Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dukoral (recombinant cholera toxin B subunit...) – Označavanje - J07AE01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDukoral
ATK šifraJ07AE01
Tvarrecombinant cholera toxin B subunit / vibrio cholerae 01
ProizvođačValneva Sweden AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

DUKORAL – pakiranje s 1 dozom, pakiranje s 2x1 dozom, pakiranje s 20x1 dozom (vanjski omot)

Sadrži plavi okvir

1.NAZIV LIJEKA

DUKORAL suspenzija i šumeće granule za oralnu suspenziju

Cjepivo protiv kolere (inaktivirano, oralno)

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Djelatne tvari: 1 doza sadrži

31,25x109 bakterija* svakog od sljedećih sojeva bakterije V. cholerae O1: Inaba klasični biotip (inaktiviran toplinom), Inaba El Tor biotip (inaktiviran formalinom), Ogawa klasični biotip (inaktiviran toplinom), Ogawa klasični biotip (inaktiviran formalinom).

rekombinantnu B podjedinicu toksina kolere (rCTB) 1 mg.

*broj bakterija prije inaktivacije

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži natrij. Pogledajte Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

3 ml suspenzije u boci i 5,6 g šumećih granula u vrećici. 1 doza

2x1 doza

20x1 doza

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije primjene cjepivo promješajte s puferom.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Valneva Sweden AB

105 21 Stockholm, Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/263/001 1 doza

EU/1/03/263/002 2x1 doza

EU/1/03/263/003 20x1 doza

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

DUKORAL

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

DUKORAL – pakiranje s 20x1 dozom (unutarnja kutija za 20 boca cjepiva)

Ne sadrži plavi okvir

1. NAZIV LIJEKA

DUKORAL suspenzija

Cjepivo protiv kolere (inaktivirano, oralno)

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Djelatne tvari: 1 doza sadrži

31,25x109 bakterija* svakog od sljedećih sojeva bakterije V. cholerae O1: Inaba klasični biotip (inaktiviran toplinom), Inaba El Tor biotip (inaktiviran formalinom), Ogawa klasični biotip (inaktiviran toplinom), Ogawa klasični biotip (inaktiviran formalinom).

rekombinantnu B podjedinicu toksina kolere (rCTB) 1 mg.

*broj bakterija prije inaktivacije

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži natrij. Pogledajte Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

3 ml suspenzije u boci.

20x1 doza

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu kroz usta.

Prije primjene cjepivo prmješajte s puferom.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Valneva Sweden AB

105 21 Stockholm, Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/263/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

DUKORAL – pakiranje s 20x1 dozom (unutarnja kutija za 20 vrećica natrijeva hidrogenkarbonata)

Ne sadrži plavi okvir

1. NAZIV LIJEKA

Natrijev hidrogenkarbonat šumeće granule

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži natrij. Pogledajte Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

20 x 5,6 g

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Mora se primjenjivati uz DUKORAL.

Za primjenu kroz usta.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti MM/GGGG

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Valneva Sweden AB

105 21 Stockholm, Švedska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/03/263/003

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE DUKORAL, naljepnica boce s 1 dozom

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

DUKORAL suspenzija

Kroz usta.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP MM/GGGG

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 doza (3 ml)

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Natrijev hidrogenkarbonat 5,6 g, vrećica

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Natrijev hidrogenkarbonat, šumeće granule

Kroz usta.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Mora se primjenjivati uz DUKORAL.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP MM/GGGG

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5,6 g

6. DRUGO

Valneva Sweden AB, Švedska

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept