Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Defitelio (defibrotide) – Uvjeti ili ograničenja vezani uz opskrbu i primjenu - B01AX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDefitelio
ATK šifraB01AX01
Tvardefibrotide
ProizvođačGentium S.r.l.

A.PROIZVOĐAČ BIOLOŠKE DJELATNE TVARI I PROIZVOĐAČ ODGOVORAN ZA PUŠTANJE SERIJE LIJEKA U PROMET

Naziv i adresa proizvođača biološke djelatne tvari

Gentium S.r.l.

Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia (Como) Italija

Ime i adresa proizvođača odgovornog za puštanje serije lijeka u promet

Gentium S.r.l.

Piazza XX Settembre, 2 22079 Villa Guardia (Como) Italija

B.UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ OPSKRBU I PRIMJENU

Lijek se izdaje na ograničeni recept, namijenjen za upotrebu u određenim specijaliziranim područjima primjene (vidjeti Dodatak I: Sažetak opisa svojstava lijeka, dio 4.2).

C.OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Periodička izvješća o neškodljivosti

Zahtjevi za podnošenje periodičkih izvješća o neškodljivosti za ovaj lijek definirani su u referentnom popisu datuma EU (EURD popis) predviđenim člankom 107(c) stavkom 7 Direktive 2001/83/EZ i svim sljedećim nadopunama objavljenim na europskom internetskom portalu za lijekove.

D.UVJETI ILI OGRANIČENJA VEZANI UZ SIGURNU I UČINKOVITU PRIMJENU LIJEKA

Plan upravljanja rizikom (RMP)

Nositelj odobrenja obavljat će dodatne farmakovigilancijske aktivnosti i intervencije, detaljno objašnjene u dogovorenom Planu upravljanja rizikom, a koji je opisan u Modulu 1.8.2 Odobrenja za stavljanje lijeka u promet, te svim sljedećim dogovorenim nadopunama Plana.

Nadalje, nadopunjeni RMP treba dostaviti:

Na zahtjev Europske agencije za lijekove;

Uoči svake izmjene sustava za upravljanje rizicima, a naročito kada je ta izmjena rezultat primitka novih informacija koje mogu voditi ka značajnim izmjenama omjera korist/rizik, odnosno kada je omjer korist/rizik rezultat ostvarenja nekog važnog cilja (u smislu farmakovigilancije ili smanjenja rizika).

Ako se rokovi podnošenja periodičkog izvješća o neškodljivosti (PSUR) podudaraju s nadopunama Plana (RMP), dokumenti mogu biti podneseni istodobno.

Dodatne mjere minimizacije rizika

Nositelj odobrenja dogovorit će s nadležnim državnim tijelom u svakoj zemlji članici iz koje će se bolesnici uključivati:

Oblik i sadržaj materijala za zdravstvene djelatnike u kojem je istaknuto postojanje registra te način na koji se bolesnici uključuju u registar.

E.POSEBNE OBVEZE ZA ISPUNJAVANJE MJERA NAKON DAVANJA ODOBRENJA KOD ODOBRENJA U IZNIMNIM OKOLNOSTIMA

Budući je ovo odobrenje u iznimnim okolnostima, a temeljem članka 14(7) Uredbe (EZ) br. 726/2004, nositelj odobrenja će, unutar navedenog vremenskog okvira, provoditi sljedeće mjere:

Opis

Do datuma

Prije puštanja lijeka u promet nositelj odobrenja će ustanoviti registar bolesnika kako

Godišnja

izvješća

bi se istraživala dugoročna sigurnost, ishodi za zdravlje i obrasci korištenja defibrotida

unutar

u normalnoj upotrebi. To će biti multicentričan, međunarodni i prospektivni

godišnjih

opservacijski registar bolesti koji će obuhvaćati bolesnike s dijagnosticiranom teškom

revizija

veno-okluzivnom bolešću jetre nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica i

 

uključivati bolesnike liječene defibrotidom, drugim terapijama ili potpornim

 

liječenjem. Nositelj odobrenja osigurat će prikupljanje informacija s obzirom na

 

pitanja vezana uz sigurnost naznačene u najnovijoj verziji Plana upravljanja rizikom.

 

Nositelj odobrenja osigurat će također da svi zdravstveni djelatnici koji bi mogli

 

propisivati defibrotid dobiju informacije o važnosti registra te kako uključivati

 

bolesnike u registar.

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept