Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dukoral (recombinant cholera toxin B subunit...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07AE01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDukoral
ATK šifraJ07AE01
Tvarrecombinant cholera toxin B subunit / vibrio cholerae 01
ProizvođačValneva Sweden AB

1.NAZIV LIJEKA

Dukoral suspenzija i šumeće granule za oralnu suspenziju cjepivo protiv kolere (inaktivirano, oralno)

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza (3 ml) suspenzije cjepiva sadrži:

ukupno 1,25x1011 bakterija sljedećih sojeva:

Vibrio cholerae O1

Inaba, klasični biotip (inaktiviran toplinom)

31,25x109

bakterija*

Vibrio cholerae O1

Inaba, biotip El Tor (inaktiviran formalinom)

31,25x109

bakterija*

Vibrio cholerae O1

Ogawa, klasični biotip (inaktiviran toplinom)

31,25x109

bakterija*

Vibrio cholerae O1

Ogawa, klasični biotip (inaktiviran formalinom)

31,25x109

bakterija*

− rekombinantnu B podjedinicu toksina kolere (rCTB) 1 mg (proizvedenu u bakteriji V. cholerae O1 Inaba, klasični biotip soja 213.)

* broj bakterija prije inaktivacije

Pomoćne tvari:

Natrijev dihidrogenfosfat dihidrat 2,0 mg, natrijev hidrogenfosfat dihidrat 9,4 mg, natrijev klorid 26 mg, natrijev hidrogenkarbonat 3600 mg, bezvodni natrijev karbonat 400 mg, saharinnatrij 30 mg, natrijev citrat 6 mg.

Jedna doza sadrži približno 1,1 g natrija.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Suspenzija i šumeće granule za oralnu suspenziju.

Suspenzija u boci je bjelkasta. Šumeće granule u vrećici su bijele.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Dukoral je indiciran za aktivnu imunizaciju protiv bolesti uzrokovane bakterijom Vibrio cholerae serogrupe O1 kod odraslih i djece u dobi od 2 godine nadalje, koji namjeravaju putovati u endemska/epidemijska područja.

Primjenu Dukorala treba odrediti na osnovi službenih preporuka, uzevši pritom u obzir različitu epidemiološku situaciju i rizik od obolijevanja u različitim geografskim područjima i uvjetima putovanja.

Dukoral ne smije zamijeniti standardne mjere zaštite. U slučaju pojave proljeva, potrebno je poduzeti mjere za rehidraciju organizma.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Program primarnog cijepljenja

Standardno primarno cijepljenje Dukoralom protiv kolere kod odraslih i djece u dobi od 6 godina nadalje, provodi se s 2 doze cjepiva. Djeca u dobi od 2 do ispod 6 godina trebaju dobiti 3 doze. Razmak između doza treba biti najmanje tjedan dana. Ukoliko između primjene pojedine doze cjepiva protekne više od 6 tjedana, treba ponovno započeti program primarne imunizacije.

Imunizaciju treba završiti najmanje tjedan dana prije potencijalnog izlaganja bakteriji V. cholerae O1.

Docjepljivanje (booster doza)

Za neprekidnu zaštitu od kolere preporučuje se primjena po jedne doze docjepljivanja (booster) unutar 2 godine za odrasle i djecu u dobi od 6 godina nadalje, a unutar 6 mjeseci za djecu u dobi od 2 do 6 godina. Nema podataka o kliničkoj djelotvornosti ponavljanih primjena booster doza. Međutim, imunološki podaci i podaci o trajanju zaštite pokazuju da treba dati samo jednu dodatnu dozu ukoliko je proteklo do 2 godine od zadnje primjene cjepiva za odrasle i do 6 mjeseci za djecu u dobi od 2 do 6 godina . Ukoliko je od posljednjeg cijepljenja prošlo više od 2 godine (više od 6 mjeseci za djecu u dobi od 2 do 6 godina), potrebno je ponoviti primarno cijepljenje.

Djeca mlađa od 2 godine

Sigurnost i imunogenost Dukorala ispitani su u djece u dobi između 1 i 2 godine, ali nisu provedena ispitivanja zaštitne djelotvornosti u toj dobnoj skupini. Zbog toga se ne preporučuje primjena cjepiva Dukoral u djece mlađe od 2 godine.

Stariji

Podaci o zaštitnoj djelotvornosti cjepiva vrlo su ograničeni za osobe od 65 godina i starije.

Način primjene

Cjepivo je namijenjeno za peroralnu primjenu. Prije ingestije suspenziju cjepiva treba pomiješati s puferskom otopinom (natrijeva hidrogenkarbonata). Natrijev hidrogenkarbonat dolazi u obliku šumećih granula koje treba otopiti u čaši hladne vode (približno 150 ml). Može se koristiti klorirana voda. Suspenziju cjepiva treba zatim pomiješati s puferskom otopinom i popiti unutar 2 sata. Uzimanje hrane i pića treba izbjegavati 1 sat prije i 1 sat nakon primjene cjepiva. Peroralnu primjenu drugih lijekova treba izbjegavati 1 sat prije i 1 sat nakon uzimanja Dukorala.

Djeca u dobi od 2 do 6 godina: odlije se pola količine puferske otopine, a preostali dio (oko 75 ml) se pomiješa s cjelokupnim sadržajem cjepiva iz boce.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 ili formaldehid.

Primjenu Dukorala treba odgoditi u osoba koje imaju akutnu gastrointestinalnu bolest ili akutnu febrilnu bolest.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Nema kliničkih podataka o zaštitnoj djelotvornosti Dukorala protiv kolere nakon primjene booster doze.

Dukoral stvara specifičnu zaštitu od serogrupe O1 Vibrio cholerae. Imunizacijom se ne postiže zaštita od serogrupe O139 V. cholerae ili drugih vrsta roda Vibrio.

Malo je podataka o imunogenosti i sigurnosti cjepiva u osoba zaraženih HIV-om. Nisu provedena ispitivanja zaštitne djelotvornosti cjepiva. Imunizacija osoba zaraženih HIV-om može dovesti do prolaznih povećanja količine virusa u krvi. Kod osoba s uznapredovanim stadijem HIV bolesti može izostati stvaranje zaštitne razine protutijela nakon primjene Dukorala. Ipak, ispitivanje učinkovitosti u populaciji s visokom prevalencijom HIV-a pokazalo je sličnu zaštitu kao i kod drugih populacija.

Odgovor protutijela kod cjepljenika s endogenom ili jatrogenom imunosupresijom može biti nedovoljan.

Formaldehid se koristi u tijeku proizvodnog procesa te se njegove količine u tragovima mogu naći u gotovom cjepivu. Potreban je oprez kod osoba s poznatom preosjetljivošću na formaldehid.

Dukoral sadrži oko 1,1 g natrija po dozi. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

Cjepivo ne osigurava potpunu zaštitu te je važno dodatno provoditi standardne mjere zaštite protiv kolere.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Cjepivo je osjetljivo na kiselinu. Hrana i/ili piće povećat će stvaranje želučane kiseline, što može umanjiti učinak cjepiva. Posljedično, potrebno je izbjegavati uzimanje hrane i pića 1 sat prije i 1 sat nakon cijepljenja.

Peroralnu primjenu drugih cjepiva i lijekova treba izbjegavati 1 sat prije i 1 sat nakon primjene Dukorala.

Preliminarni rezultati kliničkog ispitivanja provedenog na ograničenom broju dobrovoljaca pokazali su da istodobna primjena cjepiva Dukoral i živog peroralnog cjepiva (enterokapsule) protiv tifusa ne utječe na stvaranje protutijela na Dukoral. U ovom ispitivanju nije ispitivan imunološki odgovor na živo cjepivo protiv tifusa. Slično tome, nakon istodobne primjene cjepiva protiv žute groznice i Dukorala nije uočena interakcija s imunološkim odgovorom na cjepivo protiv žute groznice. Nisu ispitivani imunološki odgovori na Dukoral. U kliničkim ispitivanjima nije ispitana istodobna primjena Dukorala s drugim cjepivima/lijekovima, uključujući peroralno cjepivo protiv poliomijelitisa i lijekove protiv malarije.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Nema podataka o reproduktivnoj toksičnosti kod životinja. Nakon pažljive procjene omjera koristi i rizika moguća je primjena cjepiva u trudnica i žena koje doje, iako u vezi s tim nisu provedena specifična klinička ispitivanja.

Tijekom kampanje masovnog cijepljenja provedene u Zanzibaru, 196 trudnica primilo je najmanje jednu dozu Dukorala. Nije bilo statistički značajnih dokaza o štetnom učinku izlaganja Dukoralu tijekom trudnoće.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nema dokaza o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sigurnost primjene Dukorala procijenjena je u kliničkim ispitivanjima koja su uključivala i odrasle i djecu u dobi od 2 godine nadalje, provedenim u zemljama poznatim po endemskoj ili neendemskoj pojavi kolere i enterotoksične bakterije Escherichia coli (ETEC) koja proizvodi termolabilan enterotoksin (LT). Tijekom kliničkih ispitivanja primijenjeno je više od 94 000 doza Dukorala. Procjena sigurnosti razlikovala se u pojedinim ispitivanjima s obzirom na metodu praćenja, definiciju simptoma i vrijeme praćenja. U većini ispitivanja pasivno su praćeni štetni događaji. Najčešće prijavljivane nuspojave kao što su gastrointestinalni simptomi, uključujući bol u abdomenu, proljev, mekanu stolicu, mučninu i povraćanje, pojavljivale su se sa sličnom učestalošću kod ispitanika koji su dobivali cjepivo i onih na placebu.

Klasifikacija učestalosti: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine učestalosti nuspojave su navedene u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Poremećaji metabolizma i prehrane

Rijetko gubitak /ili smanjenje apetita

Vrlo rijetko dehidracija

Poremećaji živčanog sustava

Manje često glavobolja

Rijetko

omaglica

Vrlo rijetko

omamljenost, nesanica, gubitak svijesti, smanjen osjet okusa

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Rijetko

respiratorni simptomi (uključujući rinitis i kašalj)

Poremećaji probavnog sustava

Manje često proljev, grčevi u abdomenu, bol u abdomenu, kruljenje u želucu/abdomenu (plinovi),

 

nelagoda u abdomenu

Rijetko

povraćanje, mučnina

Vrlo rijetko

grlobolja, dispepsija

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Vrlo rijetko znojenje, osip

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Vrlo rijetko bol u zglobovima

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Rijetko vrućica, malaksalost

Vrlo rijetko umor, drhtanje

Nuspojave iz postmarketinškog praćenja

Niže su navedene dodatne nuspojave prijavljene tijekom post marketinških praćenja.

Infekcije i infestacije: gastroenteritis Poremećaji krvi i limfnog sustava: limfadenitis Poremećaji živčanog sustava: parestezije Krvožilni poremećaji: hipertenzija

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja: dispneja, povećano stvaranje iskašljaja Poremećaji probavnog sustava: flatulencija

Poremećaji kože i potkožnog tkiva: urtikarija, angioedem, svrbež

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene: bol, sindrom nalik gripi, astenija, zimica

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Podaci o predoziranju su ograničeni. Prijavljene nuspojave u skladu su s onima uočenima nakon primjene preporučenih doza.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: bakterijska cjepiva, ATK oznaka: J07AE01

Mehanizam djelovanja

Cjepivo sadrži mrtve cijele bakterije V. cholerae O1 i rekombinantnu netoksičnu B podjedinicu toksina kolere (CTB). U cjepivo su uključeni bakterijski sojevi serotipova Inaba i Ogawa kao i biotip El Tor i klasični biotipovi. Dukoral se uzima peroralno s bikarbonatnim puferom koji štiti antigene od želučane kiseline. Cjepivo djeluje tako da inducira stvaranje protutijela na bakterijske komponente i CTB. Antibakterijska protutijela u crijevima sprječavaju bakterije da se pričvrste na stijenku crijeva i tako ometaju kolonizaciju V. cholerae O1. Antitoksinska protutijela u crijevima sprječavaju vezanje toksina kolere na površinu sluznice crijeva i tako sprječavaju proljev prouzročen toksinom.

Termolabilan toksin (LT) enterotoksične E. coli (ETEC) je strukturno, funkcionalno i imunološki sličan CTB-u. Ta dva toksina imunološki križno reagiraju.

Djelotvornost protiv kolere

Djelotvornost protiv kolere ispitana je u tri randomizirana, dvostruko slijepa i placebom kontrolirana klinička ispitivanja provedena u Bangladešu (endemska regija) i u Peruu (neendemska regija). Broj bolesnika uključenih u ispitivanje, režim doziranja i trajanje praćenja prikazani su u sljedećoj tablici.

Mjesto

Godina

Režim doziranja

Broj ispitanika

Praćenje

ispitivanja

 

 

(dobne skupine)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolera

 

 

 

 

 

 

 

Bangladeš

1985-88

3 doze u razmacima od 6 tjedana

89.152

6 mjeseci - 5 godina

 

 

 

(2-65 godina)

 

Peru,

2 doze u razmaku od 7-11 dana

1.563

5 mjeseci

vojska

 

 

(18-65 godina)

 

Peru,

1993-95

2 doze u razmaku od 2 tjedna uz booster

21.924

2 godine

Pampas

 

dozu nakon godinu dana

(2-65 godina)

 

Tijekom terenskog ispitivanja provedenog u Bangladešu zabilježena je 85%-tna zaštitna djelotvornost Dukorala u sveukupnoj populaciji (95%CI: 56, 95, analiza po protokolu) u prvih 6 mjeseci praćenja. Trajanje zaštite cjepivom razlikovalo se prema dobi te je u djece iznosilo 6 mjeseci, a u odraslih 2 godine (vidjeti tablicu u nastavku). Rezultati eksploratorne analize upućuju na jednaku učinkovitost nakon primjene 2 i 3 doze cjepiva u odraslih.

Tablica: Zaštitna djelotvornost protiv kolere u ispitivanju u Bangladešu (analiza po protokolu)

 

Zaštitna djelotvornost, % (95% CI)

 

Odrasli i djeca >6 godina

Djeca 2-6 godina

6 mjeseci

76 (30, 92)

1. godina

76 (60, 85)

44 (10, 65)

2. godina

60 (36, 76)

33 (-23, 64)

U drugom ispitivanju, koje je uključivalo vojne regrute u Peruu, kratkotrajna zaštitna djelotvornost protiv kolere nakon primjene 2 doze cjepiva iznosila je 85% (95% CI: 36, 97, analiza po protokolu).

Treće terensko ispitivanje, provedeno u Peruu, nije uspjelo pokazati zaštitnu djelotvornost protiv kolere tijekom prve godine. Primjena doze docjepljivanja 10-12 mjeseci nakon primarne imunizacije rezultirala je zaštitnom djelotvornosti od 60,5% tijekom druge godine (95% CI: 28,79).

Zaštitna učinkovitost protiv kolere procijenjena je tijekom dvije kampanje masovnog cijepljenja provedene u Mozambiku (prosinac 2003. – siječanj 2004.) i Zanzibaru (veljača 2009. – svibanj 2010.).

U „case-control“ ispitivanju (istraživanju parova) provedenom tijekom kampanje masovnog cijepljenja u Mozambiku, zaštitna učinkovitost 2 doze Dukorala bila je 84% (95% CI: 43, 95, analiza po protokolu; p=0,005) u početnih 5 mjeseci praćenja.

U longitudinalnoj kohortnoj analizi provedenoj tijekom kampanje masovnog cijepljenja u Zanzibaru, zaštitna učinkovitost nakon 2 doze Dukorala bila je 79% (95% CI, 47, 92) u 15-mjesečnom razdoblju praćenja. Povrh izravne zaštite, pokazalo se da je Dukoral pružio značajnu neizravnu (kolektivnu) zaštitu u ispitanom okruženju.

Zaštitna djelotvornost Dukorala protiv kolere nakon ponovljenog booster cijepljenja nije ispitivana.

Imunogenost

Nije utvrđena imunološka korelacija zaštite od kolere nakon oralne primjene cjepiva. Postoji slaba korelacija između stvaranja protutijela u serumu, uključujući vibriocidna protutijela, i zaštite. Lokalno stvorena sekretorna IgA protutijela u crijevima vjerojatno posreduju pri razvoju zaštitnog imuniteta.

Cjepivo je potaklo stvaranje antitoksina IgA u crijevima kod 70-100% cijepljenih ispitanika. Vibriocidna protutijela u serumu protiv bakterijskih komponenti nađena su u 35-55% cijepljenih ispitanika, a antitoksična protutijela u 78-87% cijepljenih ispitanika. Doza docjepljivanja dovela je do anamnestičkog odgovora koji je indikativan za imunološku memoriju. Procijenjeno je da imunološka memorija u odraslih osoba traje najmanje 2 godine.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Nije provedeno pretkliničko ispitivanje sigurnosti ovog cjepiva.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Suspenzija:

natrijev dihidrogenfosfat dihidrat natrijev hidrogenfosfat dihidrat natrijev klorid

voda za injekcije

Šumeće granule:

natrijev hidrogenkarbonat citratna kiselina

natrijev karbonat, bezvodni saharinnatrij

natrijev citrat aroma maline

6.2Inkompatibilnosti

Dukoral se smije miješati samo s priloženim šumećim granulama otopljenima u vodi. Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

Nakon otapanja šumećih granula u vodi i dodavanja suspenzije cjepiva, dobivenu mješavinu treba popiti u roku od 2 sata.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Proizvod u neotvorenoj boci i vrećici, čuvan u vanjskoj kutiji, stabilan je pri temperaturama do 25°C u razdoblju od 14 dana. Na kraju tog razdoblja proizvod treba primijeniti ili baciti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Suspenzija cjepiva puni se u volumenu od 3 ml u boce (staklo tip I) s gumenim čepom (bromobutil guma) i zatvaračem s navojem.

Šumeće granule pakirane su u količini od 5,6 g u vrećice s unutarnjim slojem od poliestera/LD- polietilena i vanjskim slojem od aluminija/LD-polietilena.

Uz svaku dozu cjepiva dolazi jedna vrećica šumećih granula.

Veličina pakiranja: 1x1 doza, 2x1 doza, 20x1 doza

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Šumeće granule treba otopiti u približno 150 ml hladne vode. Bocu s cjepivom treba nježno protresti i zatim se suspenzija cjepiva dodaje puferskoj otopini i dobro promiješa da bi se dobila bezbojna, blago opalescentna otopina.

Djeca u dobi od 2 do 6 godina: pola količine puferske otopine se odlije, a preostali se dio (oko 75 ml) pomiješa s cjelokupnim sadržajem boce s cjepivom.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Valneva Sweden AB S-105 21 Stockholm Švedska

+46 (0)8 735 1000 infodukoral@valneva.com

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/263/001-003

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 28. travnja 2004.

Datum posljednje obnove: 25. ožujka 2009.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

MM/GGGG

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept