Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EndolucinBeta (lutetium (177 Lu) chloride) – Označavanje - V10X

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEndolucinBeta
ATK šifraV10X
Tvarlutetium (177 Lu) chloride
ProizvođačITG Isotope Technologies Garching GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU METALNA LIMENKA i VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

EndolucinBeta 40 GBq/ml radiofarmaceutski prekursor, otopina lutecijev (177Lu) klorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 40 GBq lutecijeva (177Lu) klorida u vrijeme umjeravanja aktivnosti (ART).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: otopina kloridne kiseline

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Radiofarmaceutski prekursor, otopina.

VOLUMEN:

…ml

 

AKTIVNOST:

…GBq/bočica pri ART-u

ART: {DD/MM/GGGG 12:00 CET }

Specifična

…GBq/mg pri ART-u

 

aktivnost:

 

 

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu nakon in vitro radioaktivnog označavanja.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {DD/MM/GGGG, ss:00 CET}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju kako bi se izbjegla nepotrebna izloženost zračenju.

Čuvanje mora biti u skladu s nacionalnim propisima za radioaktivne tvari.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching/Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bočica od 2 ml: EU/1/16/1105/001

Bočica od 10 ml: EU/1/16/1105/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU OLOVNI SPREMNIK

1. NAZIV LIJEKA

EndolucinBeta 40 GBq/ml radiofarmaceutski prekursor, otopina lutecijev (177Lu) klorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

1 ml otopine sadrži 40 GBq lutecijeva (177Lu) klorida u vrijeme umjeravanja aktivnosti (ART).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćna tvar: otopina kloridne kiseline

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Radiofarmaceutski prekursor, otopina.

VOLUMEN:

…ml

 

AKTIVNOST:

…GBq/bočica pri ART-u

ART: {DD/MM/GGGG 12:00 CET }

Specifična

…GBq/mg pri ART-u

 

aktivnost:

 

 

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu nakon in vitro radioaktivnog označavanja.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {DD/MM/GGGG, ss:00 CET}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u originalnom pakiranju kako bi se izbjegla nepotrebna izloženost zračenju.

Čuvanje mora biti u skladu s nacionalnim propisima za radioaktivne tvari.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching/Njemačka

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bočica od 2 ml: EU/1/16/1105/001

Bočica od 10 ml: EU/1/16/1105/002

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA (2 ml, 10 ml)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

EndolucinBeta 40 GBq/ml

lutecijev (177Lu) klorid

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti: {DD/MM/GGGG, ss:00 CET}

4.BROJ SERIJE

Broj serije:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

VOLUMEN:

…ml

 

AKTIVNOST:

…GBq/bočica

ART: {DD/MM/GGGG 12:00 CET}

6.DRUGO

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

D-85748 Garching

Njemačka

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept