Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Označavanje - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEmadine
ATK šifraS01GX06
Tvaremedastine
ProizvođačNovartis Europharm Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA S 1 BOČICOM, 5 ml i 10 ml.

1.NAZIV LIJEKA

EMADINE 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina. emedastin

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Emedastin 0,5 mg/ml u obliku emedastindifumarata

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži: benzalkonijev klorid 0,1 mg/ml, trometamol, natrijev klorid, hipromelozu, kloridnu kiselinu/natrijev hidroksid (za podešavanje pH), pročišćenu vodu.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina; 1 x 5 ml

1 x 10 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Okularna primjena. Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJ(E)A, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Baciti četiri tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/095/001 1 x 5 ml

EU/1/98/095/002 1 x 10 ml

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Emadine

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI 5 ml i 10 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

EMADINE 0,5 mg/ml kapi za oko. emedastin.

Okularna primjena.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Baciti četiri tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml.

10 ml

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija s 30 spremnika x 0,35 ml i kutija sa 60 spremnika x 0,35 ml

1 NAZIV LIJEKA

EMADINE 0,5 mg/ml kapi za oko, otopina, jednodozni spremnik. emedastin

2 NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Emedastin 0,5 mg/ml u obliku emedastindifumarata.

3 POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži: trometamol, natrijev klorid, hipromelozu, kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid i pročišćenu vodu.

4 FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina; 0,35 ml x 30.

0,35 ml x 60

5 NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Okularna primjena. Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

6POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7 DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu primjenu; jedan spremnik dovoljan je za liječenje oba oka. Ne sadržava konzervans.

8 ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Neiskorišteni sadržaj spremnika za jednokratnu primjenu baciti odmah nakon primjene. Nekorištene spremnike baciti tjedan dana nakon prvog otvaranja vrećice.

9 POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

10POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija.

12 BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13 BROJ SERIJE

Serija:

14 NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15 UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Emadine

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU ILI, AKO NEMA VANJSKOG PAKOVANJA, NA UNUTARNJEM PAKIRANJU

Vrećica od folije

1. NAZIV LIJEKA

EMADINE 0,5mg/ml kapi za oko, otopina, jednodozni spremnik. emedastin

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Emedastin 0,5 mg/ml u obliku emedastindifumarata.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži: trometamol, natrijev klorid, hipromelozu, kloridnu kiselinu, natrijev hidroksid i pročišćenu vodu.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Kapi za oko, otopina; 0,35 ml x 5.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Okularna primjena. Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJULIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu primjenu; jedan spremnik dovoljan je za liječenje oba oka. Ne sadržava konzervans.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Neiskorišteni sadržaj spremnika za jednokratnu primjenu baciti odmah nakon primjene.

Nekorištene spremnike baciti tjedan dana nakon prvog otvaranja vrećice.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

10.POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13. BROJ SERIJE

Serija:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

Vrećicu otvoriti kidanjem na za to predviđenom mjestu.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Jednodozni spremnik

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

EMADINE.

Okularna primjena

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6 DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept