Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Envarsus (tacrolimus) – Označavanje - L04AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEnvarsus
ATK šifraL04AD02
Tvartacrolimus
ProizvođačChiesi Farmaceutici S.p.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BLISTERE

1.NAZIV LIJEKA

Envarsus 0,75 mg tablete s produljenim oslobađanjem takrolimus

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 0,75 mg takrolimusa (u obliku hidrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Pročitajte Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

60 tableta s produljenim oslobađanjem

90 tableta s produljenim oslobađanjem

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Jedanput na dan.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte progutati sredstvo za sušenje.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Sve tablete s produljenim oslobađanjem moraju se upotrijebiti unutar 45 dana od otvaranja aluminijskog omota.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25.

Čuvati u originalnom zaštitnom aluminijskom omotu radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/935/001

EU/1/14/935/002

EU/1/14/935/003

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Envarsus 0,75 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Envarsus 1 mg tablete s produljenim oslobađanjem takrolimus

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 1 mg takrolimusa (u obliku hidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Pročitajte Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

60 tableta s produljenim oslobađanjem

90 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Jedanput na dan.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte progutati sredstvo za sušenje.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Sve tablete s produljenim oslobađanjem moraju se upotrijebiti unutar 45 dana od otvaranja aluminijskog omota.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25.

Čuvati u originalnom zaštitnom aluminijskom omotu radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/935/004

EU/1/14/935/005

EU/1/14/935/006

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Envarsus 1 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA ZA BLISTERE

1. NAZIV LIJEKA

Envarsus 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem takrolimus

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 4 mg takrolimusa (u obliku hidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Pročitajte Uputu o lijeku za dodatne informacije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

30 tableta s produljenim oslobađanjem

60 tableta s produljenim oslobađanjem

90 tableta s produljenim oslobađanjem

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Jedanput na dan.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Nemojte progutati sredstvo za sušenje.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Sve tablete s produljenim oslobađanjem moraju se upotrijebiti unutar 45 dana od otvaranja aluminijskog omota.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25.

Čuvati u originalnom zaštitnom aluminijskom omotu radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/935/007

EU/1/14/935/008

EU/1/14/935/009

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Envarsus 4 mg

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj} SN: {broj} NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Envarsus 0,75 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Tacrolimus

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Chiesi

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Jedanput na dan

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Envarsus 1 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Tacrolimus

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Chiesi

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Jedanput na dan

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Envarsus 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Tacrolimus

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Chiesi

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Jedanput na dan

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE ZAŠTITNI ALUMINIJSKI OMOT

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Envarsus 0,75 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Tacrolimus

Za primjenu kroz usta.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 tableta s produljenim oslobađanjem

6.DRUGO

Sve tablete s produljenim oslobađanjem moraju se upotrijebiti unutar 45 dana od otvaranja aluminijskog omota.

Čuvati u originalnom zaštitnom aluminijskom omotu radi zaštite od svjetlosti. Jedanput na dan.

Chiesi

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE ZAŠTITNI ALUMINIJSKI OMOT

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Envarsus 1 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Tacrolimus

Za primjenu kroz usta.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 tableta s produljenim oslobađanjem

6. DRUGO

Sve tablete s produljenim oslobađanjem moraju se upotrijebiti unutar 45 dana od otvaranja aluminijskog omota.

Čuvati u originalnom zaštitnom aluminijskom omotu radi zaštite od svjetlosti. Jedanput na dan.

Chiesi

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE ZAŠTITNI ALUMINIJSKI OMOT

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Envarsus 4 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Tacrolimus

Za primjenu kroz usta.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 tableta s produljenim oslobađanjem

6. DRUGO

Sve tablete s produljenim oslobađanjem moraju se upotrijebiti unutar 45 dana od otvaranja aluminijskog omota.

Čuvati u originalnom zaštitnom aluminijskom omotu radi zaštite od svjetlosti. Jedanput na dan.

Chiesi

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept