Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DepoCyte (cytarabine) – Uputa o lijeku - L01BC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDepoCyte
ATK šifraL01BC01
Tvarcytarabine
ProizvođačPacira Limited

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

DepoCyte 50 mg suspenzija za injekciju citarabin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je DepoCyte i za što se primijenjuje

2.Što morate znati prije nego što počnete primati DepoCyte

3.Kako se primjenjuje DepoCyte

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati DepoCyte

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je DepoCyte i za što se primijenjuje

DepoCyte se koristi za liječenje limfomatoznog meningitisa.

Limfomatozni meningitis je stanje u kojem su tumorske stanice prodrle u tekućinu ili membrane koje obavijaju mozak i leđnu moždinu.

DepoCyte se koristi u odraslih osoba za uništavanje tumorskih stanica limfoma.

2. Što morate znati prije nego što počnete primati DepoCyte

DepoCyte se ne smije primijeniti

ako ste alergični na citarabin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako imate infekciju moždanih ovojnica.

Upozorenja i mjere opreza

Prijavljene su ozbiljne neurološke nuspojave povezane s primjenom DepoCytea. Simptomi su uključivali učinke na živčani sustav (npr. konvulzije, bol, utrnutost i mravinjanje, sljepoću ili smetnje vida). Vaš će Vas liječnik redovito pregledavati radi otkrivanja ovim simptoma.

Pazite da redovito uzimate tablete deksametazon prema uputama ako su Vam propisane, jer one smanjuju rizik neželjenih učinaka uzrokovanih DepoCyteom.

Ako se primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite o tome svoga liječnika.

Drugi lijekovi i DepoCyte

Obavijestite svog liječnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Trudnoća, dojenje i plodnost

DepoCyte ne bi trebalo davati trudnicama jer može naškoditi nerođenom djetetu. Žene reproduktivne dobi trebaju koristiti učinkovitu metodu kontracepcije kako ne bi zatrudnjele dok se liječe DepoCyteom.

Muškarci koji se liječe DepoCyteom trebaju koristiti učinkovitu metodu kontracepcije.

Dojilje ne bi trebale dojiti za vrijeme liječenja jer se DepoCyte izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme liječenja nemojte voziti.

Za vrijeme liječenja nemojte koristiti alate niti strojeve.

3.Kako se primjenjuje DepoCyte

Iskusan i kvalificirani liječnik za liječenje zloćudnih bolesti injicirat će DepoCyte u cerebrospinalnu tekućinu ili lumbalnu vreću. DepoCyte se ne smije primijeniti niti jednim drugim putem. Injekcija se daje sporo kroz 1-5 minuta, i od Vas može biti zatraženo da nakon toga ostanete ležati još sat vremena.

Dobivat ćete i deksametazon, obično u tabletama, ali moguće i kao intravensku injekciju, kroz 5 dana nakon davanja svake doze DepoCytea, kako bi se time pomoglo smanjiti rizik nastanka nuspojava.

Prije davanja bočicu DepoCytea treba ugrijati na sobnoj temperaturi (18 °C – 22 °C) barem 30 minuta. Neposredno prije navlačenja DepoCytea iz bočice, bočicu treba pažljivo preokrenuti kako bi se čestice suspenzije jednakomjerno raspršile. Bočicu se ne bi smjelo žustro mućkati.

Treba poduzeti odgovarajuće mjere opreza prilikom rukovanja citotoksičnim lijekom (rukovati na odgovarajući način, koristiti prikladni prostor za pripremu, nositi zaštitnu odjeću, provoditi postupke koji će spriječiti rizik od kontaminacije). Zdravstvene djelatnice koje su trudne ili djelatnici koji namjeravaju začeti (muškarci i žene) ne bi trebali raditi s DepoCyteom. U slučaju nehotičnog kontakta sa sluznicama, odmah obilno isprati vodom; treba potražiti medicinski savjet.

DepoCyte treba navući iz bočice neposredno prije primjene; lijek treba upotrijebiti unutar 4 sata od navlačenja iz bočice. Neiskorišteni lijek mora se baciti i više ne koristiti. DepoCyte se ne smije miješati s niti jednim drugim lijekom. Prilikom primjene DepoCytea ne smiju se koristiti In-line filtri.

DepoCyte treba koristiti kakav je isporučen, bez dodatnog razrjeđivanja. Doza za odrasle iznosi 50 mg (jedna bočica DepoCytea).

Za liječenje limfomatoznog meningitisa DepoCyte se primjenjuje prema sljedećem rasporedu:

Započinjanje terapije: jednu bočicu DepoCytea (50 mg) primijeniti svakih 14 dana, 2 doze (1. i 3. tjedan).

Nastavak terapije: jednu bočicu DepoCytea (50 mg) primijeniti svakih 14 dana, 3 doze (5., 7. i 9. tjedan) nakon čega slijedi dodatna doza od 50 mg u 13. tjednu.

Terapija održavanja: jednu bočicu DepoCytea (50 mg) primijeniti svakih 28 dana, 4 doze (17., 21., 25. i 29. tjedan).

Ako ste primili više DepoCytea nego što ste trebali

Preporučenu dozu dat će Vam liječnik kako je potrebno. Ne postoji antidot za DepoCyte. Liječenje predoziranja treba biti usmjereno održavanju vitalnih funcija.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave. Nuspojave se mogu pojaviti nakon svake injekcije, obično unutar prvih 5 dana.

Vaš će liječnik s Vama razgovarati o nuspojavama i objasniti Vam potencijalne rizike i koristi liječenja.

Učestalost mogućih nuspojava navedena je u nstavku prema sljedećoj konvenciji: vrlo često (javljaju se kod 1 od 10 korisnika); često (javljaju se kod 1 do 10 korisnika od 100); manje često (javljaju se kod 1 do 10 korisnika od 1000); rijetko (javljaju se kod 1 do 10 korisnika od 10 000); vrlo rijetko

(javljaju se kod 1 od 10 000 korisnika); nepoznato (učestalost se ne može utvrditi na temelju dostupnih podataka).

Težina neželjenih učinaka DepoCytea može biti povećana kada se lijek daje zajedno s drugim kemoterapeuticima.

Recite medicinskim djelatnicima koji Vas tijekom ovog vremena nadziru, ako patite od:

Vrlo često (pojavljuje se u više od 1 od 10 bolesnika)

Mučnina i/ili povraćanje

Slabost

Smetenost

Vrućica

Glavobolja

Omaglica

Tresavica

Često (pojavljuje se kod manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 bolesnika)

Bol u leđima

Konvulzije

Bol u vratu

Zakočen ili ukočen vrat

Infekcija meningealnih ovojnica

Umor

Bol, utrnutost ili mravinjanje (osjećaj bockanja iglica)

Sljepoća ili drugi poremećaji vida

Gubitak sluha

Trajna ili ekstremna pospanost

Parcijalna paraliza

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili druge zdravstvene djelatnike koji su uključeni u liječenje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti

izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati DepoCyte

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili bočici iza oznake Rok valjanosti ili EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u hladnjaku (2 °C – 8 °C).

Ne zamrzavati.

DepoCyte treba primijeniti što prije nakon prvog otvaranja, i treba se iskoristiti unutar 4 sata (čuvati na temperaturi 18-22ºC).

DepoCyte je sterilna bijela do gotovo bijela suspenzija. DepoCyte se ne smije upotrijebiti ako primijetite izrazitu promjenu boje, promjenu izgleda ili oštećenje spremnika.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode. DepoCyte sadrži citarabin i treba ga odlagati na način sukladan lokalnim propisima.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što DepoCyte sadrži

Djelatna tvar je citarabin. Jedan ml suspenzije sadrži 10 mg citarabina. Jedna bočica od 5 ml sadrži 50 mg citarabina

Drugi sastojci su kolesterol, triolein, dioleilfosfatidilkolin, dipalmitoilfosfatidilglicerol, natrijev klorid i voda za injekcije.

Kako DepoCyte izgleda i sadržaj pakovanja

DepoCyte je bijela do gotovo bijela suspenzija za injekciju dostupna u staklenim bočicama. Jedna bočica sadrži 5 ml suspenzije za jednokratnu injekciju.

Pakovanje sadrži jednu bočicu.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Pacira Limited, Wessex House, Marlow Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5SP, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Proizvođač

Almac Pharma Services Limited, 20 Seagoe Industrial Estate, Craigavon, Co Armagh, BT63 5QD,

Ujedinjeno Kraljevstvo.

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mundipharma Comm VA.

KBM Pharma OÜ

Tél/Tel: +32 (0) 15 45 11 80

Tel. +372 733 8080

info@mundipharma.be

kbmpharma@kbmpharma.eu

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП Мундифарма Медикъл ООД

Mundipharma Comm VA.

Тел. +359 2 962 13 56/54

Tél: +32 (0) 15 45 11 80

mundipharma@mundipharma.bg

info@mundipharma.be

Česká republika

Magyarország

Mundipharma Ges.m.b.H. Austria

Medis Hungary Kft

Organizační složka ČR

Információsvonal: +36 2 380 1028

Tel : +420 222 318 221

info@medis.hu

office@mundipharma.cz

 

Danmark

Malta

Mundipharma A/S

Pacira Limited

Tlf: +45 45 17 48 00

Wessex House, Marlow Road

mundipharma@mundipharma.dk

Bourne End, Buckinghamshire

 

SL8 5SP - Renju Unit

 

Τel: +44 (0) 1628 530554

Deutschland

Nederland

Mundipharma GmbH

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0) 33 450 8270

mundipharma@mundipharma.de

info@mundipharma.nl

Eesti

Norge

KBM Pharma OÜ

Mundipharma AS

Tel: +372 733 8080

Tlf: +47 67 51 89 00

kbmpharma@kbmpharma.eu

post@mundipharma.no

Eλλάδα

Österreich

Pacira Limited

Mundipharma Gesellschaft.m.b.H.

Wessex House, Marlow Road

Tel: + 43 (0) 1 523 25 05

Bourne End, Buckinghamshire

office@mundipharma.at

SL8 5SP

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Τηλ: +44 (0) 1628 530554

 

España

Polska

Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.

Mundipharma Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 91 3821870

Tel: +48(0) 22 866 87 12

infomed@mundipharma.es

office@mundipharma.pl

France

Portugal

Mundipharma

Companhia Portuguesa Higiene Pharma –

Tel: +33 (0) 1 40 65 29 29

Produtos Farmacêuticos, S.A.

infomed@mundipharma.fr

Tel: +351 214 449 600

 

geral@ferrergrupo.com.pt

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Mundipharma

Kolarova 7,

Gesellschaft m.b.H., Austria

10000 Zagreb

Tel: +40 751 121 222

Tel.: +385 1 2303 446

office@mundipharma.ro

Ireland

Slovenija

Mundipharma Pharmaceuticals Limited

Medis, d.o.o.

Tel: +353 1 2063800

Tel: +386 158969 00

oncologymedinfo@napp.co.uk

info@medis.si

Ísland

Slovenská republika

Mundipharma A/S

Mundipharma Ges.m.b.H. - o.z

Tel: +45 45 17 48 00

Tel: +421 2 63811611

mundipharma@mundipharma.dk

mundipharma@mundipharma.sk

Italia

Suomi/Finland

Mundipharma Pharmaceuticals Srl

Mundipharma Oy

Tel: + 39.02. 318288216

Puh/Tel: +358 (0)9 8520 2065

Italy.InfoMedica@mundipharma.it

info@mundipharma.fi

Κύπρος

Sverige

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd

Mundipharma AB

Τηλ: +357 22 81 56 56

Tel: + 46 (0)31 773 75 30

info@mundipharma.com.cy

info@mundipharma.se

Latvija

United Kingdom

Institute of Innovative Biomedical

Napp Pharmaceuticals Limited

Technology

Tel: +44 (0) 1223 424444

Tel: +371 7 800810

oncologymedinfo@napp.co.uk

info@ibti.lvoffice

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u MM/GGGG

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept