Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoPlavin (clopidogrel / acetylsalicylic acid) – Označavanje - B01AC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDuoPlavin
ATK šifraB01AC30
Tvarclopidogrel / acetylsalicylic acid
ProizvođačSanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

DuoPlavin 75 mg/75 mg filmom obložene tablete klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadržava: 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelhidrogensulfata) i 75 mg acetilsalicilatne kiseline.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: laktozu i hidrogenirano ricinusovo ulje.

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30x1 filmom obloženih tableta

50x1 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete 90x1filmom obloženih tableta 100x1 filmom obloženih tableta 30 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Lijek je potrebno zbrinuti u skladu s nacionalnim propisima.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC

54, rue La Boétie – F-75008 Paris Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/619/001 14 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/002 28 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/003 30x1 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/004 50x1 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/005 84 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/006 90x1 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/007 100x1 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/015 30 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

DuoPlavin 75 mg/75 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER / 14, 28 i 84 tablete

1. NAZIV LIJEKA

DuoPlavin 75 mg/75 mg tablete klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER / 30, 30x1, 50x1, 90x1 i 100x1 tableta

1. NAZIV LIJEKA

DuoPlavin 75 mg/75 mg tablete klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1. NAZIV LIJEKA

DuoPlavin 75 mg/100 mg filmom obložene tablete klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži: 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelhidrogensulfata) i 100 mg acetilsalicilatne kiseline.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i hidrogenirano ricinusovo ulje.

Vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30x1 filmom obloženih tableta

50x1 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete 90x1filmom obloženih tableta 100x1 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Lijek je potrebno zbrinuti u skladu s nacionalnim propisima.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Francuska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/619/008 14 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/009 28 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/010 30x1 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/011 50x1 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/012 84 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/013 90x1 filmom obloženih tableta

EU/1/10/619/014 100x1 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

DuoPlavin 75 mg/100 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER / 14, 28 i 84 tablete

1. NAZIV LIJEKA

DuoPlavin 75 mg/100 mg tablete klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER / 30, 30x1, 50x1, 90x1 i 100x1 tableta

1. NAZIV LIJEKA

DuoPlavin 75 mg/100 mg tablete klopidogrel/acetilsalicilatna kiselina

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi Clir SNC

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept