Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dynastat (parecoxib sodium) – Označavanje - M01AH04

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDynastat
ATK šifraM01AH04
Tvarparecoxib sodium
ProizvođačPfizer Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE: 40 mg bočice

1.NAZIV LIJEKA

Dynastat 40 mg prašak za otopinu za injekciju

parekoksib

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka bočica sadrži 40 mg parekoksiba u obliku 42,36 mg parekoksibnatrija. Nakon pripreme za primjenu s 2 ml otapala, koncentracija parekoksiba je 20 mg/ml. Tako svakih 2 ml pripremljene otopine sadrži 40 mg parekoksiba.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev hidrogenfosfat, fosfatnu kiselinu i natrijev hidroksid.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak za otopinu za injekciju

10 bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Primjena u venu ili u mišić.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Pripremljeni lijek se mora odmah primijeniti (u roku od 24 sata ako je pripremljen aseptički) i ne smije ga se zamrzavati niti čuvati u hladnjaku.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja prije pripreme za primjenu.

Za dodatne informacije o čuvanju, vidjeti uputu o lijeku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/209/005

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dynastat 40 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA BOČICE: 40 mg

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Dynastat 40 mg prašak za injekciju

parekoksib

i.v./i.m.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

VANJSKO PAKIRANJE: 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1. NAZIV LIJEKA

Dynastat 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju

parekoksib

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka bočica sadrži 40 mg parekoksiba u obliku 42,36 mg parekoksibnatrija. Nakon pripreme za primjenu s 2 ml otapala, koncentracija parekoksiba je 20 mg/ml. Tako svakih 2 ml pripremljene otopine osigurava 40 mg parekoksiba.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev hidrogenfosfat, fosfatnu kiselinu i natrijev hidroksid.

Ampula s 2 ml otapala sadrži natrijev klorid, kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid i vodu za injekciju.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1 bočica i 1 ampula s otapalom

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Primjena u venu ili u mišić.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Pripremljeni lijek mora se odmah primijeniti (u roku od 24 sata ako je pripremljen aseptički) i ne smije ga se zamrzavati niti čuvati u hladnjaku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja prije pripreme za primjenu. Za dodatne informacije o čuvanju, vidjeti uputu o lijeku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/209/006

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dynastat 40 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST VANJSKOG PAKIRANJA: 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1. NAZIV LIJEKA

Dynastat 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju

parekoksib

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka bočica sadrži 40 mg parekoksiba u obliku 42,36 mg parekoksibnatrija. Nakon pripreme za primjenu s 2 ml otapala, koncentracija parekoksiba je 20 mg/ml. Tako svakih 2 ml pripremljene otopine osigurava 40 mg parekoksiba.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev hidrogenfosfat, fosfatnu kiselinu i natrijev hidroksid.

Ampula s 2 ml otapala sadrži natrijev klorid, kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid i vodu za injekciju.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

3 bočice i 3 ampule s otapalom

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Primjena u venu ili u mišić.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Pripremljeni lijek mora se odmah primijeniti (u roku od 24 sata ako je pripremljen aseptički) i ne smije ga se zamrzavati niti čuvati u hladnjaku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja prije pripreme za primjenu. Za dodatne informacije o čuvanju, vidjeti uputu o lijeku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/209/007

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dynastat 40 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

TEKST VANJSKOG PAKIRANJA 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju

1. NAZIV LIJEKA

Dynastat 40 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju

parekoksib

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka bočica sadrži 40 mg parekoksiba u obliku 42,36 mg parekoksibnatrija. Nakon pripreme za primjenu s 2 ml otapala, koncentracija parekoksiba je 20 mg/ml. Tako svakih 2 ml pripremljene otopine osigurava 40 mg parekoksiba.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži natrijev hidrogenfosfat, fosfatnu kiselinu i natrijev hidroksid.

Ampula s 2 ml otapala sadrži natrijev klorid, kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid i vodu za injekciju.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

5 bočica i 5 ampula s otapalom

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu primjenu.

Primjena u venu ili u mišić.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Pripremljeni lijek mora se odmah primijeniti (u roku od 24 sata ako je pripremljen aseptički) i ne smije ga se zamrzavati niti čuvati u hladnjaku.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja prije pripreme za primjenu. Za dodatne informacije o čuvanju, vidjeti uputu o lijeku.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/209/008

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dynastat 40 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA AMPULE S OTAPALOM: 2 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otopina natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9%)

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Dynastat 40 mg

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept