Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eliquis (apixaban) – Označavanje - B01AF02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEliquis
ATK šifraB01AF02
Tvarapixaban
ProizvođačBristol-Myers Squibb / Pfizer EEIG

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA 2,5 mg

1.NAZIV LIJEKA

Eliquis 2,5 mg filmom obložene tablete apiksaban

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 2,5 mg apiksabana.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za dodatne informacije pročitajte uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

10 filmom obloženih tableta

20 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

60 x 1 filmom obložena tableta

100 x 1 filmom obložena tableta

168 filmom obloženih tableta

200 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex

UB8 1DH

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/691/001

EU/1/11/691/002

EU/1/11/691/003

EU/1/11/691/004

EU/1/11/691/005

EU/1/11/691/013

EU/1/11/691/015

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Eliquis 2,5 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

<NN>:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER 2,5 mg

1. NAZIV LIJEKA

Eliquis 2,5 mg tablete apiksaban

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER 2,5 mg (simbol)

1. NAZIV LIJEKA

Eliquis 2,5 mg tablete apiksaban

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

sunce kao simbol mjesec kao simbol

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA 5 mg

1. NAZIV LIJEKA

Eliquis 5 mg filmom obložene tablete apiksaban

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg apiksabana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Za dodatne informacije pročitajte uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

14 filmom obloženih tableta

20 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

100 x 1 filmom obložena tableta

168 filmom obloženih tableta

200 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House,

Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex

UB8 1DH

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/691/006

EU/1/11/691/007

EU/1/11/691/008

EU/1/11/691/009

EU/1/11/691/010

EU/1/11/691/011

EU/1/11/691/012

EU/1/11/691/014

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Eliquis 5 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

<NN:>

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER 5 mg

1. NAZIV LIJEKA

Eliquis 5 mg tablete apiksaban

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA

Eliquis (apiksaban)

Kartica s upozorenjima za bolesnika

Ovu karticu uvijek nosite sa sobom

Pokažite ovu karticu svom ljekarniku, stomatologu ili drugom zdravstvenom radniku koji Vas liječi.

Liječim se antikoagulacijskim lijekom Eliquis (apiksaban) koji sprječava zgrušavanje krvi

Molimo Vas ispunite ovaj dio, ili zamolite svog liječnika da ga ispuni:

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Indikacija:

Doza: mg dvaput na dan

Ime i prezime liječnika:

Broj telefona liječnika:

Informacije za bolesnike

Eliquis uzimajte redovito, prema uputama. Ako propustite jednu dozu, uzmite ju čim se sjetite i nastavite prema uobičajenom rasporedu uzimanja.

Nemojte prestati uzimati Eliquis bez razgovora s liječnikom, obzirom da imate rizik od moždanog udara ili drugih komplikacija.

Eliquis Vam pomaže razrijediti krv. Međutim, to može povisti rizik od krvarenja. Znakovi i simptomi krvarenja uključuju stvaranje modrica ili krvarenje ispod kože, crno obojenu stolicu, krv u mokraći, krvarenje iz nosa, omaglicu, umor, bljedilo ili slabost, iznenadnu tešku glavobolju, iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi.

Ako krvarenje ne prestane samo od sebe, odmah zatražite medicinsku pomoć.

Ako idete na operaciju, obavijestite svog liječnika da uzimate Eliquis.

Informacije za zdravstvene radnike

Eliquis (apiksaban) je oralni antikoagulans, koji djeluje izravnom selektivnom inhibicijom faktora Xa.

Eliquis može povećati rizik od krvarenja. U slučajevima jakih krvarenja, potrebno je odmah prekinuti primjenu.

Liječenje lijekom Eliquis ne zahtijeva rutinsko praćenje izloženosti. Kalibrirano kvantitativno određivanje sadržaja anti-faktora Xa može biti korisno u iznimnim situacijama, primjerice kod predoziranja i hitnih operacija (testovi zgrušavanja: protrombinsko vrijeme (PV), međunarodni normalizirani omjer (INR) i aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) se ne preporučaju) – vidjeti Sažetak opisa svojstava lijeka.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept