Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Mylan (docetaxel, anhydrous) – Označavanje - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDocetaxel Mylan
ATK šifraL01CD02
Tvardocetaxel, anhydrous
ProizvođačMylan S.A.S.
Jedna bočica s 1 ml koncentrata sadržava 20 mg docetaksela.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju docetaksel

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml koncentrata sadržava 20 mg docetaksela (u obliku bezvodnog docetaksela).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

Pomoćne tvari: polisorbat 80, etanol bezvodni i citratna kiselina. Vi jeti Uputu o lijeku za detaljnije

 

informacije.

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

Koncentrat za otopinu za infuziju

 

 

 

1 bočica od 1 ml

 

 

 

5 bočica od 1 ml

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

više

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o l jeku.

 

 

 

 

Lijek

 

dodajte u

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

 

 

DJECE

 

 

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Rok valjanosti razrijeđenog lijeka: vidjeti Uputu o lijeku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

 

11.

 

 

 

odobren

 

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

Mylan S.A.S.

 

 

 

 

 

117 allée des Parcs

 

 

 

 

 

69800 Saint Priest

 

 

 

 

 

Francuska

 

 

 

 

12.

BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

EU/1/11/748/001 - 1 bočica

 

 

 

 

EU/1/11/748/002 - 5 bočica

nije

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj serije:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

više

 

 

 

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Lijek

 

 

 

 

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

 

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

 

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml sterilni koncentrat docetaksel

Za primjenu u venu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Valjanost:

4. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija:

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

nije

 

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

20 mg/1 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

DRUGO

više

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

Jedna bočica s 4 ml koncentrata sadržava 80 mg docetaksela.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju docetaksel

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml koncentrata sadržava 20 mg docetaksela (u obliku bezvodnog docetaksela).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

Pomoćne tvari: polisorbat 80, etanol bezvodni i citratna kiselina. Vi jeti Uputu o lijeku za detaljnije

 

informacije.

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

Koncentrat za otopinu za infuziju

 

 

 

1 bočica od 4 ml

 

 

 

5 bočica od 4 ml

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

više

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o l jeku.

 

 

 

 

Lijek

 

dodajte u

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

 

 

DJECE

 

 

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Rok valjanosti lijeka u infuzijskoj vrećici: vidjeti Uputu o lijeku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

 

11.

 

 

 

odobren

 

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

Mylan S.A.S.

 

 

 

 

 

117 allée des Parcs

 

 

 

 

 

69800 Saint Priest

 

 

 

 

 

Francuska

 

 

 

 

12.

BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

EU/1/11/748/003 – 1 bočica

 

 

 

 

EU/1/11/748/004 – 5 bočica

nije

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj serije:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

više

 

 

 

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Lijek

 

 

 

 

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

 

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

 

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml sterilni koncentrat docetaksel

Za primjenu u venu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Valjanost:

4. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija:

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

nije

 

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

80 mg/4 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

DRUGO

više

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1. NAZIV LIJEKA

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml koncentrat za otopinu za infuziju docetaksel

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml koncentrata sadržava 20 mg docetaksela (u obliku bezvodnog docetaksela). Jedna bočica s 10 ml koncentrata sadržava 200 mg docetaksela.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

Pomoćne tvari: polisorbat 80, etanol bezvodni i citratna kiselina. Vi jeti Uputu o lijeku za detaljnije

 

informacije.

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

Koncentrat za otopinu za infuziju

 

 

 

1 bočica od 10 ml

 

 

 

5 bočica od 10 ml

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

više

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o l jeku.

 

 

 

 

Lijek

 

dodajte u

 

 

 

 

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

 

 

DJECE

 

 

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Rok valjanosti lijeka u infuzijskoj vrećici: vidjeti Uputu o lijeku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

 

11.

 

 

 

odobren

 

IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

Mylan S.A.S.

 

 

 

 

 

117 allée des Parcs

 

 

 

 

 

69800 Saint Priest

 

 

 

 

 

Francuska

 

 

 

 

12.

BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

 

EU/1/11/748/005 – 1 bočica

 

 

 

 

EU/1/11/748/006 – 5 bočica

nije

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj serije:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

više

 

 

 

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

 

 

 

 

Lijek se izdaje na recept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Lijek

 

 

 

 

UPUTE ZA UPORABU

 

 

 

16.

PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

 

 

 

 

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

 

 

 

 

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml sterilni koncentrat docetaksel

Za primjenu u venu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Valjanost:

4. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija:

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

nije

 

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

200 mg/10 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

DRUGO

više

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept