Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duavive (oestrogens conjugated / bazedoxifene) – Označavanje - G03CX

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDuavive
ATK šifraG03CX
Tvaroestrogens conjugated / bazedoxifene
ProizvođačPfizer Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA I BLISTER VREĆICA

1.NAZIV LIJEKA

DUAVIVE 0,45 mg/20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

konjugirani estrogeni/bazedoksifen

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadrži 0,45 mg konjugiranih estrogena i 20 mg bazedoksifena u obliku bazedoksifenacetata

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: laktozu, saharozu, polidekstrozu i tekući maltitol. Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

28 tableta s prilagođenim oslobađanjem

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Progutati cijelu tabletu.

Za primjenu kroz usta

Prije primjene pročitati uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25ºC.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Nakon otvaranja blister vrećice, upotrijebiti unutar 60 dana.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/960/001 28 tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

DUAVIVE 0,45/20 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

DUAVIVE 0,45 mg/20 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

konjugirani estrogeni/bazedoksifen

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept