Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – Označavanje - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDaTSCAN
ATK šifraV09AB03
Tvarioflupane (123l)
ProizvođačGE Healthcare Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Pakovanje od 5 ml

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

DaTSCAN 74 MBq/ml otopina za injekciju. ioflupan (123I)

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml otopine sadrži 74 MBq ioflupana (123I) u referentnom vremenu (0,07 do 0,13 μg/ml ioflupana).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

5% etanol (za dodatne informacije pogledajte uputu o lijeku), acetatna kiselina, natrijev acetat, voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DALIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda idohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: 20 sati nakon referentnog vremena aktivnosti

Ref.: 370 MBq/5 ml u 23:00 CET dana DD/MM/GGGG

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturiiznad 25°C.

Ne zamrzavati.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Rukovanje i odlaganje - vidjeti uputu o lijeku.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

HP7 9NA

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/135/002

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za ne navođenje Braillea

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

Pakovanje od 5 ml

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE

DaTSCAN 74 MBq/ml otopina za injekciju. ioflupan (123I)

Primjena u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP: 20 sati nakon ref.

Ref.: 370 MBq/5 ml ioflupana (123I) u 23:00 CET dana DD/MM/ GGGG.

4.BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

5 ml

6.OSTALO

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Nizozemska

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

Pakovanje od2,5 ml

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

DaTSCAN 74 MBq/ml otopina za injekciju ioflupan (123I)

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml otopine sadrži 74 MBq ioflupana (123I) u referentnom vremenu (0,07 do 0,13 μg/ml ioflupana).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

5% etanol (za dodatne informacije pogledajte uputu o lijeku), acetatna kiselina, natrijev acetat, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 bočica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Za primjenu u venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE DALIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: 7 sati nakon referentnog vremena aktivnosti

Ref.: 185 MBq/2,5 ml u 12:00 CET dana DD/MM/ GGGG

9.POSEBNE MJEREUVJETI ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturiiznad 25°C.

Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Rukovanje i odlaganje - vidjeti uputu o lijeku.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

HP7 9NA

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/00/135/001

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za ne navođenje Braillea

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKOVANJE

Pakovanje od 2,5 ml

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKAI PUT(EVI) PRIMIJENE

DaTSCAN 74 MBq/ml otopina za injekciju ioflupan (123I)

Primjena u venu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP: 7 satinakon-ref.

Ref.: 185 MBq/2,5 ml ioflupana (123I) u 12:00 CET dana DD/MM/ GGGG.

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI BROJU JEDINICA LIJEKA

2,5 ml

6. OSTALO

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Nizozemska

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept