Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elonva (corifollitropin alfa) – Uputa o lijeku - G03GA09

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaElonva
ATK šifraG03GA09
Tvarcorifollitropin alfa
ProizvođačMerck Sharp

Uputa o lijeku: Informacija za korisnicu

Elonva 100 mikrograma otopina za injekciju korifolitropin alfa

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Elonva i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počete primjenjivati lijek Elonva

3.Kako primjenjivati lijek Elonva

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Elonva

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Elonva i za što se koristi

Elonva sadrži djelatnu tvar korifolitropin alfa i pripada skupini lijekova koji se zovu gonadotropni hormoni. Gonadotropni hormoni imaju važnu ulogu u ljudskoj plodnosti i reprodukciji. Jedan od tih gonadotropnih hormona je hormon koji stimulira folikule (FSH), koji je potreban u žena za rast i razvoj folikula (malih okruglih vrećica u jajnicima koje sadrže jajne stanice).

Elonva se koristi kako bi se postigla trudnoća u žena koje se liječe od neplodnosti, na primjer izvantjelesnom oplodnjom (IVF). Izvantjelesna oplodnja uključuje sakupljanje jajnih stanica iz jajnika, oplodnju tih stanica u laboratoriju te prijenos embrija u maternicu nakon nekoliko dana. Kontroliranom stimulacijom jajnika Elonva uzrokuje istodobni rast i razvoj nekoliko folikula.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Elonva

Nemojte primjenjivati lijek Elonva:

-ako ste alergični (preosjetljivi) na korifolitropin alfa ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);

-ako imate tumor jajnika, dojke, maternice ili mozga (hipofize ili hipotalamusa);

-ako ste nedavno imali neočekivano vaginalno krvarenje, osim menstrualnog, a kojem uzrok nije ustanovljen;

-ako Vam jajnici ne funkcioniraju zbog bolesti koja se zove primarno zatajenje jajnika;

-ako imate ciste na jajniku ili povećane jajnike;

-ako imate sindrom policističnih jajnika (PCOS);

-ako ste nekada imali sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS). OHSS je ozbiljan zdravstveni problem koji može nastati kad su jajnici pretjerano stimulirani. Za dodatne informacije, pročitajte niže u tekstu;

-ako ste u prethodnom ciklusu kontrolirane stimulacije jajnika razvili više od 30 folikula veličine od 11 mm ili veće;

-ako imate bazalni broj antralnih folikula (broj malih folikula prisutnih u jajnicima na početku menstruacijskog ciklusa) veći od 20;

-ako imate malformacije spolnih organa koje onemogućavaju normalnu trudnoću;

-ako imate fibrome maternice koji onemogućavaju normalnu trudnoću.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite lijek Elonva.

Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

Liječenje gonadotropnim hormonima kakav je Elonva može uzrokovati sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS). To je ozbiljno zdravstveno stanje u kojem su jajnici pretjerano stimulirani pa folikuli narastu veći nego što je normalno. U rijetkim slučajevima, teški OHSS može biti opasan po život. Stoga je vrlo važno da budete pod strogim nadzorom Vašeg liječnika. Da bi provjerio učinke liječenja, liječnik će Vam napraviti ultrazvučni pregled jajnika. Liječnik Vam također može provjeriti razine hormona u krvi (također pogledajte dio 4).

OHSS uzrokuje iznenadno nakupljanje tekućine u trbuhu i prsištu te može uzrokovati stvaranje krvnih ugrušaka. Odmah se obratite liječniku:

-ako imate jako oticanje i bol u području trbuha (abdomena),

-ako osjećate mučninu,

-ako povraćate,

-kod iznenadnog povećanja tjelesne težine zbog nakupljanja tekućine,

-ako imate proljev,

-ako manje mokrite,

-ako otežano dišete.

Lijek Elonva smijete koristiti samo jedanput unutar istog ciklusa liječenja, jer se inače može povećati šansa za razvoj OHSS-a.

Prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek, obavijestite svog liječnika ako ste ikad imali sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS).

Torzija jajnika

Torzija jajnika znači uvrtanje jajnika. Uvrtanje jajnika može uzrokovati prekid krvotoka do jajnika.

Prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek, obavijestite svog liječnika ako ste:

-ikad imali sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS),

-trudni ili mislite da biste mogli biti trudni,

-ikad imali kirurški zahvat u trbuhu (abdomenu),

-ikad imali uvrtanje jajnika,

-imali ili imate ciste na jednom ili oba jajnika.

Krvni ugrušak (tromboza)

Liječenje gonadotropnim hormonima kakav je Elonva može (baš kao i trudnoća) povećati rizik za razvoj krvnog ugruška (tromboze). Tromboza je stvaranje krvnog ugruška u krvnoj žili.

Krvni ugrušci mogu uzrokovati ozbiljna zdravstvena stanja, kao što su:

-začepljenje žile u plućima (plućni embolus),

-moždani udar,

-srčani udar,

-tegobe s krvnim žilama (tromboflebitis),

-prekid krvotoka (duboka venska tromboza) koji može dovesti do gubitka ruke ili noge.

Molimo da o tome razgovarate s liječnikom prije početka liječenja, a osobito:

-ako znate da već imate povećan rizik za razvoj tromboze,

-ako ste Vi ili netko u Vašoj užoj obitelji imali trombozu,

-ako ste vrlo pretili.

Višeplodne trudnoće ili urođeni nedostaci

Čak i ako se u maternicu prenese samo jedan embrij, povećava se šansa da dobijete blizance ili čak više od dvoje djece. Višeplodne trudnoće nose povećan zdravstveni rizik i za majku i za njenu

novorođenčad. Višeplodne trudnoće i specifične osobine parova koji imaju problem neplodnosti (na primjer dob žene, određeni problemi sa spermom, genetska podloga oba roditelja) mogu također biti povezani s povećanim rizikom od urođenih nedostataka ploda.

Komplikacije u trudnoći

Ako liječenje lijekom Elonva rezultira trudnoćom, veća je šansa za nastanak izvanmaternične trudnoće (ektopične trudnoće). Stoga je važno da Vaš liječnik ranim ultrazvučnim pregledom isključi moguću izvanmaterničnu trudnoću.

Tumori jajnika i drugih organa spolnog sustava

Prijavljeni su tumori jajnika i drugih organa spolnog sustava u žena koje su se liječile od neplodnosti. Nije poznato povećava li liječenje lijekovima za plodnost rizik od tih tumora u neplodnih žena.

Druga zdravstvena stanja

Dodatno, prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek, obavijestite svog liječnika ako:

-imate bolest bubrega,

-imate nekontrolirane tegobe s hipofizom ili hipotalamusom,

-imate oslabljenu aktivnost štitne žlijezde (hipotireoza),

-imate nadbubrežne žlijezde koje ne rade ispravno (adrenokortikalna insuficijencija),

-imate visoke razine prolaktina u krvi (hiperprolaktinemija),

-imate neko drugo zdravstveno stanje (na primjer, šećernu bolest, srčanu bolest ili neku drugu dugotrajnu bolest),

-Vam je liječnik rekao da bi trudnoća za Vas bila opasna.

Drugi lijekovi i Elonva

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Ne smijete primijeniti lijek Elonva ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni ili ako dojite.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Elonva može uzrokovati omaglicu. Ako osjetite omaglicu, nemojte voziti niti upravljati strojevima.

Elonva sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po injekciji, tj. zanemarive količine natrija.

3.Kako primjenjivati lijek Elonva

Uvijek primijenite lijek Elonva točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Elonva se koristi u žena koje se liječe od neplodnosti primjerice postupkom izvantjelesne oplodnje (IVF). Tijekom tog liječenja Elonva se primjenjuje u kombinaciji s lijekom (takozvanim antagonistom GnRH) kako bi se spriječilo prerano oslobađanje jajne stanice iz jajnika. Liječenje antagonistom GnRH obično počinje 5 do 6 dana nakon injekcije lijeka Elonva.

Ne preporučuje se primjena lijeka Elonva u kombinaciji s agonistom GnRH (drugim lijekom koji sprječava prerano oslobađanje jajne stanice iz jajnika).

Doziranje

U liječenju žena reproduktivne dobi, doza lijeka Elonva temelji se na tjelesnoj težini i dobi.

-Jedna doza od 100 mikrograma preporučuje se u žena tjelesne težine jednake ili manje od 60 kilograma i koje su u dobi od 36 godina ili mlađe.

-Jedna doza od 150 mikrograma preporučuje se u žena:

-tjelesne težine veće od 60 kilograma, bez obzira na dob.

-tjelesne težine od 50 kilograma ili više i koje su starije od 36 godina.

Žene starije od 36 godina tjelesne težine manje od 50 kilograma nisu bile ispitane.

 

 

 

Tjelesna težina

 

 

 

Manje od 50 kg

50–60 kg

Više od 60 kg

Dob

36 godina ili mlađe

100 mikrograma

100 mikrograma

150 mikrograma

 

 

 

 

 

Starije od 36

Nisu ispitane.

150 mikrograma

150 mikrograma

 

godina

 

 

 

Tijekom prvih sedam dana nakon injekcije lijeka Elonva ne smijete koristiti (rekombinantni) folikulostimulirajući hormon ((rek)FSH). Sedam dana nakon injekcije lijeka Elonva, liječnik može odlučiti da nastavite ciklus stimulacije nekim drugim gonadotropnim hormonom, poput (rek)FSH-a. Liječenje može potrajati nekoliko dana, sve dok se ne utvrdi prisutnost dovoljnog broja folikula odgovarajuće veličine, što se može provjeriti ultrazvučnim pregledom. Tada se prekida liječenje (rek)FSH-om te se davanjem hCG-a (ljudskog korionskog gonadotropina) potiče sazrijevanje jajnih stanica. Jajne stanice vade se iz jajnika 34-36 sati kasnije.

Kako se daje Elonva

Liječenje lijekom Elonva treba nadzirati liječnik s iskustvom u liječenju neplodnosti. Elonva se mora injicirati pod kožu (supkutano), u kožni nabor (koji uhvatite palcem i kažiprstom), najbolje odmah ispod pupka. Injekciju Vam može dati zdravstveni djelatnik (na primjer medicinska sestra). Ako Vas je liječnik pažljivo poučio, injekciju Vam može dati i Vaš partner, ili si je možete dati sami. Uvijek primijenite lijek Elonva točno onako kako Vam je rekao liječnik. Ako niste sigurni, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Na kraju ove upute nalaze se detaljne upute za primjenu lijeka.

Nemojte injicirati lijek Elonva u mišić.

Elonva je dostupna u napunjenoj štrcaljki koja ima automatski sigurnosni sustav koji sprječava ubodne ozljede iglom nakon uporabe.

Ako primijenite više lijeka Elonva ili (rek)FSH-a nego što ste trebali

Ako mislite da ste primijenili više lijeka Elonva ili (rek)FSH-a nego što ste trebali, odmah se javite liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Elonva

Ako zaboravite injicirati lijek Elonva na dan kada ste trebali, odmah se javite svom liječniku. Nemojte injicirati lijek Elonva, a da o tome niste razgovarali s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave

Moguća komplikacija liječenja gonadotropnim hormonima kao što je Elonva neželjena je, pretjerana stimulacija jajnika. Vjerojatnost da dobijete ovu komplikaciju može se smanjiti pažljivim nadzorom broja sazrijevajućih folikula. Liječnik će Vam napraviti nekoliko pregleda jajnika ultrazvukom kako bi

pažljivo nadzirao broj sazrijevajućih folikula. Liječnik Vam također može provjeriti razine hormona u krvi. Prvi simptomi pretjerane stimulacije jajnika mogu se opaziti kao bol u trbuhu (abdomenu), mučnina ili proljev. Pretjerana stimulacija jajnika može se razviti u zdravstveno stanje koje se zove sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS) i može predstavljati ozbiljan zdravstveni problem. U težim slučajevima može dovesti do povećanja jajnika, nakupljanja tekućine u trbuhu i/ili prsištu (što može izazvati iznenadno povećanje tjelesne težine zbog nakupljanja tekućine) ili krvnih ugrušaka u krvnim žilama.

Odmah se obratite svom liječniku ako imate bol u trbuhu (abdomenu) ili neki drugi simptom pretjerane stimulacije jajnika, čak i ako se javi više dana nakon primjene injekcije.

Vjerojatnost da razvijete neku nuspojavu opisana je sljedećim kategorijama:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 žena)

-sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

-bol u zdjelici

-mučnina

-glavobolja

-nelagoda u zdjelici

-osjetljivost dojki

-umor

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 žena)

-uvrtanje jajnika (torzija jajnika)

-povišeni jetreni enzimi

-pobačaj

-bol nakon uzimanja oocite

-bol pri postupku

-preuranjeno oslobađanje oocite (preuranjena ovulacija)

-distenzija trbuha

-povraćanje

-proljev

-zatvor

-bol u leđima

-bol u dojkama

-modrica ili bol na mjestu primjene injekcije

-razdražljivost

-promjene raspoloženja

-omaglica

-navala vrućine

Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

-alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti, lokalne i generalizirane, uključujući osip)

Također su bile prijavljene izvanmaternična (ektopična) trudnoća i višeplodne trudnoće. Smatra se da ove nuspojave nisu povezane s primjenom lijeka Elonva, nego s medicinski potpomognutom oplodnjom ili posljedičnom trudnoćom.

U rijetkim slučajevima, krvni ugrušci koji su nastali u krvnoj žili, odvojili su se, putovali krvotokom te blokirali drugu krvnu žilu (tromboembolija) što je povezano s liječenjem lijekom Elonva kao i s drugim gonadotropinima.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati lijek Elonva

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i na kutiji iza "Rok valjanosti" ili "EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvanje u ljekarni

Čuvati u hladnjaku (2ºC–8ºC). Ne zamrzavati.

Čuvanje kod bolesnice

Imate dvije mogućnosti:

1.Čuvati u hladnjaku (2ºC–8ºC). Ne zamrzavati.

2.Čuvati na temperaturi do 25ºC najdulje mjesec dana. Zabilježite kada ste lijek počeli čuvati izvan hladnjaka te ga iskoristite unutar mjesec dana od zabilježenog datuma.

Štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nemojte koristiti lijek Elonva

-ukoliko ste ga čuvali izvan hladnjaka dulje od mjesec dana.

-ukoliko ste ga čuvali izvan hladnjaka na temperaturi iznad 25ºC.

-ukoliko primijetite da otopina nije bistra.

-ukoliko primijetite da je oštećena štrcaljka ili igla.

Nikada nemojte prazne ili nekorištene štrcaljke bacati u kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Elonva sadrži

-Djelatna tvar je korifolitropin alfa. Jedna napunjena štrcaljka sadrži 100 mikrograma u 0,5 mililitara (ml) otopine za injekciju.

-Drugi sastojci su: natrijev citrat, saharoza, polisorbat 20, metionin i voda za injekcije. Za podešavanje pH može se koristiti natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina.

Kako Elonva izgleda i sadržaj pakiranja

Elonva je bistra i bezbojna vodena otopina za injekciju (injekcija) u napunjenoj štrcaljki s automatskim sigurnosnim sustavom, koji sprječava ozljede iglom nakon uporabe. Štrcaljka je pakirana zajedno sa sterilnom iglom za injekciju. Jedna štrcaljka sadrži 0,5 ml otopine.

Jedna napunjena štrcaljka dostupna je u pojedinačnom pakiranju.

Elonva je dostupna u dvije jačine: 100 mikrograma i 150 mikrograma otopina za injekciju.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velika Britanija.

Proizvođači

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nizozemska

Organon (Ireland) Ltd., Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Teл.: + 359 2 819 37 37 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: + 372 6144 200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Τηλ: + 30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél. + 33 (0) 1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel: + 370 5 2780247 msd_lietuva@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tel/Tél: +32(0)27766211 dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36 1 888-5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: + 47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: + 351 214465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

+357 22866700 cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp &Dohme Latvija Tel: + 371 67 364224 msd_lv@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 (2) 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 (0)77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u mjesec GGGG.

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Upute za primjenu lijeka

Dijelovi Elonva štrcaljke s iglom

Priprema injekcije

1.

-Operite ruke sapunom i vodom i osušite ih prije nego primijenite lijek Elonva.

-Očistite mjesto primjene injekcije (područje kože neposredno ispod pupka) dezinfekcijskim sredstvom (na primjer, alkoholom) kako biste uklonili bakterije s površine.

-Očistite približno 5 cm oko točke u koju ćete ubosti iglu i ostavite dezinfekcijsko sredstvo da se osuši najmanje jednu minutu prije nego što nastavite s postupkom.

2.

-Dok čekate da se dezinfekcijsko sredstvo osuši, otvorite naljepnicu na mjestu perforacije te skinite zatvarač igle.

-Ostavite kapicu igle na igli.

-Dok pripremate štrcaljku, kapicu igle (koja sadrži iglu) odložite na čistu i suhu površinu.

3.

-Držite štrcaljku tako da je sivi zatvarač okrenut prema gore.

-Prstima nježno kucnite štrcaljku kako bi se mjehurići zraka podigli na vrh.

4.

-Držite štrcaljku vrhom okrenutom prema gore.

-Odvijte zatvarač štrcaljke u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.

5.

-Držite štrcaljku vrhom okrenutu prema gore.

-Pričvrstite kapicu igle (koja sadrži iglu) na štrcaljku tako da je navijete u smjeru kazaljke na satu.

6.

-Držite štrcaljku vrhom okrenutu prema gore.

-Povucite kapicu igle ravno prema gore i uklonite je.

-BUDITE OPREZNI s iglom.

Injiciranje

7.

-Sada primite štrcaljku između kažiprsta i srednjeg prsta držeći je i dalje u uspravnom položaju.

-Stavite palac na klip.

-Pažljivo potisnite klip prema gore dok se na vrhu igle ne pojavi kapljica.

8.

-Stisnite nabor kože između palca i kažiprsta.

-Ubodite cijelu iglu u stisnuti nabor kože pod kutom od 90 stupnjeva.

-PAŽLJIVO potisnite klip do kraja i držite ga pritisnutim.

-IZBROJITE DO 5 kako biste bili sigurni da ste injicirali cijelu količinu otopine.

9.

-Maknite palac s klipa.

-Igla će se automatski povući u štrcaljku, gdje će se trajno zaključati.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnicu

Elonva 150 mikrograma otopina za injekciju korifolitropin alfa

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

-Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

-Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

-Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1.Što je Elonva i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počete primjenjivati lijek Elonva

3.Kako primjenjivati lijek Elonva

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati lijek Elonva

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Elonva i za što se koristi

Elonva sadrži djelatnu tvar korifolitropin alfa i pripada skupini lijekova koji se zovu gonadotropni hormoni. Gonadotropni hormoni imaju važnu ulogu u ljudskoj plodnosti i reprodukciji. Jedan od tih gonadotropnih hormona je hormon koji stimulira folikule (FSH), koji je potreban u žena za rast i razvoj folikula (malih okruglih vrećica u jajnicima koje sadrže jajne stanice).

Elonva se koristi kako bi se postigla trudnoća u žena koje se liječe od neplodnosti, na primjer izvantjelesnom oplodnjom (IVF). Izvantjelesna oplodnja uključuje sakupljanje jajnih stanica iz jajnika, oplodnju tih stanica u laboratoriju te prijenos embrija u maternicu nakon nekoliko dana. Kontroliranom stimulacijom jajnika Elonva uzrokuje istodobni rast i razvoj nekoliko folikula.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Elonva

Nemojte primjenjivati lijek Elonva:

-ako ste alergični (preosjetljivi) na korifolitropin alfa ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);

-ako imate tumor jajnika, dojke, maternice ili mozga (hipofize ili hipotalamusa);

-ako ste nedavno imali neočekivano vaginalno krvarenje, osim menstrualnog, a kojem uzrok nije ustanovljen;

-ako Vam jajnici ne funkcioniraju zbog bolesti koja se zove primarno zatajenje jajnika;

-ako imate ciste na jajniku ili povećane jajnike;

-ako imate sindrom policističnih jajnika (PCOS);

-ako ste nekada imali sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS). OHSS je ozbiljan zdravstveni problem koji može nastati kad su jajnici pretjerano stimulirani. Za dodatne informacije, pročitajte niže u tekstu;

-ako ste u prethodnom ciklusu kontrolirane stimulacije jajnika razvili više od 30 folikula veličine od 11 mm ili veće;

-ako imate bazalni broj antralnih folikula (broj malih folikula prisutnih u jajnicima na početku menstruacijskog ciklusa) veći od 20;

-ako imate malformacije spolnih organa koje onemogućavaju normalnu trudnoću;

-ako imate fibrome maternice koji onemogućavaju normalnu trudnoću.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite lijek Elonva.

Sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

Liječenje gonadotropnim hormonima kakav je Elonva može uzrokovati sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS). To je ozbiljno zdravstveno stanje u kojem su jajnici pretjerano stimulirani pa folikuli narastu veći nego što je normalno. U rijetkim slučajevima, teški OHSS može biti opasan po život. Stoga je vrlo važno da budete pod strogim nadzorom Vašeg liječnika. Da bi provjerio učinke liječenja, liječnik će Vam napraviti ultrazvučni pregled jajnika. Liječnik Vam također može provjeriti razine hormona u krvi (također pogledajte dio 4).

OHSS uzrokuje iznenadno nakupljanje tekućine u trbuhu i prsištu te može uzrokovati stvaranje krvnih ugrušaka. Odmah se obratite liječniku:

-ako imate jako oticanje i bol u području trbuha (abdomena),

-ako osjećate mučninu,

-ako povraćate,

-kod iznenadnog povećanja tjelesne težine zbog nakupljanja tekućine,

-ako imate proljev,

-ako manje mokrite,

-ako otežano dišete.

Lijek Elonva smijete koristiti samo jedanput unutar istog ciklusa liječenja, jer se inače može povećati šansa za razvoj OHSS-a.

Prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek, obavijestite svog liječnika ako ste ikad imali sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS).

Torzija jajnika

Torzija jajnika znači uvrtanje jajnika. Uvrtanje jajnika može uzrokovati prekid krvotoka do jajnika.

Prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek, obavijestite svog liječnika ako ste:

-ikad imali sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS),

-trudni ili mislite da biste mogli biti trudni,

-ikad imali kirurški zahvat u trbuhu (abdomenu),

-ikad imali uvrtanje jajnika,

-imali ili imate ciste na jednom ili oba jajnika.

Krvni ugrušak (tromboza)

Liječenje gonadotropnim hormonima kakav je Elonva može (baš kao i trudnoća) povećati rizik za razvoj krvnog ugruška (tromboze). Tromboza je stvaranje krvnog ugruška u krvnoj žili.

Krvni ugrušci mogu uzrokovati ozbiljna zdravstvena stanja, kao što su:

-začepljenje žile u plućima (plućni embolus),

-moždani udar,

-srčani udar,

-tegobe s krvnim žilama (tromboflebitis),

-prekid krvotoka (duboka venska tromboza) koji može dovesti do gubitka ruke ili noge.

Molimo da o tome razgovarate s liječnikom prije početka liječenja, a osobito:

-ako znate da već imate povećan rizik za razvoj tromboze,

-ako ste Vi ili netko u Vašoj užoj obitelji imali trombozu,

-ako ste vrlo pretili.

Višeplodne trudnoće ili urođeni nedostaci

Čak i ako se u maternicu prenese samo jedan embrij, povećava se šansa da dobijete blizance ili čak više od dvoje djece. Višeplodne trudnoće nose povećan zdravstveni rizik i za majku i za njenu

novorođenčad. Višeplodne trudnoće i specifične osobine parova koji imaju problem neplodnosti (na primjer dob žene, određeni problemi sa spermom, genetska podloga oba roditelja) mogu također biti povezani s povećanim rizikom od urođenih nedostataka ploda.

Komplikacije u trudnoći

Ako liječenje lijekom Elonva rezultira trudnoćom, veća je šansa za nastanak izvanmaternične trudnoće (ektopične trudnoće). Stoga je važno da Vaš liječnik ranim ultrazvučnim pregledom isključi moguću izvanmaterničnu trudnoću.

Tumori jajnika i drugih organa spolnog sustava

Prijavljeni su tumori jajnika i drugih organa spolnog sustava u žena koje su se liječile od neplodnosti. Nije poznato povećava li liječenje lijekovima za plodnost rizik od tih tumora u neplodnih žena.

Druga zdravstvena stanja

Dodatno, prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek, obavijestite svog liječnika ako:

-imate bolest bubrega,

-imate nekontrolirane tegobe s hipofizom ili hipotalamusom,

-imate oslabljenu aktivnost štitne žlijezde (hipotireoza),

-imate nadbubrežne žlijezde koje ne rade ispravno (adrenokortikalna insuficijencija),

-imate visoke razine prolaktina u krvi (hiperprolaktinemija),

-imate neko drugo zdravstveno stanje (na primjer, šećernu bolest, srčanu bolest ili neku drugu dugotrajnu bolest),

-Vam je liječnik rekao da bi trudnoća za Vas bila opasna.

Drugi lijekovi i Elonva

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Ne smijete primijeniti lijek Elonva ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni ili ako dojite.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Elonva može uzrokovati omaglicu. Ako osjetite omaglicu, nemojte voziti niti upravljati strojevima.

Elonva sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po injekciji, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako primjenjivati lijek Elonva

Uvijek primijenite lijek Elonva točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Elonva se koristi u žena koje se liječe od neplodnosti primjerice postupkom izvantjelesne oplodnje (IVF). Tijekom tog liječenja Elonva se primjenjuje u kombinaciji s lijekom (takozvanim antagonistom GnRH) kako bi se spriječilo prerano oslobađanje jajne stanice iz jajnika. Liječenje antagonistom GnRH obično počinje 5 do 6 dana nakon injekcije lijeka Elonva.

Ne preporučuje se primjena lijeka Elonva u kombinaciji s agonistom GnRH (drugim lijekom koji sprječava prerano oslobađanje jajne stanice iz jajnika).

Doziranje

U liječenju žena reproduktivne dobi, doza lijeka Elonva temelji se na tjelesnoj težini i dobi.

-Jedna doza od 100 mikrograma preporučuje se u žena tjelesne težine jednake ili manje od 60 kilograma i koje su u dobi od 36 godina ili mlađe.

-Jedna doza od 150 mikrograma preporučuje se u žena:

-tjelesne težine veće od 60 kilograma, bez obzira na dob.

-tjelesne težine od 50 kilograma ili više i koje su starije od 36 godina.

Žene starije od 36 godina tjelesne težine manje od 50 kilograma nisu bile ispitane.

 

 

 

Tjelesna težina

 

 

 

Manje od 50 kg

50–60 kg

Više od 60 kg

Dob

36 godina ili mlađe

100 mikrograma

100 mikrograma

150 mikrograma

 

 

 

 

 

Starije od 36

Nisu ispitane.

150 mikrograma

150 mikrograma

 

godina

 

 

 

Tijekom prvih sedam dana nakon injekcije lijeka Elonva ne smijete koristiti (rekombinantni) folikulostimulirajući hormon ((rek)FSH). Sedam dana nakon injekcije lijeka Elonva, liječnik može odlučiti da nastavite ciklus stimulacije nekim drugim gonadotropnim hormonom, poput (rek)FSH-a. Liječenje može potrajati nekoliko dana, sve dok se ne utvrdi prisutnost dovoljnog broja folikula odgovarajuće veličine, što se može provjeriti ultrazvučnim pregledom. Tada se prekida liječenje (rek)FSH-om te se davanjem hCG-a (ljudskog korionskog gonadotropina) potiče sazrijevanje jajnih stanica. Jajne stanice vade se iz jajnika 34-36 sati kasnije.

Kako se daje Elonva

Liječenje lijekom Elonva treba nadzirati liječnik s iskustvom u liječenju neplodnosti. Elonva se mora injicirati pod kožu (supkutano), u kožni nabor (koji uhvatite palcem i kažiprstom), najbolje odmah ispod pupka. Injekciju Vam može dati zdravstveni djelatnik (na primjer medicinska sestra). Ako Vas je liječnik pažljivo poučio, injekciju Vam može dati i Vaš partner, ili si je možete dati sami. Uvijek primijenite lijek Elonva točno onako kako Vam je rekao liječnik. Ako niste sigurni, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Na kraju ove upute nalaze se detaljne upute za primjenu lijeka.

Nemojte injicirati lijek Elonva u mišić.

Elonva je dostupna u napunjenoj štrcaljki koja ima automatski sigurnosni sustav koji sprječava ubodne ozljede iglom nakon uporabe.

Ako primijenite više lijeka Elonva ili (rek)FSH-a nego što ste trebali

Ako mislite da ste primijenili više lijeka Elonva ili (rek)FSH-a nego što ste trebali, odmah se javite liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Elonva

Ako zaboravite injicirati lijek Elonva na dan kada ste trebali, odmah se javite svom liječniku. Nemojte injicirati lijek Elonva, a da o tome niste razgovarali s liječnikom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ozbiljne nuspojave

Moguća komplikacija liječenja gonadotropnim hormonima kao što je Elonva neželjena je, pretjerana stimulacija jajnika. Vjerojatnost da dobijete ovu komplikaciju može se smanjiti pažljivim nadzorom broja sazrijevajućih folikula. Liječnik će Vam napraviti nekoliko pregleda jajnika ultrazvukom kako bi

pažljivo nadzirao broj sazrijevajućih folikula. Liječnik Vam također može provjeriti razine hormona u krvi. Prvi simptomi pretjerane stimulacije jajnika mogu se opaziti kao bol u trbuhu (abdomenu), mučnina ili proljev. Pretjerana stimulacija jajnika može se razviti u zdravstveno stanje koje se zove sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS) i može predstavljati ozbiljan zdravstveni problem. U težim slučajevima može dovesti do povećanja jajnika, nakupljanja tekućine u trbuhu i/ili prsištu (što može izazvati iznenadno povećanje tjelesne težine zbog nakupljanja tekućine) ili krvnih ugrušaka u krvnim žilama.

Odmah se obratite svom liječniku ako imate bol u trbuhu (abdomenu) ili neki drugi simptom pretjerane stimulacije jajnika, čak i ako se javi više dana nakon primjene injekcije.

Vjerojatnost da razvijete neku nuspojavu opisana je sljedećim kategorijama:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 žena)

-sindrom hiperstimulacije jajnika (OHSS)

-bol u zdjelici

-mučnina

-glavobolja

-nelagoda u zdjelici

-osjetljivost dojki

-umor

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 žena)

-uvrtanje jajnika (torzija jajnika)

-povišeni jetreni enzimi

-pobačaj

-bol nakon uzimanja oocite

-bol pri postupku

-preuranjeno oslobađanje oocite (preuranjena ovulacija)

-distenzija trbuha

-povraćanje

-proljev

-zatvor

-bol u leđima

-bol u dojkama

-modrica ili bol na mjestu primjene injekcije

-razdražljivost

-promjene raspoloženja

-omaglica

-navala vrućine

Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

-alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti, lokalne i generalizirane, uključujući osip)

Također su bile prijavljene izvanmaternična (ektopična) trudnoća i višeplodne trudnoće. Smatra se da ove nuspojave nisu povezane s primjenom lijeka Elonva, nego s medicinski potpomognutom oplodnjom ili posljedičnom trudnoćom.

U rijetkim slučajevima, krvni ugrušci koji su nastali u krvnoj žili, odvojili su se, putovali krvotokom te blokirali drugu krvnu žilu (tromboembolija) što je povezano s liječenjem lijekom Elonva kao i s drugim gonadotropinima.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Elonva

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i na kutiji iza "Rok valjanosti" ili "EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvanje u ljekarni

Čuvati u hladnjaku (2ºC–8ºC). Ne zamrzavati.

Čuvanje kod bolesnice

Imate dvije mogućnosti:

1.Čuvati u hladnjaku (2ºC–8ºC). Ne zamrzavati.

2.Čuvati na temperaturi do 25ºC najdulje mjesec dana. Zabilježite kada ste lijek počeli čuvati izvan hladnjaka te ga iskoristite unutar mjesec dana od zabilježenog datuma.

Štrcaljku čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nemojte koristiti lijek Elonva

-ukoliko ste ga čuvali izvan hladnjaka dulje od mjesec dana.

-ukoliko ste ga čuvali izvan hladnjaka na temperaturi iznad 25ºC.

-ukoliko primijetite da otopina nije bistra.

-ukoliko primijetite da je oštećena štrcaljka ili igla.

Nikada nemojte prazne ili nekorištene štrcaljke bacati u kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Elonva sadrži

-Djelatna tvar je korifolitropin alfa. Jedna napunjena štrcaljka sadrži 150 mikrograma u 0,5 mililitara (ml) otopine za injekciju.

-Drugi sastojci su: natrijev citrat, saharoza, polisorbat 20, metionin i voda za injekcije. Za podešavanje pH može se koristiti natrijev hidroksid i/ili kloridna kiselina.

Kako Elonva izgleda i sadržaj pakiranja

Elonva je bistra i bezbojna vodena otopina za injekciju (injekcija) u napunjenoj štrcaljki s automatskim sigurnosnim sustavom, koji sprječava ozljede iglom nakon uporabe. Štrcaljka je pakirana zajedno sa sterilnom iglom za injekciju. Jedna štrcaljka sadrži 0,5 ml otopine.

Jedna napunjena štrcaljka dostupna je u pojedinačnom pakiranju.

Elonva je dostupna u dvije jačine: 100 mikrograma i 150 mikrograma otopina za injekciju.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Merck Sharp & Dohme Limited, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velika Britanija.

Proizvođači

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Nizozemska

Organon (Ireland) Ltd., Drynam Road, Swords, Co. Dublin, Irska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tel/Tél: 0800 38 693 (+32(0)27766211) dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Teл.: + 359 2 819 37 37 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: + 372 6144 200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε

Τηλ: + 30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél. + 33 (0) 1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel: + 370 5 2780247 msd_lietuva@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tel/Tél: +32(0)27766211 dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36 1 888-5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: + 47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: + 351 214465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201 msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673

+357 22866700 cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp &Dohme Latvija Tel: + 371 67 364224 msd_lv@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: + 421 (2) 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: + 46 (0)77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Ova uputa je zadnji puta revidirana u mjesec GGGG.

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Upute za primjenu lijeka

Dijelovi Elonva štrcaljke s iglom

Priprema injekcije

1.

-Operite ruke sapunom i vodom i osušite ih prije nego primijenite lijek Elonva.

-Očistite mjesto primjene injekcije (područje kože neposredno ispod pupka) dezinfekcijskim sredstvom (na primjer, alkoholom) kako biste uklonili bakterije s površine.

-Očistite približno 5 cm oko točke u koju ćete ubosti iglu i ostavite dezinfekcijsko sredstvo da se osuši najmanje jednu minutu prije nego što nastavite s postupkom.

2.

-Dok čekate da se dezinfekcijsko sredstvo osuši, otvorite naljepnicu na mjestu perforacije te skinite zatvarač igle.

-Ostavite kapicu igle na igli.

-Dok pripremate štrcaljku, kapicu igle (koja sadrži iglu) odložite na čistu i suhu površinu.

3.

-Držite štrcaljku tako da je sivi zatvarač okrenut prema gore.

-Prstima nježno kucnite štrcaljku kako bi se mjehurići zraka podigli na vrh.

4.

-Držite štrcaljku vrhom okrenutom prema gore.

-Odvijte zatvarač štrcaljke u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.

5.

-Držite štrcaljku vrhom okrenutu prema gore.

-Pričvrstite kapicu igle (koja sadrži iglu) na štrcaljku tako da je navijete u smjeru kazaljke na satu.

6.

-Držite štrcaljku vrhom okrenutu prema gore.

-Povucite kapicu igle ravno prema gore i uklonite je.

-BUDITE OPREZNI s iglom.

Injiciranje

7.

-Sada primite štrcaljku između kažiprsta i srednjeg prsta držeći je i dalje u uspravnom položaju.

-Stavite palac na klip.

-Pažljivo potisnite klip prema gore dok se na vrhu igle ne pojavi kapljica.

8.

-Stisnite nabor kože između palca i kažiprsta.

-Ubodite cijelu iglu u stisnuti nabor kože pod kutom od 90 stupnjeva.

-PAŽLJIVO potisnite klip do kraja i držite ga pritisnutim.

-IZBROJITE DO 5 kako biste bili sigurni da ste injicirali cijelu količinu otopine.

9.

-Maknite palac s klipa.

-Igla će se automatski povući u štrcaljku, gdje će se trajno zaključati.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept