Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diacomit (stiripentol) – Označavanje - N03AX17

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDiacomit
ATK šifraN03AX17
Tvarstiripentol
ProizvođačBiocodex

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Diacomit 250 mg tvrde kapsule stiripentol

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 kapsula sadrži 250 mg stiripentola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži natrij.

Za dodatne informacije, vidjeti Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tvrdih kapsula

60 tvrdih kapsula

90 tvrdih kapsula

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Kapsule se trebaju gutati cijele s vodom. Kapsule se ne smiju žvakati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly Francuska

Tel: + 33 1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/367/001 30 tvrdih kapsula

EU/1/06/367/002 60 tvrdih kapsula

EU/1/06/367/003 90 tvrdih kapsula

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Diacomit 250 mg tvrde kapsule

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NALJEPNICE NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA

Diacomit 250 mg tvrde kapsule stiripentol

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 kapsula sadrži 250 mg stiripentola.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži natrij.

Za dodatne informacije, vidjeti Uputu o lijeku

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tvrdih kapsula

60 tvrdih kapsula

90 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Kapsule se trebaju gutati cijele s vodom. Kapsule se ne smiju žvakati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly Francuska

Tel: + 33 1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/367/001 30 tvrdih kapsula

EU/1/06/367/002 60 tvrdih kapsula

EU/1/06/367/003 90 tvrdih kapsula

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Diacomit 500 mg tvrde kapsule stiripentol

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 kapsula sadrži 500 mg stiripentola.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži natrij.

Za dodatne informacije, vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tvrdih kapsula

60 tvrdih kapsula

90 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Kapsule se trebaju gutati cijele s vodom. Kapsule se ne smiju žvakati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly Francuska

Tel: + 33 1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/367/004 30 tvrdih kapsula

EU/1/06/367/005 60 tvrdih kapsula

EU/1/06/367/006 90 tvrdih kapsula

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Diacomit 500 mg tvrde kapsule

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST NALJEPNICE NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA

Diacomit 500 mg tvrde kapsule stiripentol

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 kapsula sadrži 500 mg stiripentola.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži natrij.

Za dodatne informacije, vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tvrdih kapsula

60 tvrdih kapsula

90 tvrdih kapsula

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Kapsule se trebaju gutati cijele s vodom. Kapsule se ne smiju žvakati.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly Francuska

Tel: + 33 1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/367/004 30 tvrdih kapsula

EU/1/06/367/005 60 tvrdih kapsula

EU/1/06/367/006 90 tvrdih kapsula

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Diacomit 250 mg prašak za oralnu suspenziju u vrećici stiripentol

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 vrećica sadrži 250 mg stiripentola.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Aspartam (E951)

Sorbitol

Raspršina tekuće glukoze

Natrij

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 vrećica, prašak za oralnu suspenziju u vrećici

60 vrećica, prašak za oralnu suspenziju u vrećici

90 vrećica, prašak za oralnu suspenziju u vrećici

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Prašak treba razmutiti u čaši vode i popiti odmah nakon miješanja tijekom obroka.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly Francuska

Tel: + 33 1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/367/007 30 vrećica

EU/1/06/367/008 60 vrećica

EU/1/06/367/009 90 vrećica

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Diacomit 250 mg prašak za oralnu suspenziju

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

TEKST NALJEPNICE NA VREĆICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE

Diacomit 250 mg prašak za oralnu suspenziju u vrećici stiripentol

Za primjenu kroz usta.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

250 mg

6.DRUGO

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Diacomit 500 mg prašak za oralnu suspenziju u vrećici stiripentol

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 vrećica sadrži 500 mg stiripentola.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Aspartam (E951)

Sorbitol

Raspršina tekuće glukoze

Natrij

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 vrećica, prašak za oralnu suspenziju u vrećici

60 vrećica, prašak za oralnu suspenziju u vrećici

90 vrećica, prašak za oralnu suspenziju u vrećici

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Prašak treba razmutiti u čaši vode i popiti odmah nakon miješanja tijekom obroka.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly Francuska

Tel: + 33 1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/367/010 30 vrećica

EU/1/06/367/011 60 vrećica

EU/1/06/367/012 90 vrećica

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Diacomit 500 mg prašak za oralnu suspenziju

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

TEKST NALJEPNICE NA VREĆICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE

Diacomit 500 mg prašak za oralnu suspenziju u vrećici stiripentol

Za primjenu kroz usta.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

500 mg

6. DRUGO

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept