Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eklira Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Sažetak opisa svojstava lijeka - R03BB

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEklira Genuair
ATK šifraR03BB
Tvaraclidinium bromide, micronised
ProizvođačAstraZeneca AB

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Eklira Genuair 322 mikrograma, prašak inhalata

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka isporučena doza (doza oslobođena iz nastavka za usta) sadrži 375 µg aklidinijeva bromida što odgovara 322 µg aklidinija. To odgovara odmjernoj dozi od 400 µg aklidinijeva bromida, odnosno 343 µg aklidinija.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom

Svaka isporučena doza sadrži približno 12 mg laktoze (u obliku hidrata).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak inhalata.

Bijeli ili gotovo bijeli prašak u bijelom inhalatoru s ugrađenim pokazivačem doze i zelenim gumbom za doziranje.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Eklira Genuair je indiciran u terapiji održavanja bronhodilatacije za ublažavanje bronhoopstruktivnih simptoma, u odraslih bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća (KOPB).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučena doza je jedna inhalacija od 322 mikrograma aklidinija dvaput dnevno.

Ako se jedna doza propusti, drugu dozu treba uzeti što prije. Međutim, ako je gotovo došlo vrijeme za sljedeću dozu, propuštenu dozu treba preskočiti.

Starije osobe

Nije potrebno prilagođavati dozu za starije bolesnike (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje bubrega

Nije potrebno prilagođavati dozu za bolesnike s oštećenjem bubrega (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje jetre

Nije potrebno prilagođavati dozu za bolesnike s oštećenjem jetre (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primjene lijeka Eklira Genuair u djece i adolescenata (mlađih od 18 godina) u indikaciji KOPB-a.

Način primjene

Za primjenu inhalacijom.

Bolesnike treba podučiti kako ispravno primijeniti lijek.

Upute za uporabu:

Upoznavanje s lijekom Eklira Genuair:

Pokazivač

Zeleni gumb

doze

 

Zaštitna

 

kapica

 

 

Obojeni kontrolni

 

prozorčić

 

Nastavak za usta

Izvadite Genuair inhalator iz vrećice i upoznajte se s njegovim sastavnim dijelovima.

Kako koristiti Eklira Genuair

Sažetak

Nakon skidanja kapice, Genuair inhalator se treba koristi u 2 koraka:

Korak 1: Pritisnite i OTPUSTITE zeleni gumb i do kraja izdahnite, dalje od inhalatora.

Korak 2: Usne čvrsto obavijte oko nastavka za usta i SNAŽNO i DUBOKO udahnite kroz inhalator.

Nakon inhalacije ne zaboravite ponovno staviti zaštitnu kapicu.

Početak

Prije prve uporabe otvorite zatvorenu vrećicu po perforiranom dijelu i izvadite Genuair inhalator.

Neposredno prije uzimanja doze lijeka, skinite zaštitnu kapicu laganim stiskanjem strelica označenih na svakoj strani i povlačenjem prema van (vidjeti sliku 1).

SLIKA 1

Provjerite da ništa ne blokira nastavak za usta.

Držite Genuair inhalator vodoravno s nastavkom za usta okrenutim prema Vama i zelenim gumbom okrenutim ravno prema gore (vidjeti sliku 2).

Držite zeleni gumb okrenut ravno prema gore. NE NAGINJITE.

SLIKA 2

KORAK 1: PRITISNITE zeleni gumb do kraja i zatim ga OTPUSTITE (vidjeti slike 3 i 4).

NEMOJTE I DALJE DRŽATI ZELENI GUMB PRITISNUT.

PRITISNITE zeleni gumb

OTPUSTITE zeleni gumb

do kraja prema dolje

 

SLIKA 3

SLIKA 4

Stanite i provjerite: Utvrdite da je doza spremna za inhalaciju

Provjerite je li obojeni kontrolni prozorčić promijenio boju u zelenu (vidjeti sliku 5).

Zeleni kontrolni prozorčić potvrđuje da je Vaš lijek spreman za inhalaciju.

Spreman za uporabu

ZELENO

SLIKA 5

AKO OBOJENI KONTROLNI PROZORČIĆ OSTANE CRVENE BOJE, MOLIMO PONOVNO PRITISNITE I OTPUSTITE (VIDJETI KORAK 1).

Prije prinošenja inhalatora ustima, do kraja izdahnite. Nemojte izdisati zrak u inhalator.

KORAK 2: Usne čvrsto obavijte oko nastavka za usta Genuair inhalatora i udahnite SNAŽNO i DUBOKO kroz nastavak za usta (vidjeti sliku 6).

Taj snažan, dubok udisaj povlači lijek kroz inhalator u Vaša pluća.

POZOR: TIJEKOM UDISANJA NE DRŽITE ZELENI

GUMB PRITISNUTIM .

PRAVILNO

NEPRAVILNO

SLIKA 6

Tijekom disanja začut ćete „KLIK“ koji signalizira da pravilno koristite Genuair inhalator.

Nastavite udisati i nakon što ste čuli KLIKinhalatora kako biste bili sigurni da ćete uzeti cijelu dozu.

Izvadite Genuair inhalator iz usta i zadržite dah sve dok Vam to ne stvara nelagodu, a zatim polako izdahnite kroz nos.

Napomena: Neki bolesnici će možda osjetiti blagi slatki ili neznatno gorki okus, ili osjećaj zrnatosti, ovisno o bolesniku, kod udisanja lijeka. Nemojte uzimati dodatnu dozu ako nakon udisanja ne zamijetite nikakav okus ili osjet.

Stanite i provjerite: Utvrdite da ste pravilno udahnuli

Provjerite je li kontrolni prozorčić promijenio boju u crvenu (vidjeti sliku 7). To potvrđuje da ste pravilno udahnuli cijelu dozu.

Pravilno udahnuto

CRVENO

SLIKA 7

AKO JE OBOJENI KONTROLNI PROZORČIĆ I DALJE ZELEN, MOLIMO PONOVNO SNAŽNO I DUBOKO UDAHNITE KROZ NASTAVAK ZA USTA (VIDJETI KORAK 2).

Ako prozorčić ipak ne promijeni boju u crvenu, možda ste zaboravili otpustiti zeleni gumb prije udisanja ili niste pravilno udahnuli. U tom slučaju pokušajte ponovno.

Utvrdite da ste OTPUSTILI zeleni gumb i SNAŽNO i duboko udahnite kroz nastavak za usta.

Napomena: Ako i nakon nekoliko pokušaja ne možete pravilno udahnuti, savjetujte se s liječnikom.

Kad se prozorčić oboji crveno, ponovno stavite zaštitnu kapicu pritisnuvši je natrag na nastavak za usta (vidjeti sliku 8).

SLIKA 8

Kad trebate novi Genuair inhalator?

Genuair inhalator opremljen je pokazivačem doze kako biste vidjeli otprilike koliko je još doza ostalo u inhalatoru. Pokazivač doze se lagano spušta, pokazujući razmake od 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (vidjeti sliku A). Svaki Genuair inhalator će dati najmanje 30 ili 60 doza, ovisno o veličini pakiranja.

Kad se u pokazivaču doze pojavi crvena prugasta traka (vidjeti sliku A), to znači da se približavate zadnjoj dozi i da trebate novi Genuair inhalator.

Pokazatelj doze se spušta u razmacima po 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Crvena prugasta traka

Pokazivač doze

SLIKA A

Napomena: Ako Vam se čini da je Genuair inhalator oštećen ili ako izgubite kapicu, trebate zamijeniti svoj inhalator. NE MORATE ČISTITI svoj Genuair inhalator. Međutim, ako ga želite očistiti, to činite brisanjem vanjskog dijela nastavka za usta suhom krpom ili papirnatim ručnikom. NIKAD ne koristite vodu za čišćenje Genuair inhalatora, jer to može oštetiti lijek.

Kako ćete znati da je Vaš Genuair inhalator prazan?

Kad se u sredini pokazivača doze pojavi 0 (nula), nastavite koristiti sve preostale doze u Genuair inhalatoru.

Kad se pripremi zadnja doza za inhalaciju, zeleni gumb se neće natrag podići do kraja, nego će se zaustaviti u srednjem položaju (vidjeti sliku B). Iako je zeleni gumb zaustavljen, ipak možete

inhalirati svoju zadnju dozu. Nakon toga više ne možete koristiti Genuair inhalator i trebate početi koristiti novi Genuair inhalator.

Blokirano

SLIKA B

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na aklidinijev bromid ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Paradoksalni bronhospazam:

Primjena lijeka Eklira Genuair može uzrokovati paradoksalni bronhospazam. Ako dođe do toga, liječenje lijekom Eklira Genuair treba prekinuti i razmotriti uzimanje drugih lijekova.

Pogoršanje bolesti:

Aklidinijev bromid se primjenjuje za održavanje bronhodilatacije i ne smije se koristiti za ublažavanje akutnih epizoda bronhospazma, tj. kao lijek za brzo ublažavanje simptoma. Ako za vrijeme liječenja aklidinijevim bromidom dođe do promjene intenziteta KOPB-a te bolesnik treba dodatni lijek za brzo ublažavanje simptoma, potrebno je ponovno procijeniti stanje bolesnika i način njegovog liječenja.

Kardiovaskularni učinci:

Kardiovaskularni sigurnosni profil određen je antikolinergičkim učincima.

Eklira Genuair treba koristiti oprezno kod bolesnika koji su imali infarkt miokarda u prethodnih 6 mjeseci, nestabilnom anginom, novo dijagnosticiranom aritmijom u prethodna 3 mjeseca, ili hospitalizacijom u prethodnih 12 mjeseci zbog zatajenja srca klase III i IV, prema „New York Heart Association“ (NYHA) klasifikaciji. Zbog antikolinergičnog učinka na navedena stanja, bolesnici s tim dijagnozama su bili isključeni iz kliničkih ispitivanja.

Antikolinergičko djelovanje:

Suha usta, koja su često zabilježena uz antikolinergičko liječenje, dugoročno mogu biti povezana sa zubnim karijesom.

U skladu sa svojim antikolinergičkim djelovanjem, aklidinijev bromid treba primjenjivati s oprezom kod bolesnika sa simptomatskom hiperplazijom prostate, opstrukcijom vrata mokraćnog mjehura ili glaukomom uskog kuta (iako je vrlo mala vjerojatnost izravnog kontakta lijeka s očima).

Pomoćne tvari:

Ovaj lijek sadrži laktozu. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajima nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili glukoza-galaktoza malapsorpcijom ne bi trebali uzimati ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Istodobna primjena aklidinijeva bromida s drugim antikolinergicima nije ispitana i ne preporučuje se.

Iako nisu provedena formalna ispitivanja interakcije lijekova in vivo, aklidinijev bromid za inhalaciju koristio se istodobno s drugim lijekovima za KOPB uključujući simpatomimetičke bronhodilatatore, metilksantine, te oralne i inhalacijske steroide bez kliničkih dokaza o interakciji lijekova.

Ispitivanja in vitro su pokazala da se ne očekuju interakcije aklidinijeva bromida ili metabolita aklidinijeva bromida u terapijskim dozama s djelatnim tvarima koje su supstrati P-glikoproteina (P- gp) ili djelatnim tvarima koje se metaboliziraju putem citokroma P450 (CYP 450) i esterazama (vidjeti dio 5.2).

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni aklidinijeva bromida u trudnica.

Ispitivanja na životinjama pokazala su fetotoksičnost samo pri puno višim dozama od maksimalne izloženosti aklidinijevom bromidu kod ljudi (vidjeti dio 5.3). Aklidinijev bromid treba koristiti tijekom trudnoće samo ako je očekivana korist veća od potencijalnih rizika.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se aklidinijev bromid/metaboliti u majčino mlijeko u ljudi. Ispitivanja na životinjama pokazala su izlučivanje manjih količina aklidinijeva bromida/metabolita u mlijeko. Rizik za novorođenčad/dojenčad ne može se isključiti. Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti/suzdržati se od liječenja lijekom Eklira Genuair uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Ispitivanja na štakorima su pokazala blago smanjenu plodnost pri puno višim dozama od maksimalne izloženosti aklidinijevom bromidu u ljudi (vidjeti dio 5.3). Smatra se malo vjerojatnim da će aklidnijev bromid davan u preporučenoj dozi utjecati na plodnost ljudi.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Aklidinijev bromid malo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Pojava glavobolje, omaglice ili zamagljenog vida nakon primjene aklidinijevog bromida (vidjeti dio 4.8) može utjecati na sposobnost upravljanja vozilom ili rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće prijavljene nuspojave lijeka Eklira Genuair bile su glavobolja (6,6%) i nazofaringitis (5,5%).

Tablični popis nuspojava

Učestalost nuspojava u nastavku temelji se na grubim stopama incidencije (tj. događajima koji se pripisuju lijeku Eklira Genuair), zabilježenih s Eklira Genuair 322 µg (636 bolesnika) u združenoj analizi jednog 6-mjesečnog i dva 3-mjesečna randomizirana, placebom kontrolirana klinička ispitivanja.

Učestalost nuspojava definira je prema kategorijama učestalosti: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1 000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1 000), vrlo rijetko (<1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija organskih sustava

Preporučeni izraz

Učestalost

Infekcije i infestacije

Sinusitis

Često

 

Nazofaringitis

Često

Poremećaji imunološkog sustava

Preosjetljivost

Rijetko

 

Angioedem

Nepoznato

 

Anafilaktička reakcija

Nepoznato

Poremećaji živčanog sustava

Glavobolja

Često

 

Omaglica

Manje često

Poremećaji oka

Zamagljen vid

Manje često

Srčani poremećaji

Tahikardija

Manje često

 

Palpitacije

Manje često

Poremećaji dišnog sustava,

Kašalj

Često

prsišta i sredoprsja

Disfonija

Manje često

Poremećaji probavnog sustava

Proljev

Često

 

Mučnina*

Često

 

Suha usta

Manje često

 

Stomatitis

Manje često

Poremećaji kože i potkožnog

Osip

Manje često

tkiva

Svrbež

Manje često

Poremećaji bubrega i mokraćnog

Retencija mokraće

Manje često

sustava

 

 

* Incidencija mučnine u kliničkim ispitivanjima bila je manja za aklidinijev bromid nego za placebo (43,9 naspram 48,3 na 1000 bolesnika-godina)

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Visoke doze aklidinijeva bromida mogu dovesti do antikolinergičkih znakova i simptoma. Međutim, jednostruke inhalirane doze do 6000 µg aklidinijeva bromida davane su zdravim

ispitanicima bez sistemskih antikolinergičkih nuspojava. Osim toga nisu zabilježene klinički značajne nuspojave nakon doze do 800 µg aklidinijeva bromida koja se u zdravih ispitanika primjenjivala dvaput dnevno tijekom 7 dana.

Akutno trovanje nehotičnim gutanjem aklidinijeva bromida malo je vjerojatno zbog njegove slabe oralne bioraspoloživosti i mehanizma doziranja udisanjem putem Genuair inhalatora.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih putova, antikolinergici; ATK oznaka: R03BB05.

Mehanizam djelovanja

Aklidinijev bromid je kompetitivni, selektivni antagonist muskarinskih receptora (poznat i pod nazivom antikolinergik), s duljim vremenom vezanja na M3 nego na M2 receptorima. M3 receptori sudjeluju u kontrakciji glatkih mišića dišnih puteva. Inhalirani aklidinijev bromid djeluje lokalno u plućima kao antagonist M3 receptora glatkih mišića dišnih puteva i izaziva bronhodilataciju. Neklinička ispitivanja in vitro i in vivo s aklidinijem pokazala su brzu, o dozi ovisnu i dugotrajnu inhibiciju bronhokonstrikcije izazvane acetilkolinom. Aklidinijev bromid brzo se razgrađuje u plazmi, te je stoga razina sistemskih antikolinergičkih nuspojava niska.

Farmakodinamički učinci

U klinička ispitivanjima djelotvornosti Eklira Genuair pokazao je klinički značajna poboljšanja plućne funkcije (mjereno forsiranim izdisajnim volumenom u prvoj sekundi [FEV1]) tijekom 12 sati nakon jutarnje i večernje primjene, koja su bila vidljiva u roku od 30 minuta nakon prve doze (povećanje od početne vrijednosti za 124-133 mL). Maksimalna bronhodilatacija postignuta je unutar 1-3 sata nakon doziranja uz srednju vrijednost vršnog poboljšanja FEV1 u odnosu na početnu vrijednost od 227-268 ml u stanju dinamičke ravnoteže.

Elektrofiziologija srca

Nisu zabilježeni učinci na QT interval (korigiran bilo metodom Fridericia ili Bazett ili individualno) kod primjene aklidinijeva bromida (200 µg ili 800 µg) jednom dnevno tijekom 3 dana zdravim ispitanicima tijekom cijelog QT ispitivanja.

Osim toga, 24-satnim Holter motrenjem nakon 3 mjeseca liječenja 336 bolesnika (od kojih je 164 primalo Eklira Genuair od 322 µg dvaput dnevno), nisu zabilježeni značajni učinci lijeka Eklira Genuair na srčani ritam.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Faza III kliničkog programa razvoja lijeka Eklira Genuair uključivala je 269 bolesnika liječenih Eklira Genuairom od 322 µg dvaput dnevno u jednom 6-mjesečnom randomiziranom, placebom kontroliranom ispitivanju i 190 bolesnika liječenih Eklira Genuairom od 322 µg dvaput dnevno u jednom 3-mjesečnom randomiziranom, placebom kontroliranom ispitivanju. Djelotvornost je procijenjena mjerenjem funkcije pluća i simptomatskim ishodima poput nedostatka zraka, zdravstvenog stanja specifičnog za bolest, uzimanja lijeka za brzo ublažavanje simptoma i pojave egzacerbacija. U dugotrajnom ispitivanju sigurnosti primjene, Eklira Genuair se pokazao djelotvornim u bronhodilataciji kod primjene u razdoblju duljem od 1 godine.

Bronhodilatacija

U 6-mjesečnom ispitivanju, bolesnici koji su primali Eklira Genuair od 322 µg dvaput dnevno imali su kliničko značajno poboljšanje funkcije pluća (mjereno s FEV1). Maksimalni bronhodilatorni učinci bili su vidljivi od prvog dana i održali su se tijekom 6-mjesečnog razdoblja. Nakon 6 mjeseci liječenja, srednje poboljšanje FEV1 mjerenog prije jutarnje doze (najniža koncentracija lijeka) u usporedbi s placebom bilo je 128 ml (95% CI=85-170; p<0,0001).

Slična opažanja zabilježena su s lijekom Eklira Genuair u 3-mjesečnom ispitivanju.

Zdravstveno stanje povezano s bolešću i smanjenje simptoma

Eklira Genuair je doveo do klinički značajnog poboljšanja simptoma nedostatka zraka (procijenjeno pomoću Prijelaznog indeksa dispneje [eng. Transition Dyspnoea Index, TDI]) i zdravstvenog stanja povezanog s bolešću (procijenjenog pomoću St. George's respiratornog upitnika; eng. St. George's Respiratory Questionnaire [SGRQ]). Tablica u nastavku prikazuje ublažavanje simptoma postignuto nakon 6 mjeseci liječenja Eklira Genuairom.

 

Varijabla

Liječenje

 

Poboljšanje u odnosu

p-

 

Eklira Genuair

 

Placebo

na placebo

vrijednost

 

 

 

 

TDI

 

 

 

 

 

 

Postotak bolesnika koji su

56,9

 

45,5

1,68-strukoc povećanje

0,004

 

postigli MCIDa

 

vjerojatnosti

 

Srednja promjena od

1,9

 

0,9

1,0 jedinica

<0,001

 

početne vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

SGRQ

 

 

 

 

 

 

Postotak bolesnika koji su

57,3

 

41,0

1,87-strukoc povećanje

<0,001

 

postigli MCIDb

 

vjerojatnosti

 

Srednja promjena od

-7,4

 

-2,8

- 4,6 jedinica

<0,0001

 

početne vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

aMinimalna klinički značajna razlika (MCID, eng. minimum clinically important difference) promjena od najmanje 1 jedinice u TDI.

bMCID promjena od najmanje - 4 jedinice u SGRQ.

cOmjer izgleda, povećanje vjerojatnosti postizanja MCID u usporedbi s placebom.

Bolesnici liječeni Eklira Genuairom trebali su manje lijeka za brzo ublažavanje simptoma od bolesnika liječenih placebom (smanjenje od 0,95 potisaka dnevno nakon 6 mjeseci [p=0,005]). Eklira Genuair također je poboljšao dnevne simptome KOPB-a (dispneja, kašalj i stvaranje sputuma) noćne i ranojutarnje simptome.

Združena analiza djelotvornosti 6-mjesečnih i 3-mjesečnih placebom kontroliranih ispitivanja pokazala je statistički značajno smanjenje stope umjerenih do teških egzacerbacija (koje zahtijevaju liječenje antibioticima ili kortikosteroidima ili rezultiraju hospitalizacijama) uz aklidinij od 322 µg dvaput dnevno u usporedbi s placebom (stopa po bolesniku godišnje: 0,31 naspram 0,44; p=0,0149).

Tolerancija fizičkog napora

U trotjednom, ukriženom, randomiziranom, placebom kontroliranom kliničkom ispitivanju, primjena Eklira Genuaira bila je povezana sa statistički značajnim poboljšanjem u vremenu izdržanog fizičkog napora od 58 sekundi, u usporedbi s placebom (95% CI=9-108; p=0,021; vrijednost prije početka liječenja: 486 sekundi). Eklira Genuair statistički je značajno smanjio hiperinflaciju pluća u mirovanju (funkcionalni rezidualni kapacitet [FRC]=0,197 l [95% CI=0,321, 0,072; p=0,002]; rezidualni volumen [RV]=0,238 l [95% CI=0,396, 0,079; p=0,004]) te je također poboljšao najniži inspiracijski kapacitet (za 0,078 l; 95% CI=0,01, 0,145; p=0,025) i smanjio dispneju tijekom vježbanja (Borgova ljestvica) (za 0,63 jedinica na Borgovoj ljestvici; 95% CI=1,11, 0,14; p=0,012).

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove izuzela je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja s Eklira Genuairom u svim podskupinama pedijatrijske populacije za KOPB (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Aklidinijev bromid brzo se apsorbira iz pluća, uz postizanje maksimalne koncentracije u plazmi unutar 5 minuta od inhalacije u zdravih ispitanika, te uobičajeno unutar prvih 15 minuta kod KOPB bolesnika. Udio inhalirane doze koja dospije u krvotok kao nepromijenjeni aklidinij je vrlo niska - niža od 5%.

Vršne koncentracije u plazmi u stanju dinamičke ravnoteže postignute nakon inhaliranja suhog praška kod KOPB bolesnika, u dozi od 400 µg aklidinijeva bromida bile su približno 224 pg/ml. Razine u plazmi u stanju dinamičke ravnoteže postignute su unutar sedam dana od početka doziranja dvaput dnevno.

Distribucija

Ukupno taloženje aklidinijeva bromida u pluća, inhaliranog putem Genuair inhalatora, bilo je prosječno oko 30% odmjerne doze.

Vezanje aklidinijeva bromida za proteine plazme određeno in vitro najvjerojatnije odgovara vezanju metabolita za proteine plazme zbog brze hidrolize aklidinijeva bromida u plazmi; vezanje na proteine plazme bilo je 87% za metabolit karboksilne kiseline i 15% za alkoholni metabolit. Glavni protein plazme koji veže aklidinijev bromid je albumin.

Biotransformacija

Aklidinijev bromid se brzo i opsežno hidrolizira na svoje farmakološki neaktivne metabolite, derivate alkohola i karboksilne kiseline. Do hidrolize dolazi i kemijskim (neenzimatskim) putem i enzimatskim putem s esterazama, pri čemu je butirilkolinesteraza glavna humana esteraza uključena u hidrolizu.

Razine kiselinskog metabolita u plazmi su oko 100 puta više od alkoholnog metabolita i nepromijenjene djelatne tvari nakon inhalacije.

Nakon taloženja u plućima ili nakon gutanja aklidinijev bromid prolazi opsežnu sistemsku i predsistemsku hidrolizu što za posljedicu ima nisku apsolutnu bioraspoloživost inhaliranog aklidinijeva bromida (<5%).

Biotransformacija preko enzima CYP450 ima manju ulogu u ukupnom metaboličkom klirensu aklidinijeva bromida.

Ispitivanja in vitro su pokazala da aklidinijev bromid u terapijskoj dozi ili njegovi metaboliti ne inhibiraju i ne induciraju bilo koji citokromni enzimi P450 (CYP450) i ne inhibiraju esteraze (karboksilesterazu, acetilkolinesterazu i butirilkolinesterazu). Ispitivanja in vitro su pokazala da aklidinijev bromid i metaboliti aklidinijeva bromida nisu supstrati ni inhibitori P-glikoproteina.

Eliminacija

Nakon inhalacije doze od 400 µg dvaput dnevno, u bolesnika sa KOPB-om, terminalno poluvrijeme eliminacije aklidinijeva bromida je približno 14 sati, dok je efektivno poluvrijeme približno 10 sati.

Nakon intravenske primjene 400 µg radioobilježenog aklidinijeva bromida kod zdravih ispitanika, oko 1% doze se izlučilo u urin kao nepromijenjeni aklidinijev bromid. Do 65% doze bilo je uklonjeno u obliku metabolita u urinu i do 33% u obliku metabolita u stolici.

Nakon što su zdravi ispitanici ili KOPB bolesnici udisali 200 µg i 400 µg aklidinijeva bromida, izlučivanje nepromijenjenog aklidinija mokraćom bilo je vrlo nisko, tj. oko 0,1% primijenjene doze, ukazujući da bubrežni klirens ima malu ulogu u ukupnom klirensu aklidinija iz plazme.

Linearnost/nelinearnost

Aklidinijev bromid je, u terapijskom rasponu doza, pokazao linearnu farmakokinetiku i farmakokinetičke osobine neovisne o vremenu.

Posebne populacije

Stariji bolesnici

Čini se da su farmakokinetička svojstva aklidinijeva bromida u bolesnika s umjerenim do teškim KOPB-om slična u bolesnika u dobi 40-59 godina i u bolesnika u dobi ≥70 godina. Stoga za starije KOPB bolesnike nije potrebna prilagodba doze.

Bolesnici s oštećenjem jetre

Nisu provedena ispitivanja na bolesnicima s oštećenom jetrom. Kako se aklidinijev bromid metabolizira uglavnom kemijskim i enzimatskim cijepanjem u plazmi, vrlo je mala vjerojatnost promjene sistemske izloženosti aklidinijevom bromidu zbog oštećenja jetre. Nije potrebno prilagođavati dozu za KOPB bolesnike s oštećenom jetrom.

Bolesnici s oštećenjem bubrega

Nisu primijećene značajne farmakokinetičke razlike između ispitanika s normalnom funkcijom bubrega i ispitanika s oštećenjem bubrega. Stoga nije potrebno prilagođavati dozu niti provoditi dodatno praćenje KOPB bolesnika s oštećenjem bubrega.

Rasa

Zabilježeno je da je sistemska izloženost aklidinijevu bromidu, nakon ponovljenih inhalacija slična u Japanaca i bijelaca.

Farmakokinetički/farmakodinamički odnos(i)

Budući da aklidinijev bromid djeluje lokalno u plućima i brzo se razgrađuje u plazmi, nema direktne povezanosti između farmakokinetike i farmakodinamike.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, kancerogenog potencijala, reproduktivne i razvojne toksičnosti.

U nekliničkim ispitivanjima, obzirom na kardiovaskularne parametre (povišena frekvencija srca u pasa), reproduktivnu toksičnost (fetotoksični učinci) i plodnost (blago smanjenje stope začeća, broja žutih tijela, te pred- i postimplantacijskih gubitaka) zapaženi su učinci samo pri izloženosti dozama koje se smatraju dovoljno iznad maksimalne izloženosti u ljudi ukazujući na mali značaj za kliničku primjenu.

Niska toksičnost zabilježena u nekliničkim ispitivanjima toksičnosti dijelom je posljedica brzog metabolizma aklidinijeva bromida u plazmi te nedostatka značajne farmakološke aktivnosti glavnih metabolita. Granice sigurnosti za sistemsku izloženost kod ljudi pri dozi od 400 µg dvaput dnevno u odnosu na najviše doze koje ne uzrokuju štetan učinak u tim je ispitivanjima imala raspon od 7 do 73 puta.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Laktoza hidrat.

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

Upotrijebiti u roku od 90 dana nakon otvaranja vrećice.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Inhalator čuvati u vrećici do početka primjene lijeka.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Inhalator je naprava koja se sastoji od više dijelova, izrađena od polikarbonata, akrilonitril-butadien- stirena, polioksimetilena, poliester-butilen-tereftalata, polipropilena, polistirena i nehrđajućeg čelika. Bijele je boje s ugrađenim pokazivačem doze i zelenim gumbom za doziranje. Nastavak za usta pokriven je zelenom zaštitnom kapicom koja se može skidati. Inhalator se isporučuje u plastičnoj laminarnoj vrećici, u kartonskoj kutiji.

Kutija koja sadrži 1 inhalator sa 30 doza.

Kutija koja sadrži 1 inhalator sa 60 doza.

Kutija koja sadrži 3 inhalatora sa po 60 doza.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Molimo vidjeti upute za uporabu u dijelu 4.2.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/778/001

EU/1/12/778/002

EU/1/12/778/003

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 20. srpnja 2012.

Datum posljednje obnove odobrenja: 20. travnja 2017.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept