Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Teva (docetaxel) – Označavanje - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDocetaxel Teva
ATK šifraL01CD02
Tvardocetaxel
ProizvođačTeva B.V.  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA - 20 mg/0,72 ml

1.NAZIV LIJEKA

Docetaksel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju docetaksel

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica Docetaksel Teva 20 mg/0 72 ml koncentrata sadrži 20 mg docetaksela (bezvodnog). Jedan ml koncentrata za otopinu sadrži 27 73 mg docetaksela.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Docetaksel bočica s koncentratom:

polisorbat 80, bezvodni etanol (za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku).

Bočica s otapalom: voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju.

Jedna kutija sadržava:

jednu bočicu s 0,72 ml koncentrata (20 mg docetaksela),

jednu bočicu s 1,28 ml otapala (voda za injekcije).

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

UPOZORENJE: koncentrat je potrebno razrijediti cjelokupnim sadržajem bočice s otapalom. Rekonstituirana otopina se mora dodatno razrijediti u otopini za infuziju prije primjene. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece..

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

CITOTOKSIČNO. Primjena lijeka mora biti pod nadzorom liječnika educiranog za liječenje citostaticima.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Ne zamrzavati.

Čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Bočice za jednokratnu uporabu.

Neiskorišteni lijek treba odgovarajuće zbrinuti.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/611/001

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI - KONCENTRAT 20 mg/0,72 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Docetaksel Teva 20 mg/0,72 ml koncentrat za otopinu za infuziju docetaksel

Uvenu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,72 ml (Punjenje: 0,88 ml)

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI - OTAPALO ZA 20 mg/0,72 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Docetaksel Teva 20 mg/0,72 ml

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

voda za injekcije

1,28 ml (Punjenje: 1,71 ml)

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA - 80 mg/2.88 ml

1. NAZIV LIJEKA

Docetaksel Teva 80 mg/2.88 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju docetaksel

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica Docetaksel Teva 80 mg/2.88 ml koncentrata sadrži 80 mg docetaksela (bezvodnog). Jedan ml koncentrata za otopinu sadrži 27,73 mg docetaksela.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Docetaksel bočica s koncentratom:

polisorbat 80, bezvodni etanol (za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku).

Bočica s otapalom: voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju.

Jedna kutija sadržava:

jednu bočicu (2,88 ml) s koncentratom (80 mg docetaksela),

jednu bočicu (5,12 ml) s otapalom (voda za injekcije).

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

UPOZORENJE: koncentrat je potrebno razrijediti cjelokupnim sadržajem bočice s otapalom. Rekonstituirana otopina se mora dodatno razrijediti u otopini za infuziju prije primjene.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

CITOTOKSIČNO. Primjena lijeka mora biti pod nadzorom liječnika educiranog za liječenje citostaticima.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Ne zamrzavati.

Čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Bočice za jednokratnu uporabu.

Neiskorišteni lijek treba odgovarajuće zbrinuti.

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/611/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI - KONCENTRAT 80 mg/2.88 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Docetaksel Teva 80 mg/2.88 ml koncentrat i otapalo za otopinu za infuziju docetaksel

U venu.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,88 ml (Punjenje 3,40 ml)

6. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI - OTAPALO 80 mg/2.88 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Docetaksel Teva 80 mg/2.88 ml

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

voda za injekcije

5,12 ml (Punjenje 6,29 ml)

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept