Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efient (prasugrel) – Označavanje - B01AC22

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEfient
ATK šifraB01AC22
Tvarprasugrel
ProizvođačDaiichi Sankyo Europe GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA 5 mg FILMOM OBLOŽENE TABLETE

1.NAZIV LIJEKA

Efient 5 mg filmom obložene tablete prasugrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg prasugrela (u obliku prasugrelklorida).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30x1 filmom obložena tableta

56 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90x1 filmom obložena tableta

98 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od zraka i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Njemačka

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/503/001 14 filmom obloženih tableta

EU/1/08/503/002 28 filmom obloženih tableta

EU/1/08/503/003 30x1 filmom obložena tableta

EU/1/08/503/004 56 filmom obloženih tableta

EU/1/08/503/005 84 filmom obložene tablete

EU/1/08/503/006 90x1 filmom obložena tableta

EU/1/08/503/007 98 filmom obloženih tableta

EU/1/08/503/015 30 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Efient 5 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA 5 mg FILMOM OBLOŽENE TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Efient 5 mg filmom obložene tablete prasugrel

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi-Sankyo (Logo)

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

<PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB, NED>

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA 10 mg FILMOM OBLOŽENE TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Efient 10 mg filmom obložene tablete prasugrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg prasugrela (u obliku prasugrelklorida).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za dodatne informacije pročitati uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30x1 filmom obložena tableta

56 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90x1 filmom obložena tableta

98 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od zraka i vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi Sankyo Europe GmbH

81366 München

Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/08/503/008 14 filmom obloženih tableta

EU/1/08/503/009 28 filmom obloženih tableta

EU/1/08/503/010 30x1 filmom obložena tableta

EU/1/08/503/011 56 filmom obloženih tableta

EU/1/08/503/012 84 filmom obložene tablete

EU/1/08/503/013 90x1 filmom obložena tableta

EU/1/08/503/014 98 filmom obložene tablete

EU/1/08/503/016 30 filmom obložene tablete

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Efient 10 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER ZA 10 mg FILMOM OBLOŽENE TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Efient 10 mg filmom obložene tablete prasugrel

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Daiichi-Sankyo (Logo)

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot:

5. DRUGO

<PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB, NED>

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept