Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dificlir (fidaxomicin) – Uputa o lijeku - A07AA12

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDificlir
ATK šifraA07AA12
Tvarfidaxomicin
ProizvođačAstellas Pharma Europe BV

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

DIFICLIR 200 mg filmom obložene tablete fidaksomicin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je DIFICLIR i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati DIFICLIR

3.Kako uzimati DIFICLIR

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati DIFICLIR

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je DIFICLIR i za što se koristi

DIFICLIR je antibiotik koji sadrži djelatnu tvar fidaksomicin.

DIFICLIR se primjenjuje u odraslih za liječenje infekcije sluznice debelog crijeva prouzročene bakterijom koja se zove Clostridium difficile. Posljedica ove ozbiljne bolesti može biti bolan i težak proljev. DIFICLIR djeluje tako što ubija te bakterije koje uzrokuju infekciju i pridonosi slabljenju proljeva koji prati tu infekciju.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati DIFICLIR

Nemojte uzimati DIFICLIR

Ako ste alergični na fidaksomicin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što počnete uzimati DIFICLIR.

Ako smatrate da možda imate jaku alergijsku reakciju, kao što je otežano disanje (dispneja), oticanje lica ili grla (angioedem), jaki osip ili jaki svrbež (pruritus), prestanite uzimati DIFICLIR i hitno potražite medicinski savjet od Vašeg liječnika, ljekarnika ili u hitnoj službi Vaše lokalne bolnice (pogledajte dio 4)..

Ako ste alergični na makrolide (vrsta antibiotika) potražite savjet svog liječnika prije uzimanja ovog lijeka. Liječnik će Vam reći je li ovaj lijek pogodan za Vas.

Ako imate tegobe s bubrezima ili jetrom, potražite savjet svog liječnika prije uzimanja ovog lijeka. Liječnik će Vam reći je li ovaj lijek pogodan za Vas.

Ako uz infekciju debelog crijeva također imate upalu crijeva (upalnu bolest crijeva), potražite savjet liječnika prije uzimanja ovog lijeka. Liječnik će Vam reći je li ovaj lijek pogodan za Vas.

Dostupni podaci o primjeni fidaksomicina u teškim slučajevima ove bolesti (npr. pseudomembranozni kolitis) su ograničeni. Liječnik će znati je li Vaša bolest u kategoriji teških slučajeva i reći će Vam je li ovaj lijek pogodan za Vas.

Djeca i adolescenti

DIFICLIR se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina, jer nema podataka o njegovoj primjeni u ovoj populaciji.

Drugi lijekovi i DIFICLIR

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Na razine DIFICLIR-a u krvi mogu utjecati ostali lijekovi koje uzimate i DIFICLIR može utjecati na razine ostalih lijekova u krvi. Među tim lijekovima su, na primjer:

ciklosporin (lijek koji se primjenjuje za potiskivanje imunoloških reakcija u Vašem tijelu, a daje se, npr. nakon presađivanja organa ili koštane srži, kod psorijaze ili ekcema ili reumatoidnog artritisa ili nefrotskog sindroma)

ketokonazol (lijek koji se primjenjuje za liječenje gljivičnih infekcija)

eritromicin (lijek koji se primjenjuje za liječenje infekcija uha, nosa, grla, dišnog sustava i kože)

klaritromicin (lijek koji se primjenjuje za liječenje infekcija dišnog sustava, grla i sinusa, infekcija kože i tkiva i infekcija bakterijom Helicobacter pylori povezanih s vrijedom na dvanaesniku ili želucu)

verapamil (lijek koji se primjenjuje za liječenje povišenog krvnog tlaka ili sprječavanje napadaja boli u prsnom košu ili se primjenjuje nakon srčanog udara da bi se spriječio sljedeći)

dronedaron i amiodaron (lijekovi koji se primjenjuju za kontrolu srčanog ritma)

dabigatran eteksilat (lijek koji se primjenjuje za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka nakon operacije ugradnje umjetnog kuka ili koljena)

Ne smijete primjenjivati DIFICLIR u kombinaciji s nekim od ovih lijekova, osim ako Vam liječnik nije savjetovao drugačije. Ako uzimate neki od ovih lijekova, molimo obratite se svom liječniku za savjet prije nego što uzmete ovaj lijek.

Trudnoća i dojenje

Ne smijete uzimati DIFICLIR ako ste trudni, osim ako Vam liječnik nije savjetovao drugačije. To je zato što nije poznato može li fidaksomicin naškoditi Vašem djetetu.

Ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Iako nije poznato izlučuje li se fidaksomicin u majčino mlijeko, to se ne očekuje.

Ako dojite, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se da bi DIFICLIR mogao utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada s alatima ili strojevima.

3.Kako uzimati DIFICLIR

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta (200 mg) dvaput na dan (jedna tableta svakih 12 sati) tijekom 10 dana.

Progutajte tablete cijele uz čašu vode. DIFICLIR možete uzeti prije, tijekom ili nakon obroka.

Ako uzmete više DIFICLIR-a nego što ste trebali

Ako ste uzeli više tableta nego što ste trebali, razgovarajte s liječnikom. Uzmite pakiranje lijeka sa sobom tako da liječnik zna što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti DIFICLIR

Uzmite tabletu čim se sjetite, osim ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu. U tom slučaju, preskočite propuštenu dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati DIFICLIR

Nemojte prestati uzimati DIFICLIR, osim ako Vam to nije savjetovao liječnik. Nastavite uzimati ovaj lijek sve dok ne završite liječenje, čak i ako se osjećate bolje. Ako prerano prestanete uzimati ovaj lijek, infekcija se može vratiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Mogu se pojaviti jake alergijske reakcije uključujući probleme sa disanjem (dispneja), oticanje lica ili grla (angioedem), jak osip ili jak svrbež (pruritus) (pogledajte dio 2). Ukoliko se pojave ovakve reakcije, prekinite uzimanje DIFICLIR-a i potražite hitni medicinski savjet od Vašeg liječnika, ljekarnika ili u hitnoj službi Vaše lokalne bolnice.

Najčešće nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba) su povraćanje, mučnina i zatvor.

Druge moguće nuspojave su sljedeće:

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

oslabljeni apetit

omaglica, glavobolja

suha usta, promjena osjeta okusa (disgeuzija)

osjećaj nadutosti, vjetrovi (flatulencija)

određene krvne pretrage mogu pokazati promjene u koncentraciji, npr. povišeni jetreni enzimi (alanin aminotransferaza)

osip, svrbež (pruritus)

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

oticanje lica i grla (angioedem), otežano disanje (dispneja)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati DIFICLIR

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji nakon “Rok valjanosti”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što DIFICLIR sadrži

Djelatna tvar je fidaksomicin. Jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg fidaksomicina.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, prethodno gelirani škrob, hidroksipropilceluloza, butilhidroksitoluen, natrijev škroboglikolat i magnezijev stearat.

Ovojnica: poli(vinilni alkohol), titanijev dioksid (E171), talk, polietilenglikol i lecitin (soja)

Kako DIFICLIR izgleda i sadržaj pakiranja

DIFICLIR 200 mg filmom obložene tablete su tablete u obliku kapsule, bijele do gotovo bijele boje, s oznakom “FDX” na jednoj strani i “200” na drugoj strani.

DIFICLIR je dostupan u:

Plastičnim bocama od 30 ml zatvorenima sigurnosnim zatvaračem za djecu sa zaštitnom folijom; 20 filmom obloženih tableta po boci.

Plastičnim bocama od 60 ml zatvorenima sigurnosnim zatvaračem za djecu sa zaštitnom folijom; 60 filmom obloženih tableta po boci.

100 x 1 filmom obložena tableta u Al/Al perforiranim blisterima djeljivima na jedinične doze 20 x 1 filmom obložena tableta u Al/Al perforiranim blisterima djeljivima na jedinične doze

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62

2333 BE Leiden Nizozemska

Proizvođač

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nizozemska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Astellas Pharma B.V. Branch

Astellas Pharma a/s

Tél/Tel: +32 (0)2 5580710

Danija

 

Tel: +45 4343 0355

България

Luxembourg/Luxemburg

Астелас Фарма ЕООД

Astellas Pharma B.V. Branch

Teл.: +359 2 862 53 72

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 (0)2 5580710

Česká republika

Magyarország

Astellas Pharma s.r.o.

Astellas Pharma Kft.

Tel: +420 236 080300

Tel.: +36 1577 8200

Danmark

Malta

Astellas Pharma a/s

E.J. Busuttil Ltd.

Tlf: +45 43430355

Tel: +356 21 447184

Deutschland

Nederland

Astellas Pharma GmbH

Astellas Pharma B.V.

Tel: +49 (0)89 454401

Tel: +31 (0)71 5455745

Eesti

Norge

Astellas Pharma a/s

Astellas Pharma

Taani

Tlf: +47 6676 4600

Tel: +45 4343 0355

 

Ελλάδα

Österreich

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Tηλ: +30 210 8189900

Tel: +43 (0)1 8772668

España

Polska

Astellas Pharma S.A.

Astellas Pharma Sp. z o.o.

Tel: +34 91 4952700

Tel.: +48 225451 111

France

Portugal

Astellas Pharma S.A.S.

Astellas Farma, Lda.

Tél: +33 (0)1 55917500

Tel: +351 21 4401320

Hrvatska

România

Astellas d.o.o.

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 385 1 670 01 02

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

Ireland

Slovenija

Astellas Pharma Co. Ltd.

Astellas Pharma d.o.o.

Tel: +353 (0)1 4671555

Tel: +386 (0) 1 401 1400

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Astellas Pharma s.r.o.

Tel: +354 535 7000

Tel: +421 2 4444 2157

Italia

Suomi/Finland

Astellas Pharma S.p.A.

Astellas Pharma

Tel: +39 02 921381

Puh/Tel: +358 (0)9 85606000

Κύπρος

Sverige

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Astellas Pharma AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0)40-650 15 00

Tηλ: +30 210 8189900

 

Latvija

United Kingdom

Astellas Pharma a/s

Astellas Pharma Ltd.

Dānija

Tel: +44 (0) 203 379 8700

Tel: +45 4343 0355

 

Ova uputa je zadnji puta revidirana u {MM/GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept