux

Tel : +46 (0)8 545 80 230

Γαλλία

 

Tél : +33 1 47 73 64 58

 

Latvija

United Kingdom

Orphan Europe AB

Orphan Europe (UK) Ltd.

Banérgatan 37

Isis House, 43 Station Road

S – 115 22 Stockholm

Henley-on-Thames

Zviedrija

Oxfordshire RG9 1AT

Tel : +46 8 545 80 230

Tel : +44 (0)1491 414333

Uputa je zadnji puta odobrena u

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept