Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Winthrop (docetaxel) – Označavanje - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDocetaxel Winthrop
ATK šifraL01CD02
Tvardocetaxel
ProizvođačAventis Pharma S.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA / Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml

1.NAZIV LIJEKA

Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml koncentrat za otopinu za infuziju docetaksel

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml koncentrata sadržava 20 mg docetaksela u obliku docetaksel trihidrata.

Jedna bočica s 1 ml koncentrata sadržava 20 mg docetaksela.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: polisorbat 80, etanol bezvodni (za detaljnije informacije vidjeti Uputu o lijeku) i citratna kiselina.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju 1 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Spremno za dodavanje u infuzijsku otopinu.

UPOZORENJE: Izvucite potrebnu količinu ovog koncentrata docetaksela (20 mg/ml) iz bočice i izravno ju dodajte u infuzijsku otopinu. Vidjeti priložene upute za pripremu lijeka.

Bočica za jednokratnu upotrebu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

CITOTOKSIČNO

Primjena lijeka mora biti pod nadzorom liječnika educiranog za liječenje citostaticima.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Rok valjanosti lijeka u infuzijskoj vrećici: vidjeti Uputu o lijeku.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek treba odgovarajuće zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Francuska

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/384/003

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE / Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml sterilni koncentrat docetaksel

Za primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

Sadrži bezvodni etanol (vidjeti uputu o lijeku)

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA / Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml

1. NAZIV LIJEKA

Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml koncentrat za otopinu za infuziju docetaksel

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml koncentrata sadržava 20 mg docetaksela u obliku docetaksel trihidrata.

Jedna bočica s 4 ml koncentrata sadržava 80 mg docetaksela.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: polisorbat 80, etanol bezvodni (za detaljnije informacije vidjeti Uputu o lijeku) i citratna kiselina.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju 1 bočica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Spremno za dodavanje u infuzijsku otopinu.

UPOZORENJE: Izvucite potrebnu količinu ovog koncentrata docetaksela (20 mg/ml) iz bočice i izravno ju dodajte u infuzijsku otopinu. Vidjeti priložene upute za pripremu lijeka.

Bočica za jednokratnu upotrebu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

CITOTOKSIČNO

Primjena lijeka mora biti pod nadzorom liječnika educiranog za liječenje citostaticima.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Rok valjanosti lijeka u infuzijskoj vrećici: vidjeti Uputu o lijeku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek treba odgovarajuće zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Francuska

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/384/004

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE / Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml sterilni koncentrat docetaksel

Za primjenu u venu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

Sadrži bezvodni etanol (vidjeti uputu o lijeku)

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA / Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml

1. NAZIV LIJEKA

Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml koncentrat za otopinu za infuziju docetaksel

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml koncentrata sadržava 20 mg docetaksela u obliku docetaksel trihidrata.

Jedna bočica s 8 ml koncentrata sadržava 160 mg docetaksela.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: polisorbat 80, etanol bezvodni (za detaljnije informacije vidjeti Uputu o lijeku) i citratna kiselina.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju 1 bočica

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Spremno za dodavanje u infuzijsku otopinu.

UPOZORENJE: Izvucite potrebnu količinu ovog koncentrata docetaksela (20 mg/ml) iz bočice i izravno ju dodajte u infuzijsku otopinu. Vidjeti priložene upute za pripremu lijeka.

Bočica za jednokratnu upotrebu.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu u venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

CITOTOKSIČNO

Primjena lijeka mora biti pod nadzorom liječnika educiranog za liječenje citostaticima.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Rok valjanosti lijeka u infuzijskoj vrećici: vidjeti Uputu o lijeku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek treba odgovarajuće zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Aventis Pharma S.A.

20 avenue Raymond Aron

92165 Antony Cedex Francuska

12. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/07/384/005

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE / Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml sterilni koncentrat docetaksel

Za primjenu u venu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6. DRUGO

Sadrži bezvodni etanol (vidjeti uputu o lijeku)

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept